XI Świętojańska Noc Muzealna na Zamku w Dębnie

Muzeum Okręgowe w Tarnowie – Oddział Zamek w Dębnie oraz Dębińskie Centrum Kultury zapraszają na XI Świętojańską Noc Muzealną do Zamku w Dębnie w dniu 21 czerwca 2015 roku w godzinach od 17.00 do 21.00.

Organizatorzy przewidzieli następujące zdarzenia:
- Otwarcie wystawy  - „Andrzej Trybulski –Przegląd Twórczości z Okazji Siódmej Dekady Życia Autora”.
- Koncert Muzyki Kameralnej na flet poprzeczny i fortepian promujący płytę z Sonatami fletowymi w wykonaniu Martyny Klupś-Radny (flet) i Wioletty Fluda (fortepian)
- Polonez w wykonaniu uczennic z  grupy tanecznej DIVERSE STARS z Dębna w choreografii  Edyty Gurgul.
- Koncert poetycki młodzieży z Woli Dębińskiej pod kierunkiem  Elżbiety Regi oraz młodzieży z Grupy Teatralnej GT z Brzeska pod kierunkiem  Agaty Podłęckiej.

Ponadto:
- Warsztaty wykonywania wianków pod okiem florystki Katarzyny Pacewicz – Pyrek, właścicielki Salonu Kwiatowego BAZZAR w Brzesku. 
- Warsztaty nauki  tańca. 
- Opowieści o tradycjach  i zwyczajach świętojańskich. 
- Możliwość zakupu świętojańskich potraw i napojów przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich „Złoty Warkocz Tarłówny”  oraz Restaurację Mamma Mia z Dębna.
- Konkursy na najpiękniejszy świętojański wianek i strój Świtezianki.Wioletta FludaWioletta Fluda
naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku 8 lat w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Przeworsku pod kierunkiem Jakuba Międlara, którą kontynuowała w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. w Rzeszowie pod kierunkiem Pawła Węgrzyna.
W 2009 roku rozpoczęła studia na Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu dr hab. Mariusza Sielskiego, które ukończyła z wyróżnieniem w 2014 roku.
Wielokrotnie uczestniczyła w kursach pianistycznych u takich znakomitych pedagogów jak: Valery Affanasiew, Gyorgy Nador, Manfred Austa, Roberto Russo, Daniel Blumenthal, Ewa Osińska.
Przez cały okres studiów rozwijała swoją pasję, angażowała się w przeróżne projekty: solowe, orkiestrowe, kameralne. Jej ogromną pasją jest akompaniament i z tym przede wszystkim wiąże swoją przyszłość. Uczestniczyła jako akompaniator podczas przesłuchań w Filharmoniach w kraju i za granicą, m.in. w Filharmonii Krakowskiej, NOSPR, Filharmonii Wałbrzyskiej, Filharmonii Berlińskiej.
Swoje zainteresowanie kieruje głównie na współprace z instrumentami dętymi.
Posiada ogromny repertuar, który stale poszerza się o nowe pozycje.
Jest czynnie koncertującą pianistką. Jej celem jest ciągłe rozwijanie się, przekazywanie niezwykłych emocji poprzez swoją grę oraz zdobywanie nowych doświadczeń.
Swój talent i ogromny repertuar miała okazję zaprezentować w wielu miejscach w kraju jak i za granicą (m. in. Niemcy, Włochy, Czechy, Ukraina, Luksemburg).
Za swoją pracę i osiągnięcia otrzymała wiele nagród i stypendiów, m.in.:
-Stypendium Ministra Luksemburga za całokształt osiągnięć (2012- koncert m. in. w Muzeum Schengen)
-Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia (2013/2014)
-Stypendium Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie dla najlepszych studentów (2013/2014).
We wrześniu 2013 roku miała okazję zaprezentować się jako akompaniator na 41. Międzynarodowym Kongresie Altówkowym, gdzie wykonała światową premierę utworu Borysa Pigovata. Kilkukrotnie uczestniczyła w Konkursach Instrumentów Dętych Blaszanych na których uzyskała dyplomy za wyróżniający akompaniament.
Od września 2013 roku pracuje na stanowisko akompaniatora w Operze Krakowskiej, od października 2014 na stanowisku akompaniatora na Wydziale Instrumentalnym na Akademii Muzycznej w Krakowie. Miała okazję współpracować na stanowisku korepetytora na Universität der Künste w Berlinie w klasie puzonu.
Współpracuje także z Operą Wrocławską, Konserwatorium Krakowskim oraz z wieloma kulturalnymi instytucjami oraz solistami.

Martyna Klupś-RadnyMartyna Klupś-Radny z wyróżnieniem ukończyła studia magisterskie w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fletu prof. Zbigniewa Kamionki. Ukończyła także Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu pod kierunkiem Tomasza Walczaka.
Uczestniczyła w wielu kursach na których pobierała lekcje u flecistów: światowej sławy: Wally Hasse, Łukasza Długosza, prof. Janosa Balinta , prof. Jerzego Mrozika, prof. Kazimierza Moszyńskiego, dr Ewy Murawskiej, dr hab. Elżbiety Woleńskiej, Barbary Świątek – Żelaznej.
Brała też udział w warsztatach kameralnych prowadzonych przez prof. M. Szwajger-Kułakowską.
Laureatka konkursów Ogólnopolskich i Międzynarodowych m. in. : I nagroda na Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych w Belgradzie, I nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Interpretacji Muzycznej w Krasiczynie.
Laureatka III nagrody na Ogólnopolskim Konkursie Instrumentów Dętych w Sosnowcu, I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Fletowym w Sochaczewie, a także na Ogólnopolskich Przesłuchaniach uczniów klas Instrumentów Dętych Drewnianych w Bydgoszczy. Martyna jest także laureatką II nagrody na XI Europejskim Konkursie „Mendelsohn Cup” we Włoszech i I nagrody na IV Międzynarodowym Konkursie „Giovanni Musicisti” w Treviso. W 2013r. została laureatką II nagrody na VII Ogólnopolskim Konkursie Fletowym we Wrocławiu. W 2014r. otrzymała I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Sztokholmie i została finalistką Międzynarodowego Konkursu fletowego „Dinu Lipatti” w Bukareszcie. Osiągnięcia w muzyce kameralnej to finał I Ogólnopolskiego Konkursu Duetów z fortepianem w Warszawie, I nagroda w kategorii zespołów kameralnych trio na XII Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza Zarębskiego, Izabelin- Łomianki / Warszawa, wyróżnienie na XIV Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Kameralnych w Jaworze.
Flecistka uzyskała Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne w latach 2007-2008. W 2010 r. została stypendystką programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” . W kolejnych latach 2012/2013 otrzymała stypendium niemieckiej fundacji Jutting , a także stypendium Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W roku 2013 Martyna Klupś-Radny otrzymała Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów.
Martyna brała udział w wielu projektach m. in. oprawa muzyczna - występ solowy w Auli Uniwersytetu im. A. Mickiewicza; org. UAM i Archidiecezja Poznańska, a także wykonała recital solowy w cyklu „ Młodzi laureaci w Wadze”. W 2013r. Miała okazję wystąpić na wręczeniu prestiżowych nagród dla dziennikarzy w klubie pod Gruszą w Krakowie. Ponadto koncertuje w Polsce i za granicą. W roku 2014 została wydana debiutancka płyta artystki „Sonaty Fletowe” nagrana wraz z pianistką dr Iwoną Popławską – Zimowską. W jej szerokim repertuarze znajdują się utwory epok od baroku po muzykę XX wielu. Są to dzieła solowe, a także kameralne.

Andrzej TrybulskiAndrzej Trybulski, architekt, urbanista, pedagog, grafik, członek Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP). Urodził się 14 stycznia 1945 r. w Tarnowie i tu ukończył III LO. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej malarstwo i grafikę u prof. Krystyny Wróblewskiej. Pracę dyplomową wykonał pod kierunkiem prof. Włodzimierza Gruszczyńskiego i uzyskał dyplom mgr inż. architekta w 1969 r., tam też odbył studia podyplomowe w zakresie konserwacji zabytków architektury i urbanistyki u prof. Wiktora Zina w 1998 r.
W dorobku zawodowym posiada liczne plany zagospodarowania przestrzennego gmin i miast byłego województwa tarnowskiego. Jest autorem wielu projektów architektonicznych m. in.: adaptacja budynków zagrodowych Wincentego Witosa na muzeum, budynek UG w Ciężkowicach i leśniczówka w Jastrzębi, pomnik Sandora Petofiego w Tarnowie, adaptacja wnętrz hoteli („Cristal Park” w Tarnowie i „Unitra” w Polańczyku), adaptacja poddaszy i wnętrz oraz elewacje sądów w Tarnowie, Bochni i Brzesku, kilkadziesiąt projektów domów mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej (w tym wnętrza). Znaczący udział w jego twórczości stanowi sztuka sakralna, m. in.: dzwonnica przy kościele XX. Filipinów , remont i modernizacja obiektów i wnętrza klasztoru kamedułów na Srebrnej Górze w Krakowie, koncepcja modernizacji katedry pw. Wniebowzięcia NMP w Odessie, projekt wnętrza i wyposażenia kościoła pw. MM Kolbego w Tarnowie, a ostatnio kapliczki MB w Skrzyszowie-Zabagniu i św. Józefa w Skrzyszowie-Bieńkówce. 
Należy do nielicznej grupy architektów, którzy równolegle do pracy zawodowej wypowiadają się w dziedzinie sztuk plastycznych (ponad 200 projektów plakatów – w tym I nagroda na 200-lecie diecezji tarnowskiej; znaki graficzne – m. in. „Biblos”, KIK, „Pueri Orantes Tarnovienses”, „Pueri Cantores Sancti Nicolai”; MBP. Pieczęcie parafii, m. in. pw. Chrystusa Króla w Stanisławowie, pw. Wniebowzięcia NMP we Lwowie, pw. MM Kolbego w Tarnowie. Autor szat graficznych kilkunastu książek i kilkudziesięciu wydawnictw - współzałożyciel i redaktor graficzny czasopisma ogólnopolskiego Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Młodzieży „Wzrastanie” (1986-1990). Redaktor graficzny  „Tarnowskiego Informatora Związkowego Solidarność” MKZ Małopolska (1981), czasopisma KIK „Odpowiedź”, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tarnowskiej „Tarnowianin” (1989-1990), Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego „Nasze Sprawy”, biuletyn prafialny „Maksymilian”. Autor licznych grafik (m. in. grafika Karoliny Kózkównej, oficjalnie używana w wydawnictwach okolicznościowych oraz dekoracjach kościelnych i miejskich podczas wizyty Jana Pawła II w Tarnowie). 
Od początku istnienia parafii pw. MM Kolbego w Tarnowie corocznie projektuje Ciemnicę i Grób Pański (nagroda KAI w konkursie ogólnopolskim 2013). Współzałożyciel twórczej grupy „TA”, uczestnik wszystkich wystaw zbiorowych grupy (1988-1989). Twórczość prezentował na kilkunastu autorskich wystawach. W Krakowie, podczas Międzynarodowych Biennale Architektury (1985-1991), w Instytucie Francuskim, w Pałacu Sztuki (wystawa „Profesorowie i Studenci” towarzysząca jubileuszowi 70-lecia Politechniki Krakowskiej 2015) oraz w Tarnowie (KIK, Miejska Biblioteka Publiczna, Sala Lustrzana).
W swoim dorobku posiada projekty medali i okolicznościowych stempli pocztowych, scenariusze wystaw (Tarnów, Poznań, Warszawa), scenografie sztuk teatralnych.
Jego prace graficzne i malarskie znajdują się w licznych kolekcjach prywatnych, we Francji, Włoszech, Niemczech, Anglii, Polsce oraz w archiwach Watykanu.
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.