Wsparcie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla projektów Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Muzeum Okręgowe w Tarnowie otrzymało wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację szeregu projetów:

Artysta „Szlaku nadziei” zakup kolekcji wojennej Stanisława Westwalewicza
Muzeum Okręgowe w Tarnowie otrzymało wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup dużej kolekcji prac autorstwa artysty malarza Stanisława Westwalewicza (1906-1997), składającej się z następujących elementów:- 82 prace na papierze (tj. rysunki – ołówkiem, kredką, tuszem, atramentem oraz akwarele i plakaty) z lat 1942 – 1947, - 14 obrazów olejnych z lat 1942 – 1946.
Do zakupu tej kolekcji dołączy się finansowo miasto Tarnów.
Muzeum Okręgowe w Tarnowie systematycznie rozbudowuje swoją kolekcję malarstwa, gromadząc prace artystów związanych z Tarnowem lub o tematyce nawiązującej do samego miasta i regionu, realizując tym samym jeden z podstawowych swoich celów strategicznych. Gromadzenie, przechowywanie, udostępnianie oraz promowanie tarnowskich artystów i ich prac, jest jedną z podstawowych misji tarnowskiego Muzeum i dlatego szczególnie o jej realizację dbają kolejni dyrektorzy. 
Obrazy, szkice i rysunki zostały wykonane przez Stanisława Westwalewicza podczas jego wojennej wędrówki, którą rozpoczął po wybuchu wojny radziecko-niemieckiej, wstępując do Armii Polskiej gen. Andersa. Są wyjątkowe i stanowią rodzaj szkiców, notatek bystrego i spostrzegawczego obserwatora, kroczącego wraz z szybko przemieszczającą się formacją zbrojną. Wśród wąskiej grupy artystów towarzyszących Andersowi, jedynie Westwalewicz podejmował przede wszystkim tematy nawiązujące do życia poza koszarami, dokumentując to co najciekawsze, czyli m.in. budowle oraz sceny życia codziennego. Swoją uwagę koncentrował na przedstawianiu postaci ludzkich, typów urody charakterystycznych dla tych rejonów, fragmentów architektury, krajobrazów. Z Armią Andersa Westwalewicz przeszedł cały szlak bojowy, stąd jego dzieła przedstawiają sceny i widoki miejsc, w których jako żołnierz, stacjonował (m.in. Rzym, Florencja, Wenecja, Kair, Jerozolima i inne). Warto zaznaczyć, że z racji złych warunków, nieustającego tempa towarzyszącego przemieszczającemu się wojsku, prace te powstawały nierzadko na zwitkach papieru, przy użyciu słabej jakości materiałów.  Warto wspomnieć, że artysta w swoim testamencie zobowiązał spadkobiercę do sprzedaży jedynie całości kolekcji, aby zapobiec jej rozproszeniu.
Całość kolekcji została wyceniona na 156000 zł, Ministerstwo Kultury wsparło nas kwotą 93000 zł, miasto Tarnów 35000 zł, a pozostała część to nasz wkład własny.

Stanisław Westwalewicz nota biograficzna (ur. 13 XI.1906 Kozienice zm15.V 1997 Tarnów), studiował od 1928 w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (pracownie m.in. profesorów Włodzimierza Jarockiego, Karola Frycza, Fryderyka Pautscha). W 1937 w Pałacu Sztuki w Krakowie prezentowana była pierwsza indywidualna wystawa prac artysty. We wrześniu 1939 wstąpił jako ochotnik do wojska, 18 września dostał się do sowieckiej niewoli i trafił do obozu w Kozielsku. Tu jako jeden z nielicznych więźniów uniknął śmierci w Katyniu. W 1941 trafił do armii Andersa, gdzie początkowo był dowódcą plutonu, a następnie pracował w drukarni wydającej czasopismo "Orzeł Biały". Przez cały okresu wojny tworzył obrazy, wykonywał setki rysunków, które prezentował na wystawach m.in. w Jerozolimie, Damaszku, Kairze i Rzymie. Pozostając żołnierzem 2 Korpusu przeszedł szlak wojenny (min. brał udział w bitwie pod Monte Cassino). Po wojnie, w 1945, brał udział w pracach założycielskich międzynarodowego stowarzyszenia artystów "Circolo Artistico Internazionale". W czerwcu 1947 powrócił do Polski i zamieszkał w Pionkach pod Radomiem, gdzie przez pewien czas pracował jako nauczyciel rysunków. Od 1962 zamieszkał na stałe w Tarnowie.
W czasie swojej, trwającej kilkadziesiąt lat, artystycznej aktywności Stanisław Westwalewicz wykonał tysiące rysunków, grafik, kilkaset obrazów. Prace te prezentowane były na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych zarówno w kraju jak i za granicą (m.in. we Włoszech, USA, Niemczech, Słowacji, Austrii, na Węgrzech). W ostatnim okresie życia artysta miał kilka znaczących wystaw retrospektywnych, m.in. w 1992 w Instytucie Polskim w Wiedniu, w 1993 z okazji jubileuszu 60-cio  lecia pracy artystycznej - w Galerii Sztuki Współczesnej w Tarnowie i Pałacu Sztuki w Krakowie. W 1996, w roku 90. urodzin Stanisława Westwalewicza, obrazy jego były eksponowane w Muzeum Regionalnym w Kozienicach oraz w Tarnowie.
Twórczość Stanisława Westwalewicza obejmuje malarstwa sztalugowe głównie martwe natury i pejzaże, obrazy o tematyce religijnej, projektował także witraże. Artysta pracował do ostatnich chwil swego życia. Za swą twórczość otrzymał wiele odznaczeń, nagród i wyróżnień, zarówno w kraju jak i za granicą, m.in.: Włoski Krzyż Zasługi „La croce al Merito di Guerra" (1946), medal "Za zasługi dla miasta Tarnowa" (1980), nagrodę MKiS za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury (1992) i Złotą Odznakę ZPAP (1996).

Zakup obrazu „Rosyjska piechota w natarciu, prowadzona przez konnego dowódcę” fragmentu "Panoramy Siedmiogrodzkiej"
Zakup od oferenta prywatnego obrazu "Rosyjska piechota w natarciu, prowadzona przez konnego dowódcę", stanowiącego fragment panoramy namalowanej w 1897 r. pod kierunkiem Jana Styki i znanej pod nazwą najczęściej stosowaną "Panorama siedmiogrodzka" jest ważnym uzupełnieniem kolekcji posiadanych przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Przypominamy, że Panoramę Siedmiogrodzką namalował we Lwowie w 1897 r. na zamówienie Węgrów Jan Styka wraz zespołem współpracowników (T. Popiel, Z. Rozwadowski, M. Wywiórski, T. Margitay, P. Vago, B. Spanyi, L. Schonchen). Panorama liczyła 15 m. wysokości i 120 m obwodu. Nie otrzymawszy stosownego wynagrodzenia malarz w 1908 r. pociął Panoramę na kawałki; nieznacznie przemalowywał poszczególne sceny tak, aby stanowiły samodzielne kompozycje, które sygnował i następnie sprzedawał lub rozdawał. 
Jednym z punktów strategii Muzeum w Tarnowie jest poszukiwanie i dokumentowanie istniejących, zachowanych fragmentów, oraz – w miarę możliwości - pozyskiwanie ich dla Muzeum. Dotychczas Muzeum we własnych zbiorach zgromadziło 18 fragmentów (w tym 1 depozyt) a o kolejnych 20 obrazach zebrano informacje. 
Obraz „„Rosyjska piechota w natarciu, prowadzona przez konnego dowódcę” przedstawia trzecioplanową scenę, ale bardzo istotną – to piechota rosyjska nacierająca na kamienny most nad potokiem Krum, broniony lub atakowany od lewej strony obrazu przez Szeklerów uzbrojonych w kosy. Całość stanowi zamkniętą scenę batalistyczną o wymiarach 125 x 200 cm,
Obraz został wyceniony przez rzeczoznawców na kwotę 60.000 zł, nasz wkład własny w zakup to kwota 19 500 zł, a kwotą 40.500 zł wsparło nas Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Będzie to już trzeci fragment Panoramy zakupiony przy wsparciu Ministra Kultury w ostatnich latach. Poprzednie dwa zostały zakupione w latach 2013, 2014 kiedy to  nabyliśmy m.in. obraz „Woły w zaprzęgu” za 110 000 zł.
Konserwacja gobelinu flamandzkiego ze sceną mitologiczną „Jazon zaprzęgający byka przed Ajetesem”  z Zamku w Dębnie.
W ramach zadania zaplanowane jest odczyszczenie i przeprowadzenie konserwacji zabytkowego gobelinu flamandzkiego pochodzącego z przełomu XVII/XVIII wieku, ze sceną mitologiczną przedstawiającą fragment historii Argonautów „Jazon zaprzęgający byka przed Ajetesem”, eksponowanego w Sali Koncertowej Zamku w Dębnie.
Gobelin, stanowi mienie podworskie przejęte w 1945 roku przez Muzeum Ziemi Tarnowskiej w Tarnowie i pochodzi z Pałacu Goetzów Okocimskich wybudowanego nieopodal browaru w Okocimiu w latach 1898–1900 przez Jana Albina Goetza znanego jako Jan Goetz Okocimski i jego małżonkę Zofię Jadwigę z hr.Sumińskich. Konserwowany był już dwa razy w latach 1952 i 1970.
Po wykonaniu systemu zabezpieczającego tkaninę, gobelin wróci na swoje miejsce w Sali Koncertowej na Zamku w Dębnie, gdzie wisi od 1978 roku.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wsparło konserwację kwotą 45000 zł.

Konkurs Malowana Chata – edycja 53
Konkurs „Malowana Chata” jest imprezą cykliczną (53 edycja), organizowaną od 1948 r., a przez Muzeum Okręgowe od 1978 r. Jest on najdłużej trwającym konkursem w Polsce dotyczącym sztuki ludowej. 
Konkurs ma na celu podtrzymywanie unikatowej w skali Europy ludowej tradycji zdobienia ścian domów i obejść gospodarczych ludowymi motywami kwiatowymi.  Jednocześnie stanowi dokumentację i archiwizację tych zjawisk kultury ludowej ze zwróceniem uwagi na przemiany zachodzące w twórczości ludowej . W konkursie biorą udział twórcy ludowi z kilkunastu wsi Powiśla Dąbrowskiego, którego centrum stanowi wieś Zalipie. W Konkursie udział biorą malarki i całe rodziny z Zalipia oraz z sąsiednich wsi (około 80 osób). Dzięki konkursowi z roku na rok przybywa nowych uczestników, a nawet reaktywują się miejsca, gdzie tradycyjne zdobienie domów dawno zostało już zaprzestane. W roku 2013 twórcy pochodzili z 11 miejscowości Powiśla Dąbrowskiego a już w 2015 r. z 17.
Na tegoroczną edycję Malowanej Chaty otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 25000 zł.

NA BISTER (Nie zapomnij) Romskie miejsca pamięci
Zadanie ma na celu sporządzenie bazy danych miejsc pamięci, związanych ze zbrodniami niemieckimi na obywatelach polskich, będących przedstawicielami romskiej mniejszości etnicznej. W ramach zadania przewidziane jest przeprowadzenie badań terenowych i archiwalnych, sporządzenie bazy miejsc pamięci, wystawy planszowej oraz sporządzenie i upowszechnienie strony internetowej. Mniejszość romska nie posiada w Polsce własnego systemu edukacji a wiedzę o sobie czerpie z instytucji pośredniczących, np. działalności Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Ostatnimi laty widać wyraźnie, że zagłada w czasie II wojny światowej stanowi dla Romów silny budulec własnej tożsamości. NA BISTER to po romsku "nie zapomnij".
W bazie danych zostaną umieszczone miejsca pamięci (dane archiwalne, fotografie, wyniki badań terenowych np. wywiadów z mieszkańcami okolicznych miejscowości, świadkami i in.), związane z polskimi Romami przede wszystkim na terenie Polski, ale i krajów w których ginęli lub zostali upamiętnieni polscy Romowie (Niemcy, Czechy, Słowacja, b. Jugosławia).
Muzeum Okręgowe w Tarnowie prowadziło już podobne badania na terenie Polski południowej, czego jednym z efektów jest wydany w 2010 r. przewodnik "Małopolski Szlak Martyrologii Romów". Badania zostały zainicjowane po 1996 r., kiedy to pierwszy raz został zorganizowany Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów. Jest to impreza o charakterze pielgrzymki do miejsc pamięci w okolicach Tarnowa, gdziepodczas wojny zamordowano kilkudziesięcioosobowe grupy Romów: Żabno, Bielcza, Borzęcin oraz przede wszystkim wieś Szczurowa, w której mieszkańcy postawili pierwszy na świecie pomnikobelisk poświęcony zagładzie Romów w 1965 r.
Ogólna koncepcja zadania zakłada zatem rozszerzenie terenu badań na pozostałe regiony kraju, poza Polską południową, zgromadzenie dokumentacji stanu obecnego, badań terenowych w tym wywiadów oraz badań archiwalnych, digitalizację danych, publikację ich w internecie oraz promocję strony z bazą danych. Dodatkowo planowane jest opracowanie wystawy planszowej w jęz. polskim i angielskim orazprzewodnik po miejscach pamięci Romów w jęz. angielskim.
Przyznana dotacja z MKiDN – 31000 zł


 
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.