Kultura wobec zmiany / Praca – poza schematem: Miasto kreatywne/Tarnów” – nieKonferencja animatorów i menedżerów kultury, lokalnych patriotów, projektantów, twórców, dziennikarzy, samorządowców...

Miasto Kreatywne

To otwarta konferencja dla osób, które poszukują rozwiązań dla przyszłości Tarnowa i regionu, a także dla tych którzy poszukują tutaj pracy. Właściwie  będzie to nieKonferencja, bo organizatorzy uciekają od formuły wykładu. Wierzą, że spotkania ludzi z różnych branż, przykłady dobrych praktyk, dyskusje i siła kontaktów twarzą w twarz, mają sens. Podobnie jak łączenie w codziennym życiu idei z praktyką. 

Nieprzypadkowo pomysł konferencji wyszedł od instytucji kultury. Cały ten sektor może mieć ogromny udział w animowaniu różnorodnych działań zmierzających do rozwoju przemysłów kreatywnych.  Ludzie z tej branży są szczególnie wyczuleni na zmiany społeczne i potrzeby lokalnego środowiska. Dziś wyzwaniem jest przeciwdziałanie marginalizacji Tarnowa, znalezienie nowej tożsamości miasta.  Pomóc w tym może budowanie społecznych więzi i lokalne współdziałanie. To kwestia społecznej odpowiedzialności instytucji kultury wobec rodzimego miasta. 

Kreatywność wymaga porzucenia wytartych schematów. Dlatego pierwszy dzień imprezy będzie „wyjściem z pudełka”, otworzeniem się na to co myślą i robią cenieni eksperci i praktycy. Nie ma kreacji bez idei, wartości, wizji przyszłości. Gośćmi tego dnia będą m.in. Bogna Świątkowska – pomysłodawczyni, prezeska Fundacji Bęc Zmiana, która  zajmuje się tymi zjawiskami, które aktualnie są – lub w najbliższej przyszłości staną się – istotną częścią debaty publicznej; Artur Celiński – ekspert od polityki kulturalnej i znaczenia kultury dla rozwoju miast, miejski aktywista, szef zespołu badawczego DNA Miasta; Krzysztof Głomb – Założyciel, prezes zarządu Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, które od 20 lat stymuluje e-rozwój samorządów w Polsce, lider eksperymentalnego centrum edukacji i kreacji cyfrowej Fabryka Przyszłości; Robert Piaskowski – współtwórca aplikacji Krakowa do Sieci Miast Kreatywnych i koordynator Programu Kraków Miasto Literatury UNESCO, zarządza pionem programowym Krakowskiego Biura Festiwalowego,  koordynując min. flagowe festiwale Misteria Paschalia, Opera Rara, Sacrum Profanum, Off Camera, Boska Komedia, literackie festiwale Miłosza i Conrada.  Odpowiada za integrację i komunikację działań podmiotów samorządowych i pozarządowych.

Ten dzień zamkniemy panelem dyskusyjnym o tym czy kultura może być narzędziem społecznej zmiany i czy może wpływać na rozwój miasta?

W tym dniu planujemy wyjątkowy warsztat prowadzony przez Artura Celińskiego, pod hasłem: Polityka kulturalna. Zrób to sam!
Tak o nich pisze A. Celiński: „Podczas tych warsztatów spojrzymy na politykę kulturalną i kulturę zupełnie inaczej. Na chwilę odrzucimy wszystkie nasze złe doświadczenia i skoncentrujemy nasze wysiłki na kreacji. Zobaczymy, w jaki sposób można projektować politykę kulturalną tak, aby wesprzeć tych, którzy potrzebują pomocy. Będziemy reformatorami, którzy są świadomi narzędzi, którymi pracuje polityka kulturalna. I zobaczymy, w jaki sposób można zbudować lepszy standard (nawet bez zaangażowania lokalnych władz)”.
Warsztat przeznaczony jest dla pracowników instytucji kultury, aktywistów, animatorów, organizacji pozarządowych.
Ilość miejsc ograniczona – prosimy o zapisy za pośrednictwem formularza na  www.facebook.com/miasto.kreatywne.tarnow

Dzień drugi to spotkania, warsztaty, konsultacje na tematy, które są ważne dla pracujących w branży kreatywnej. To dzień wiedzy i umiejętność,  gotowych rozwiązań i recept. Osobom, które zaczynają pracować lub szukają pracy w branżach kreatywnych chcemy przekazać wiedzę dotyczącą m.in.: 1/praw autorskich związanych z ich działalnością twórczą, 2/prawnych aspektów zawierania umów, 3/sposobów rozliczania podatków, 4/skutecznego kontaktu z klientem czy pracodawcą, 5/coworkingu, 6/funkcjonowania start-upów, 7/źródeł finansowania projektów artystycznych, 8/telepracą, 9/zakładaniem działalności gospodarczej i dofinansowaniem jej.
 
Wiedzą i doświadczeniem podzielą się m.in. dr Marek Makowiec – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, praktyk szkoleń i doradztwa z zakresu zakładania działalności gospodarczej i pozyskiwania dofinansowania na nią, przedsiębiorczości, analizy rynku i badań marketingowych;  Magdalena Parysz – certyfikowany trener rozwoju personalnego. Specjalista  rekrutacji pracowników; Wioletta Bajor – radca prawny, specjalista prawa autorskiego. Specjalny blok prezentacji i konsultacji indywidualnych wypełnią specjaliści Urzędu Skarbowego, Powiatowego Urzędu Pracy. 

Nasi goście:
Bogna Świątkowska – pomysłodawczyni, fundatorka i prezeska zarządu Fundacji Bęc Zmiana.  Fundacja zajmuje się tymi zjawiskami, które aktualnie są – lub w najbliższej przyszłości staną się – istotną częścią debaty publicznej. Inicjatorka i wydawca ogólnopolskiego magazynu społeczno-kulturalnego „Notes na 6 tygodni”. Naczelna pierwszego popkulturalnego miesięcznika „Machina” (1998-2001), autorka licznych tekstów, wywiadów, reportaży, programów radiowych i telewizyjnych poświęconych współczesnej kulturze popularnej. 
Artur Celiński – ekspert od polityki kulturalnej i znaczenia kultury dla rozwoju miast. Miejski aktywista - członek Kongresu Ruchów Miejskich. Ekspert w dziedzinie polityki kulturalnej i znaczenia kultury dla rozwoju miast. Pomysłodawca i koordynator badania "DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne". Szef zespołu DNA Miasta, zastępca redaktor naczelnej Magazynu Miasta i wiceprezes Fundacji Res Publica. Politolog. 
Krzysztof Głomb – Założyciel i prezes Zarządu Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”. Specjalista planowania e-rozwoju, strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Lider strategicznych projektów wsparcia eRozwoju, związanych z transferem wiedzy oraz doradztwem dla władz wojewódzkich i lokalnych. Pomysłodawca i lider programu POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS — największego w Europie programu alfabetyzacji cyfrowej pokolenia 50+, nagrodzonego w 2011 roku nagrodą WSIS Project Prizes 2011. Lider powołanego w lutym 2014 roku eksperymentalnego centrum edukacji cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI w Tarnowie. Zmieniacz świata. 
Marek Makowiec – pracownik naukowy, doktor w Katedrze Zachowań Organizacyjnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i doradztwa z zakresu zakładania działalności gospodarczej i pozyskiwania dofinansowania na nią, szkoleń menedżerskich dotyczących komunikacji werbalnej, niewerbalnej, przedsiębiorczości, analizy rynku i badań marketingowych, aspektów finansowych oraz współpracy nauki z biznesem, komercjalizacji badań i transferu technologii. 
Magdalena Parysz –  certyfikowany trener rozwoju personalnego. Specjalizuje się w szkoleniach z takich obszarów jak: obsługa klienta, sprzedaż bezpośrednia i telefoniczna, negocjacje, komunikacja i budowanie relacji, rekrutacja, zmiany przekonań czy motywacja. Pracując dla ING Usługi Finansowe została wyróżniona jako najlepszy Menadżer ds. Rekrutacji. Doświadczenie jako dyrektor oddziału w ING Usługi Finansowe oraz jako kierownik regionu w firmie Macif, pozwoliło jej rozwinąć takie kompetencje jak umiejętność budowania zespołów, umiejętność motywacji i auto-motywacji, planowanie, zarządzanie czasem a przede wszystkim umiejętność budowania relacji pracodawca – pracownik.
Robert Piaskowski – współtwórca aplikacji Krakowa do Sieci Miast Kreatywnych i koordynator Programu Kraków Miasto Literatury UNESCO, zarządza pionem programowym Krakowskiego Biura Festiwalowego,  koordynując min. flagowe festiwale Misteria Paschalia, Opera Rara, Sacrum Profanum, Off Camera, Boska Komedia, literackie festiwale Miłosza i Conrada.  Dyrektor artystyczny i koordynator Festiwalu Muzyki Filmowej – obecnie największego i najwyżej cenionego festiwalu tego gatunku muzyki na świecie. Odpowiada za integrację i komunikację działań podmiotów samorządowych i pozarządowych.  Laureat orderu Kawalera Sztuki i Literatury Republiki Francuskiej i Krakowianin Roku 2013.

Ponadto w dyskusji panelowej wezmą udział: Bartosz Bałut (Dyrektor Instytutu Sztuki PWSZ), Marcin Lewandowski (Prezes Stowarzyszenia Nowe Przestrzenie, koordynator tarnowskiej Ligi Debatanckiej), Krzysztof Rodak (prezes MPEC, samorządowiec), Marcin Sobczyk (Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Tarnowa).

Imprezy towarzyszące:

FuckUp Night
– nieformalne spotkanie przedsiębiorców, którzy opowiadają o swoich biznesowych porażkach. W tego typu spotkaniach nie chodzi o propagowanie błędów, ale o odwagę robienia eksperymentów i wyciąganie z nich wniosków w myśl tezy, że doświadczenie składa się tyle z sukcesów, co z upadków.27. 09. Kawiarnia Hybryda, Rynek 22, godz. 19:30

Spotkanie z Filipem Springerem
 
„Miasto Archipelag” – promocja książki z Tarnowem na okładce (i w treści) oraz spotkanie z autorem / prowadzenie Barbara Bułdys (Muzeum Okręgowe w Tarnowie) 28.09. BWA, ul. Słowackiego 1, godz. 18:00

Tematy wystąpień

27 września


Siec Miast Kreatywnych UNESCO — obudzone potencjały / Robert Piaskowski  

(nie)Polityka kulturalna i błędne koło, w które wpadamy / Artur Celiński 
Polityka kulturalna kojarzy się bardziej z obszarem zarządzania frustracją niż rozwianiem potencjałów. Nic dziwnego –  o zetknięciu kultury i polityki najczęściej mówimy wówczas, gdy coś nie działa, gdy dzieje się absurd, gdy ma miejsce skandal albo po prostu zabrakło pieniędzy. W efekcie wszystkim wydaje się, że niezmiennym i nieodwołalnym jest konieczność nieustannego funkcjonowania albo w atmosferze świętowania wielkich festiwali kultury, albo frustracji spowodowanych gaszeniem pożarów, z których nikt nie wychodzi zwycięsko. Warto więc zastanowić się, czy mamy siłę i ochotę, aby zacząć świadomie myśleć o polityce kulturalnej i przestać się w niej poruszać jak pacynka wzruszana coraz to nowym skandalem. A podczas tego wystąpienia będzie można się dowiedzieć, jak to zrobić.

INTERAKCJA W MIEŚCIE. FAŁSZYWE GRANIE / Krzysztof Głomb
W Polsce komunikacja między władzami miast średniej wielkości i małych a mieszkańcami jest polem gry, traktowanej na ogół instrumentalnie przez włodarzy. Społecznościowe media wykorzystywane są głównie jako kanał jednostronny. Społeczna kreatywność mieszkańców nie jest postrzegana jako potencjał rozwojowy, lecz kanalizowana w strukturach organizacyjnych proponowanych przez władze - w ostatnich latach dobitnym przykładem na prawdziwość tej tezy stał się tzw. budżet obywatelski, który w niewielkim stopniu jest budżetem partycypacyjnym. Kreatywność wymaga pełnego zaufania między stronami kontaktu miejskiego, zgody na ryzyko i zrozumienia u władz, iż rozwój wymaga nade wszystko wykorzystania kapitału endogennego (kapitał ten określa się jako potencjał tkwiący w układach społeczno-terytorialnych poziomu lokalnego i regionalnego). 

28 września

Dopóki robisz to co zawsze, będziesz miał to co zwykle  –  praktyczne wskazówki na temat, jak wydobyć z siebie to, co najlepsze, by stać się bezkonkurencyjnym na rynku pracy i w
biznesie / Magdalena Parysz


Formy wsparcia dla powstawania nowych przedsięwzięć gospodarczych dla mikro i małych przedsiębiorstw / specjalista Powiatowego Urzędu Pracy


Podatki w działalności artystycznej, twórczej i rękodzielniczej / specjalista Urzędu Skarbowego

Od pomysłu do sukcesu – jak rozpocząć działalność gospodarczą / Marek Makowiec

W trakcie szkolenia zostanie przybliżona m.in. tematyka dot. zakładania swojego biznesu, a dokładnie: weryfikacja pomysłów biznesowych, analiza SWOT, podstawy analizy finansowej i planu marketingowego. Każdy uczestnik będzie miał możliwość indywidualnych konsultacji wraz z ekspertem nt. swojego pomysłu biznesowego, a docelowo sprawdzenia opłacalności swojego pomysłu. Wskazane zostaną również możliwości pozyskania środków finansowych na założenie i rozwój swojej działalności gospodarczej. 

Prawo autorskie w rożnych aspektach działalności przemysłów kreatywnych / Wioletta Bajor

Elastyczne zatrudnienie – telepraca. Blaski i cienie w kontekście pracownika / Marek Makowiec

W trakcie szkolenia przybliżone zostaną korzyści i mankamenty z bycia telepracownikiem. Na podstawie własnych badań wskazane zostaną zidentyfikowane uciążliwości w trakcie świadczenia pracy w sposób zdalny oraz pokazane sposoby minimalizowanie ich negatywnego wpływu na pracownika. Rozwinięta zostanie przy okazji tematyka biur coworkingowych, zakładania startupów technologicznych, łączenia pracy u kilku pracodawców – na co pozwala właśnie elastyczne zatrudnienie.

Tarnów sfinansuje Twój pomysł – stypendia i konkursy wspierające przedsięwzięcia kreatywne / Marcin Sobczyk

Organizatorem nieKonferencji „Miasto kreatywne/Tarnów” jest Tarnowskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, zaś  partnerami  –  tarnowskie instytucje: Centrum Sztuki Mościce, Biuro Wystaw Artystycznych, Muzeum Okręgowe, Powiatowy Urząd Pracy, Biuro Karier i Projektów PWSZ, Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej Fabryka Przyszłości, Anioł Struś – Inicjatywa Miejska.

Patronem medialnym konferencji jest Radio Kraków

nieKonferencja  Miasto kreatywne/Tarnów jest współfinansowana z budżetu Miasta Tarnowa.  

nieKonferencja obędzie się 27 i 28 września 2016 roku, w godzinach od 10:00 do 16:00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości Tarnowskiego Klastra Przemysłowego, przy ul. Kochanowskiego 32b.

Do pobrania: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.