Oferta programowa w ramach projektu BON KULTURY

Z inicjatywy Samorządu Województwa Małopolskiego instytucje kultury przygotowały specjalną ofertę warsztatów i spotkań, pod nazwą BON KULTURY, która stanie się atrakcyjną propozycją spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.

BON KULTURY to znakomita okazja do zapoznania się z historią Tarnowa i jego regionu, kulturą i sztuką ludową, tradycjami rycerskimi, oraz obyczajem staropolskim. W trakcie trwania zajęć uczestnicy wcielają się w postaci z przeszłości, uczestnicząc w ich życiu codziennym lub też zamieniają się w poszukiwaczy skarbów muzealnych. Podczas zajęć prowadzonych w zabytkowych wnętrzach wykorzystywane są min. prezentacje multimedialne, oryginalne eksponaty oraz ich repliki, które uczestnicy mają możność nie tylko dotknąć ale również przymierzyć jak np. elementy uzbrojenia ochronnego czy kostiumy historyczne. Ponieważ wszystkie zajęcia mają charakter warsztatowy, przed uczestnikami stoi wiele zadań do wykonania a ich efekty będą stanowić miłą pamiątkę pobytu w Muzeum. 

Zajęcia skierowane są do grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych.

Wszyscy uczestnicy objęci są 75% zniżką opłat. 

Dla grup z regionu istnieje  dodatkowo specjalna oferta cenowa na wsparcie edukacji kulturalnej dla osób pochodzących spoza gminy, gdzie realizowane są zajęcia z Bonu Kultury (szczegóły w cenniku).

Oferta ważna do wyczerpania środków finansowych.

Podane ceny zajęć uwzględniają 75% zniżkę.
Gmach Główny Muzeum, 33-100 Tarnów Rynek 20-21

„Z tej samej ulepieni gliny”
Naczynia gliniane są znakomitym źródłem poznania historycznego, świadczącym nie tylko o samej działalności człowieka w minionych epokach na terenie danej miejscowości, ale także o poziomie rozwoju  technicznego i kulturowego społeczeństwa. W oparciu o prezentację multimedialną i naszą ekspozycję zapoznamy dzieci z historią rozwoju osadnictwa na terenie samego miasta Tarnowa jak i okolicznych miejscowości. Uzbrojeni w wiedzę teoretyczną uczniowie będą mogli podjąć samodzielną pracę nad wykonaniem replik dwóch niezwykłych przedmiotów znajdujących się w zbiorach MOT, odnalezionej w spalonej chacie zawieszanej nad łóżeczkiem niemowlęcia grzechotki glinianej z X w. oraz odnalezionego na zamku na Górze św. Marcina talerzyka z wyciśniętym herbem miasta Tarnowa. Po wykonaniu tych przedmiotów i ich wypaleniu w piecu zostaną one przekazane uczestnikom warsztatów. W trakcie wypalania dzieci otrzymają połówki pokruszonych naczyń, (leżące na płasko na specjalnym szkielecie), które podobnie jak prawdziwi archeolodzy będą musieli odtworzyć. 

Zajęcia adresowane do: dzieci  od 7 lat, rodziny z dziećmi 
Kalendarz zajęć: całorocznie, codziennie w dni otwarcia Muzeum 
Czas trwania: 1.5 godziny
Koszt: 6,00 zł
          1,00 zł dla grup spoza Gminy Tarnów)
Miejsce: Gmach Główny Muzeum, Rynek 20-21
Szczegółowe informacje i rezerwacja: Przemysław Kozek, tel. 14 621 21 49 w. 89 e-mail: przemek.kozek@op.plRatusz, 33-100 Tarnów, 33-100 Tarnów Rynek 1

„Konno i zbrojnie”
Warsztaty przybliżą uczestnikom zajęć dwa aspekty życia polskiej szlachty jakimi było polowanie i walka.
Ukażą najmłodszym jak w czasach pokoju polska szlachta spędzała wolny czas i przygotowywała się do obrony ojczyzny oraz w jaki sposób można chronić państwo i być dobrym patriotą. Zostaną zaprezentowane rytuały związane z rozpoczęciem czy też zakończeniem polowania. W tym miejscu uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w graniu na rogu i trąbce myśliwskiej. Na podstawie dźwięków puszczonych z odtwarzacza CD dzieci będą rozpoznawać  na jakie zwierzęta polowano, a jakie były zwierzętami domowymi.
Uczestnicy zapoznają się z kopiami przedmiotów, które służyły do polowania: łuk, włócznie, broń palna. Zostaną przedstawione najciekawsze informacje dot.: kopii husarskiej, karabeli, łuku azjatyckiego, buzdygana, kolczugi, napierśnika, misiurki. Na podstawie krótkich urywków filmów poruszony zostanie temat polskiej husarii - jednej z najlepszych jazd świata, która swoją przewagę na polu bitwy zawdzięczała zarówno broni (kopia husarska) jak i specjalnej zbroi ze skrzydłami. Młodsi uczestnicy dostaną do ręki instrumenty muzyczne – czynele (talerze), łombaszki (bębenki), by mogli samodzielnie (bądź z pomocą prowadzącego) wywnioskować do czego te instrumenty służyły podczas bitwy czy też przed nią (rytm marszu, komendy). 
Podczas każdych zajęć, będą wykonywane pamiątkowe zdjęcia, które będą umieszczone na stronie internetowej Muzeum, z możliwością ich pobrania. 

Zajęcia adresowane do: dzieci od 5 lat do 15 lat, rodzin z dziećmi
Kalendarz zajęć: całorocznie, codziennie w dni powszednie otwarcia Muzeum – grupy zorganizowane(do 25 os.), dla uczestników indywidualnych druga niedziela w miesiącu 
Czas trwania: 1,5 godziny
Koszt: 5,00 zł
          0,00 zł dla grup spoza Gminy Tarnów 
Miejsce: Ratusz, Rynek 1
Szczegółowe informacje i rezerwacja: Jolanta Adamczyk, tel. 14 621 21 49 w. 85 e-mail: j.adamczyk@muzeum.tarnow.plMuzeum Zamek w Dębnie, Dębno 189


„W Krainie Legend i Prawd Historycznych” 
Uczestnicy dowiedzą się czym różni się źródło historyczne od legendy, zmierzą się z miejscowymi legendami i podaniami, a poprzez udział w interaktywnych zajęciach z pantomimy poznają bohaterów zamku znanych zarówno z legend jak i historii zamku. Dzieci i opiekunowie otrzymają stroje i rekwizyty stosowne do odgrywanych ról w przewidzianej do odegrania dramie, opowiadającej o losie Białej Damy i Księżnej Kingi.   Zajęcia będą realizowane na zamkowym dziedzińcu  i w niemal wszystkich salach zamku.  Na zakończenie zajęć grupa otrzyma stosowny certyfikat wykonany na wzór starego dokumentu opatrzonego pieczęcią Jakuba Dębińskiego h/Odrowąż poświadczający udział w zajęciach „W krainie legend i prawd historycznych”.

Zajęcia adresowane do: dzieci i młodzieży od 6 lat do 13 lat 
Kalendarz zajęć: Okres realizacji projektu – od kwietnia do października, codziennie
Czas trwania: 1,5 godziny
Koszt: 2,50 zł dla grup z gminy Dębno
           0,00 zł dla grup spoza Gminy Dębno 
Miejsce: Muzeum Zamek w Dębnie, Dębno 189
Szczegółowe informacje i rezerwacja: Krystyna Gurgul, tel. 14 665 80 35, e-mail: debno@muzeum.tarnow.pl

Bon Kultury w Zamku w DębnieDwór w Dołędze, Dołęga 10, 32-821 Zaborów 


„Na bój na krwawy, Świetny i prawy!” – stań się powstańcem w dołęskim Dworze.
Zajęcia przybliżają wydarzenia historyczne związane z powstaniem styczniowym oraz zaangażowanie w nim byłych mieszkańców Dworu w Dołędze. Uczestnicy będą mogli odbyć godzinny trening użycia szabli, w tym ćwiczeń ze słomianymi chochołami przygotowanymi w ogrodzie oraz opatrzyć rannego powstańca według XIX-wiecznych standardów. W trakcie zajęć zostaną wykonane pamiątkowe zdjęcia i nagrania uczestników w strojach historycznych, które zostaną przekazane uczniom w ramach pamiątek. Zajęcia zakończą się krótkim quizem z zakresu zdobytej wiedzy i rozdaniem opieczętowanych dyplomów potwierdzających udział w zajęciach.

Zajęcia adresowane do: młodzież gimnazjalna i ponad gimnazjalna 13 – 19 lat
Kalendarz zajęć: kwiecień – październik, do dwóch razy w tygodniu
Czas trwania: 2 godziny
Koszt: 5,50 zł 
          0,50 zł dla grup spoza Gminy Szczurowa 
Miejsce: Dwór w Dołędze, Dołęga 10
Szczegółowe informacje i rezerwacja: Ewa Jasińska, tel. 14 6715414, dolega@muzeum.tarnow.pl Muzeum Etnograficzne, Krakowska 10, 33- 100 Tarnów

„Folkowy hand-made”– zajęcia warsztatowe zdobnictwa i sztuki ludowej.
Zajęcia etnograficzne „Folkowy hand-made” to kompleks działań edukacyjno - warsztatowych realizowanych w kilku blokach tematycznych prowadzonych na przestrzeni roku w oparciu o planowane wystawy. Są to: 
- warsztaty z zakresu sztuki ludowej (malarstwo) organizowane na bazie wystawy „Gromnicki Nikifor”.
Uczestnicy po zapoznaniu się z wystawą będą wykonywać  na papierze kredkami woskowymi, pastelami i pisakami obrazki, nawiązujące charakterem i tematyką do prezentowanych wzorów.
- zajęcia warsztatowo-edukacyjne organizowane w oparciu o wystawę „Etno-wariacje w babcinej izbie”. 
W muzealnych salach odtworzone zostanie tradycyjne wnętrze chłopskiej chaty z regionu tarnowskiego z przełomu XIX/XX w, które będzie przystrajane zmieniającymi się elementami wystroju oraz akcentami nawiązującymi do obrzędowości dorocznej. Uczniowie będą: wykonywać tradycyjne ozdoby i akcesoria z bibuły i słomy związane z rokiem obrzędowym,  przystrajać kwiatowymi motywami nawiązującymi do wzorów zalipiańskich drobne przedmioty użytkowe (garnuszki, talerzyki itp.), zdobić tradycyjnymi motywami zabawki ludowe.
Zajęcia adresowane do: dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych 6-16 lat
Kalendarz zajęć: luty- grudzień 2016, trzy razy w miesiącu
Czas trwania: 1 – 3 godzin
Koszt: 6,00 zł 
          1,00 zł dla grup spoza Gminy Tarnów
Miejsce: Muzeum Etnograficzne, ul. Krakowska 10 
Szczegółowe informacje i rezerwacja: Urszula Gieroń, tel. 14 6220625, etnografia@muzeum.tarnow.pl 

Gromnicki Nikifor - zajęciaZagroda F. Curyłowej w Zalipiu, Zalipie 135, 33-210 Olesno 

„Zalipiańskie kwiatki na… serwetki i łopatki”– zajęcia warsztatowe zalipiańskiej sztuki ludowej.
Propozycja polegająca na przekazaniu umiejętności tworzenia według tradycyjnych zalipiańskich  technik zdobniczych rozpowszechnionych w regionie. Uczestnicy warsztatów  malować będą farbami proste, kolorowe motywy kwiatowe na drobnych przedmiotach użytkowych (drewnianych łyżkach, nożach i łopatkach) lub na płótnie (małych serwetkach). Zajęcia poprzedzi specjalnie przygotowany pokaz multimedialny prezentujący twórczość zalipiańską tradycyjną i współczesną. Efektem końcowym będą wytwory plastyczne, które dzieci zabiorą ze sobą (malowanki na podłożu drewnianym lub na płótnie).

Zajęcia adresowane do: dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych oraz dorośli, przedział wiekowy: od 6 lat
Kalendarz zajęć: kwiecień - październik 2015, 3-4 razy w miesiącu
Czas trwania: 1 – 3 godzin
Koszt: 6,00 zł 
          1,00 zł dla grup spoza Gminy Olesno. 
Miejsce: Zagroda F. Curyłowej, Zalipie 135
Szczegółowe informacje i rezerwacja: Wanda Racia, tel. 14 6411912 Muzeum W. Witosa w Wierzchosławicach, 33-122 Wierzchosławice 698

Opowieść o chlebie
Dzieci przenoszą się na wieś do tradycyjnego domu krytego strzechą, gdzie poznają dawne warunki życia na wsi. Podczas zajęć dzieci zapoznają się z tradycją wypieku chleba, różnymi gatunkami mąki, etapami produkcji chleba oraz naczyniami jakich używano dawniej  do przygotowania ciasta na chleb z zachowaniem odpowiedniej kolejności.
Kolejne zadanie będzie polegało na samodzielnym wkładaniu i wykładaniu bochnów chleba z pieca chlebowego. Na zakończenie zajęć każdy uczestnik  samodzielnie wykona „stróża udanych wypieków” –anioła ze słomy  a wykonaną kukiełkę zabierze do domu.

Zajęcia adresowane do: dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych przedział wiekowy: od 6 lat do 14 lat
Kalendarz zajęć: od kwietnia do października w dni powszednie
Czas trwania: 2 godzinY
Koszt: 5,50 zł
          0,50 zł dla grup spoza Gminy Wierzchosławice
Miejsce: Muzeum W. Witosa w Wierzchosławicach 
Szczegółowe informacje i rezerwacja: Monika Machalska, tel. 14 6797040, muzeumwitosa@muzeum.tarnow.pl

Opowieść o chlebie
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.