Najnowsze muzealne publikacje

Studia Romologica
Wydawnictwo o zasięgu międzynarodowym Studia Romologica osiągnęło po 7 numerach (ósmy/2015 właśnie się drukuje) 9 punktów na 15 punktowej skali Ministra Edukacji.
Wedle wstępnego rozeznania, tak wysoko punktowanych czasopism nie ma wśród publikacji muzealnych w Polsce, i pewnie nie ma tak wysoko punktowanych czasopism wydawanych poza ośrodkami akademickimi.
Dla przykładu podajemy tytuły czasopism naukowych wydawanych w Polsce o zbliżonej punktacji lub o nieco zbliżonym profilu, aby można sobie było porównać, w jakim towarzystwie znajduje się nasz rocznik naukowy. Jeden z czterech o tematyce romskiej jakie wychodzą obecnie na świecie. A są to: Journal of the Gypsy Lore Society ( Liverpool, od 1888 r), Etudes Tsiganes (Paryż – od 1957), Romano dźaniben (Praga –od 1993) i nasze Studia Romologica (Tarnów – od 2008).
Zespól Redakcyjny stanowią: Adam Bartosz – redaktor naczelny, Natalia Gancarz – sekretarz redakcji, Sławomir Kapralski, Marcin Szewczyk.
Rada Naukowa: prof. Huub van Baar (Amsterdam), prof. Piotr Borek (Kraków), prof. Marcel Courthiade (Paryż), prof. Kimmo Granqvist (Sztokholm), prof. Elena Marushiakova (Sofia), prof. Lech Mróz (Warszawa), dr Artur Paszko (Kraków), prof. Tatiana Podolinská (Bratysława).
Każdy kolejny numer zawiera część tematyczną. Dotychczas wydano następujące tomy: Tradycyjne i współczesne przywództwo wśród Romów, Edukacja, Zagłada, Religijność, Migracje, Muzyka, Kobieta romska; ostatni numer poświęcony jest: Polityce i organizacjom romskim na świecie.
Lista czasopism punktowanych Ministra Nauki 2015 [cz. B] max. 15 pkt, 2212 tytułów.
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/juz-sa-nowe-listy-punktowanych-czasopism-na-2015-rok.html

Stefania Łączyńska - Nowa seria wydawnicza Muzeum Okręgowego w Tarnowie.
Muzeum Okręgowe zainicjowało nową serię wydawniczą promującą wybitnych Ludowych Artystów Regionu Tarnowskiego (L’ART).  Pierwszym artystą prezentowanym w tej serii jest wybitna malarka ludowa z kręgu twórczości zalipiańskiej, Stefania Łączyńska (1914-2005). Według znawców ludowej sztuki tego regionu była ona niewątpliwie najbardziej utalentowaną artystką. Ponieważ mieszkała na uboczu i sama się mało promowała, do powszechnej świadomości docierały nazwiska innych wybitych malarek, ona zaś pozostawała w cieniu Tymczasem Łączyńska rokrocznie zdobywała pierwsze nagrody w konkursie Malowana Chata. Była tez bohaterką wielu filmów realizowanych w Zalipiu przez ekipy zagraniczne, jej niezwykle bogato dekorowana chata trafiła na strony wielu zagranicznych albumów, publikacji, czasopism. Jej opuszczona już chata, będzie włączona do lokalnego skansenu prowadzonego przez tarnowskie muzeum jako uzupełnienie otoczenia już istniejącej zagrody Felicji Curyłowej, skądinąd najbardziej znanej malarki z Zalipia. Chata Stefanii ŁŁączyńskiej wystąpiła też w jednym z filmów zrealizowanych w 2015 roku w ramach Filmoteki Małopolskiej przez Paulinę Ibek pt. Kwiaty wyobraźni .
Pierwsza w serii L’ART publikacja została wydana przy współudziale Tarnowskiego Towarzystwa Kulturalnego. Jest w wersji polskiej i angielskiej, bogato ilustrowana. Autorem jest Adam Bartosz, który jest jednocześnie redaktorem serii. 
Planowane są kolejne pozycje z tej serii poświęcone innym znanym lub mniej znanym ale znakomitym artystom ludowym naszego regionu.

Rocznik Tarnowski tom 20
Ukazał się jubileuszowy, dwudziesty numer Rocznika Tarnowskiego, najstarszego czasopisma popularno-naukowego w regionie. Wydawcami, od wielu już lat są wspólnie Muzeum Okręgowe w Tarnowie oraz Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne. Publikacja ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Miasta Tarnowa. Jak zawsze wewnątrz numeru, na wszystkich zaciekawionych czeka kilkanaście opracowań z  dziedziny historii, historii sztuki, etnografii i biografistyki. 
Redakcja utrzymuje współpracę z autorami, którzy pojawili się środowisku badaczy historii i kultury wschodniej części Małopolski. Rocznik zatem nie tylko jest miejscem składania artykułów do publikacji ale stanowi duży impuls integrujący badaczy-regionalistów.
Wyjątkową częścią „Rocznika Tarnowskiego” jest część poświęcona IV Ogólnopolskiej Konferencji Konserwatorskiej, która staraniem tarnowskiego Zespołu Szkół Plastycznych odbyła się wiosną 2015 roku w urokliwym dworze obronnym w Jeżowie, gdzie tarnowski plastyk posiada swój ośrodek realizujący plenery malarskie. Zapoznanie się ze żmudną pracą uznanych i wchodzących w życie zawodowe renowatorów i konserwatorów, możliwe jest dzięki tekstom jakie zostały złożone w redakcji periodyku.
Wszystkich zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy na temat regionu i samego miasta zachęcamy do nabycia „Rocznika Tarnowskiego”, który dostępny jest w Muzeum Okręgowym w Tarnowie oraz w dobrych księgarniach na terenie miasta.

Książeczka Małego Muzealnika
To nowa propozycja Muzeum Okręgowego w Tarnowie, której celem jest zaangażowanie w proces zwiedzania, najmłodszych muzealnych gości. 
Dzięki interesującym opisom, bogatym ilustracją i ciekawym zadaniom, które zostały umieszczone na 24 stronach, dzieci będą mogły w przystępny sposób poznać historię i zabytki tarnowskich muzeów: Ratusza, Rynku 3 i Muzeum Etnograficznego; oraz dzieje Panoramy Siedmiogrodzkiej. 
Osoby, które będą najbardziej wytrwałe i odwiedzą wszystkie muzealne oddziały na terenie miasta Tarnowa - uzyskają legitymację Małego Muzealnika. Jest ona zamieszczona w książeczce. Będzie ona ważna, po przybiciu na niej pieczątek z każdego odwiedzonego tarnowskiego muzeum. Gdy wszystkie trzy pieczątki znajdą się na niej,  będzie można ją wyciąć. Taka legitymacja upoważni jej posiadacza wraz  z jedną osobą do bezpłatnego, jednorazowego wejścia na tegoroczny turniej rycerski w Dębnie. 
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.