BON KULTURY 2017 - zapraszamy do korzystania z nowej oferty zajęć edukacyjnych

Muzeum Okręgowe w Tarnowie rozpoczęło kolejną edycję zajęć edukacyjnych w ramach BONU KULTURY.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z atrakcyjnej oferty Bonu Kultury 2017 przedstawionej szczegółowo poniżej.

Bon Kultury

„Prochem i solą – polowanie i savoir-vivre w dołęskim dworze” (12 - 17 lat)
W scenerii pięknego dworskiego parku oraz we wnętrzach szlacheckiego dworu uczestnicy warsztatów poznają realia codziennego życia polskiej szlachty żyjącej w XIX stuleciu. Zajęcia skupią się na takich zagadnieniach jak polowanie i zasady dobrego zachowania przy stole. 

W programie: Warsztaty będą podzielone wg dwóch zagadnień. Pierwsza część będzie odbywać się na zewnątrz, w parku i dotyczyć będzie szlacheckiej rozrywki jakim było polowanie. Młodzieży zostaną zaprezentowane najciekawsze myśliwskie obyczaje, replika broni czarnoprochowej, używanej do polowania oraz myśliwskie trofea. Kolejna część zajęć rozegra się we dworze i dotyczyć będzie etykiety towarzyskiej z naciskiem na prawidłowe zachowanie się przy stole. Po krótkim omówieniu dalszego przebiegu zajęć i dawnych obyczajów, uczestnicy przebiorą się w stroje z epoki, które pomogą im wcielić się w odgrywane przez nich role (wcześniej rozlosowane). Uczestnicy będą mogli odgrywać zachowania zgodne z XIX-wiecznym savoir-vivrem siedząc przy stole i posługując się sztućcami, naczyniami oraz serwetami.

Zajęcia adresowane do: młodzieży w wieku od 12-17 lat
Liczba uczestników: do 20 osób
Czas trwania: 1-1,5 godz.
Kalendarz zajęć: IV - X; częstotliwość: codziennie
Koszt: 6 zł od osoby; szkoły spoza Gminy Szczurowa 1 zł od osoby 
Miejsce: Muzeum Okręgowe w Tarnowie/ Dwór w Dołędze; Dołęga 10, 32-821 Zaborów
Szczegółowe informacje i rezerwacja: Ewa Jasińska, tel. 14 671 54 14/ e-mail: dolega@muzeum.tarnow.pl

Bon Kultury

„Poznać Pana po cholewach … - w świecie staropolskich przysłów.” (7 - 11 lat)
„Pod czujnym okiem” sarmackich przodków dzieciom zostaną zaprezentowane staropolskie przysłowia, które były używane w dawnej Polsce a i teraz nie wyszły z użycia. Dzięki zajęciom dzieci poznają ich sens by móc lepiej je interpretować i się nimi posługiwać. Dodatkowo uczestnicy warsztatów poznają technikę plastyczną jaką jest kolaż. 

W programie: W pierwszej części zajęć dzieci z prowadzącym warsztaty ułożą z rozsypanych liter przysłowie. Dzięki tej zabawie (przypominającej koło fortuny) uczestnicy zostaną wprowadzeni w świat przysłów, ich znaczeń i funkcji. Następnie dzieci podzielone na grupy zaprezentują przysłowia (wcześniej wylosowane) za pomocą kolażu, dramy lub malowanki (w zależności od grupy wiekowej). Wspólne odgadywanie jakie przysłowie zostało zaprezentowane przez daną grupę zakończy tę część zajęć. Kolejnym etapem będzie przejście po Muzeum i odszukanie na wystawie eksponatów, które można połączyć ze staropolskimi przysłowiami np. rząd koński – „Konia z rzędem…”. W tym celu każde dziecko otrzyma Książeczkę przysłów w której znajdują się wyselekcjonowane pod tym kątem eksponaty. Książeczka dzięki rysunkom i naklejką nie tylko pomoże w wykonaniu zadania ale będzie świetną pamiątką z zajęć.

Zajęcia adresowane do: młodzieży w wieku od 7-11 lat
Liczba uczestników: do 25 osób
Czas trwania: 1,5 godz.
Kalendarz zajęć: IV – X; codziennie w dni otwarcia Muzeum;
Koszt: 4 zł od osoby; szkoły spoza Gminy Tarnów 0 zł
Miejsce: Muzeum Okręgowe w Tarnowie/ Oddział Ratusz; Rynek 1, 33-100 Tarnów
Szczegółowe informacje i rezerwacja: Jolanta Adamczyk, tel. (14) 6929000 / e-mail: j.adamczyk@muzeum.tarnow.pl

Bon Kultury

„Od denara do złotówki” (11- 16 lat)
Dzięki ciekawej formie prowadzenia zajęć, na które składają się prace manualne i różnego rodzaju gry i łamigłówki, ten trudny temat zostanie z łatwością „oswojony” przez uczestników warsztatów, nawet przez tych najmłodszych. Zajęcia muzealne, ukażą rozwój systemu monetarnego na przestrzeni dziejów. Dzięki nim uczestnicy warsztatów poszerzą horyzonty z zakresu wiedzy o historii pieniądza. 

W programie: Na potrzeby zajęć zostanie przygotowana ekspozycja, prezentująca różne środki płatnicze na przestrzeni wieków oraz historię pieniądza na ziemiach polskich. Wizyta na wystawie i komentarz prowadzącego będą stanowić wstęp do zajęć. Po krótkim wprowadzeniu dzieci ułożą w kolejności chronologicznej plansze, obrazujące główne przemiany form płatniczych (*handel wymienny, *dawne monety, *banknoty, *karty płatnicze). Następnie uczestnicy będą mieć szansę samodzielnie wybić w mennicy monetę bądź też stworzyć swój banknot.
W dalszej części dzieci wezmą udział w grze dydaktycznej Monopol Tarnowa rozwijającej jednocześnie wiedzę o zabytkach miasta i umiejętność dysponowania pieniędzmi. Uczestnicy, których własnością będzie największa liczba kart zabytków zostaną zwycięzcami i zdobędą dyplomy nadające im tytuły rajców miejskich, a pozostali – dyplomy z tytułami honorowych obywateli Tarnowa. 

Zajęcia adresowane do: młodzieży w wieku od 11-16 lat
Liczba uczestników: do 25 osób
Czas trwania: 1,5 -2 godz.
Kalendarz zajęć: całorocznie; codziennie w dni otwarcia Muzeum; dla uczestników indywidualnych trzecia niedziela w miesiącu (oprócz wakacji)
Koszt: 6 zł od osoby; szkoły spoza Gminy Tarnów 1 zł od osoby
Miejsce: Muzeum Okręgowe w Tarnowie/ Oddział Gmach Główny; Rynek 3, 33-100 Tarnów
Szczegółowe informacje i rezerwacja: Przemysław Kozek, tel. (14) 621 21 49/ e-mail: p.kozek@muzeum.tarnow.pl 

Bon Kultury


„Jak zawsze – za honor się bić!” (12 - 18 lat)

Zajęcia muzealne, których celem jest zgłębienie wiedzy młodzieży na temat II Wojny Światowej przez pryzmat losów polskich żołnierzy walczących na różnych jej frontach.

W programie: Pierwszy etap to wspólna praca prowadzącego i grupy z mapą Polska w 1939 roku, w trakcie której elementy wykładu będą przeplatały się z indywidualną pracą uczestników. Podczas rozmowy uzupełnionej prezentacją multimedialną uczniowie dowiedzą się o najważniejszych wydarzeniach dotyczących Polski z okresu II wojny światowej. W części warsztatowej młodzież wykona ulotki informacyjne - kopie oryginalnych z czasów wojny oraz wybije emblemat orzełka Armii Krajowej. Orzełki te, w formie blaszanego godła uczniowie zabiorą sobie na pamiątkę. 
W kolejnej części uczestnicy poznają wybrane losy żołnierzy z ziemi tarnowskiej i ich szlaki bojowe. Następnie młodzież uczestnicząca w zajęciach będzie mogła wczuć się w rolę żołnierza-partyzanta w „leśnej rusznikarni”. Część z nich będzie miała możliwość rozłożenia i złożenia repliki karabinu maszynowego STEN, pozostali poznają budowę i działanie innych typów broni, mając do dyspozycji oryginalną broń z czasów II wojny, przekrój szkoleniowy pistoletu maszynowego PPSz i pistolet TT (broń pozbawiona cech bojowych). W części finalnej uczestnicy warsztatów usiądą dookoła ogniska w „leśnej rusznikarni” i zrelaksują się przy grze karcianej, która będzie formą podsumowania zajęć. 

Zajęcia adresowane do: młodzieży w wieku od 12- 18 lat
Liczba uczestników: do 25 osób
Czas trwania: 1,5 godz.
Kalendarz zajęć: całorocznie; codziennie w dni otwarcia Muzeum; dla uczestników indywidualnych trzecia niedziela w miesiącu (oprócz wakacji).
Koszt: 5 zł od osoby; szkoły spoza Gminy Tarnów 0 zł
Miejsce: Muzeum Okręgowe w Tarnowie/ Izba Pamięci ŚZŻAK, ul. Mościckiego 29, 33-100 Tarnów
Szczegółowe informacje i rezerwacja: Przemysław Kozek, tel. (14) 621 21 49/ e-mail: p.kozek@muzeum.tarnow.pl

Bon Kultury


Przyporawy, zioła, leki z bożej apteki (7 -12 lat)

W czasie warsztatów dzieci poznają przyprawy i zioła jakich używała dawniej gospodyni na wsi i jakich darów natury nie mogło zabraknąć w staropolskiej kuchni. Dowiedzą się, że były one wykorzystywane jako dodatek do potraw, jako lekarstwo i do aromatyzowania napojów. Realizmu zajęciom doda fakt iż będą one prowadzone w kuchni która jest elementem domu wzniesionego na pocz. XX wieku i w której niegdyś takie zwyczaje praktykowano.

W programie: Dzięki mini wykładowi, zabawie słownej i wierszom, które opisują przyprawy i zioła dzieci zostaną wprowadzone w tematykę warsztatów. W tej części zajęć dowiedzą się m.in., że zioła i przyprawy dawnej kuchni, gospodynie siały w przydomowych ogródkach oraz zbierały je na łąkach by następnie suszyć i wykorzystywać je przez cały rok. Dowiedzą się do jakich potraw dodawano rodzime zioła oraz będą umiały rozpoznawać je po zapachu. W dalszej części zajęć na przykładzie kilku sprzętów z witosowej kuchni (moździerz, młynek ręczny, maszynka do mielenia przypraw) uczestnikom zajęć pokazana zostanie technika rozdrabniania różnych przypraw. Następnie każde dziecko samodzielnie będzie rozdrabniało zioła i przyprawy w moździerzu oraz będzie mielić je w młynku ręcznym. Zmielone zioła i przyprawy dzieci będą mieszać z solą kuchenną tworząc „sól ziołową” i każde dziecko zabierze ją ze sobą do domu w specjalnie przygotowanych woreczkach. W drugiej części zajęć każdy uczestnik pracując indywidualnie - samodzielnie wykona „ wianek pełen ziół” i zabierze go do domu. Podczas tworzenia wianka wykorzystamy m.in. słomę, suszone zioła, trawy i kwiaty.

Zajęcia adresowane do: młodzieży w wieku od 7 -12 lat
Liczba uczestników: do 20 osób
Czas trwania: 2 godz.
Kalendarz zajęć: IV – X; poniedziałek-piątek
Koszt: 5 zł od osoby; szkoły spoza Gminy Wierzchosławice 0 zł
Miejsce: Muzeum Okręgowe w Tarnowie/ Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach; 33-122 Wierzchosławice 698
Szczegółowe informacje i rezerwacja: Janusz Skicki; tel. 14 6797040 / e-mail: muzeumwitosa@muzeum.tarnow.pl

Bon Kultury


„Malowanki Felicji Curyłowej” (6 - 16 lat)

Felicja Curyłowa zaprasza do swej zagrody wszystkich chętnych, którzy chcą poznać i nauczyć się malować tradycyjne zalipiańskie wzory. Zajęcia warsztatowe przeznaczone dla dzieci i młodzieży realizowane w blokach tematycznych (do wyboru), sprawią, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. 

W programie: Po krótkiej prezentacji ekspozycji i wykładzie dotyczącym charakterystycznych cech zalipiańskich motywów, uczestnicy zajęć będą mogli spróbować swych sił w sztuce zdobienia przedmiotów, tradycyjnymi zalipiańskimi kwiatami. Dzieci i młodzież będą mogli ozdobić tak charakterystycznymi wzorami: talerzyki, torby bądź też rogówki (malowanki na kartonie). Praca odbywać się będzie pod nadzorem twórcy ludowego (prawnuczka Felicji Curyłowej) i pracownika muzeum (wnuczka F. Curyłowej), z wykorzystaniem tradycyjnych technik i materiałów. Efektem końcowym będą wytwory plastyczne, które uczestnicy zajęć zabiorą ze sobą.

Zajęcia adresowane do: młodzieży w wieku od 6 -16 lat
Liczba uczestników: do 10 -35 osób
Czas trwania: 1,5 - 2 godz.
Kalendarz zajęć: od kwietnia – końca października; codziennie w dni otwarcia Muzeum, także w soboty;
Koszt: 5,50 zł od osoby; szkoły spoza Gminy Olesno 0,50 zł od osoby
Miejsce: Muzeum Okręgowe w Tarnowie/ Zagroda Felicji Curyłowej w Zalipiu; Zalipie 135, 33 -210 Olesno
Szczegółowe informacje i rezerwacja: Wanda Racia; tel. 14 6411912

Bon Kultury

„Mućka na wypasie” (6 - 16 lat)

„Mućka na wypasie” to nazwa warsztatów, których tematyka jest dość innowacyjna i rzadko podejmowana w muzealnej działalności edukacyjnej. Warsztaty mają na celu nie tylko przybliżyć dzieciom i młodzieży los zwierząt wiejskich ich roli w gospodarstwie i kulturze ludowej, ale też uwrażliwić na ich los. 

W programie: Proponowane zajęcia realizowane będą w oparciu o wystawę etnograficzną wzbogaconą o nowe elementy (jak makiety zwierząt) na potrzeby warsztatów. Nauczyciel odpowiednio do grupy wiekowej swoich podopiecznych, będzie mógł zadecydować o sposobie prowadzenia zajęć. Wachlarz propozycji jest duży i może to być: dojenie krowy i wyrabianie masła; szycie filcowych zwierząt; wykonywanie nadruków na koszulkach; spotkanie z dodoterapetą; dodatkowo malowanie krów ze sklejki. Wszystko po to by młodzi ludzie dowiedzieli się o funkcjonowaniu zwierząt w gospodarstwach wiejskich i ich roli w kulturze ludowej. Przez realizację tego typu warsztatów pragniemy również uwrażliwić dzieci i młodzież na los wiejskich zwierząt. Podsumowaniem projektu będzie wspólna jesienna akcja adopcyjna przeprowadzona we współpracy z Tarnowskim Azylem dla Bezdomnych Zwierząt i uczestnikami warsztatów.

Zajęcia adresowane do: młodzieży w wieku od 6 -16 lat
Liczba uczestników: do 25 osób
Czas trwania: 1 – 1,5 godz.
Kalendarz zajęć: całorocznie 2017
Koszt: 4 zł od osoby; szkoły spoza Gminy Tarnów 0 zł
Miejsce: Muzeum Okręgowe w Tarnowie/ Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, ul. Krakowska 10 
Szczegółowe informacje i rezerwacja: Patrycj Hajek; tel. 14 6220625; patrycja@muzeum.tarnow.pl

Bon Kultury

„Przygoda z herbem w rycerskim zamku Odrowążów w Dębnie ” (6 – 14 lat)
We wnętrzach średniowiecznego zamku dzieci w strojach czeladników i żaków, pod opieką kronikarza Jana Długosza i średniowiecznego Herolda zgłębią tajemnicę herbów i średniowiecznego skryptorium.

W programie: Dzięki mało statycznej formie prowadzenia zajęć (przejście przez sale zamkowe w celu poszukiwania herbów), i wielu ciekawym rekwizytom (księgi, role herbowe, pergaminy, kałamarz z akcesoriami na piasek, gęsie pióra, świece woskowe, kaganki), uczestnicy zajęć dowiedzą się czym były herby i jaką rolę dawniej spełniały. Dodatkowo prowadzący zajęcia przebiorą się w piękne stroje Kronikarza i Herolda, a dzieci założą ubiory czeladników i żaków. Po odkryciu wszystkich herbów dzieci pod fachową opieką HEROLDA wykonają herby na podstawie zdobytej wiedzy. Na zakończenie opiekunowi grupy Herold wręczy stosowny certyfikat potwierdzający zaliczenie kursu czeladniczego przygotowującego do pełnienia w przyszłości zadań herolda lub kronikarza.

Zajęcia adresowane do: młodzieży w wieku od 6 -14 lat
Liczba uczestników: 25 – 30 osób
Czas trwania: 1,5 godz.
Kalendarz zajęć: Od kwietnia do października, 2 razy w tygodniu
Koszt: 5,50 zł od osoby; szkoły spoza Gminy Tarnów 0,50 zł od osoby
Miejsce: Muzeum Okręgowe w Tarnowie/ Zamek w Dębnie, 32-852 Dębno 189
Szczegółowe informacje i rezerwacja: Krystyna Gurgul; tel. 14 6658035/ e-mail: debno@muzeum.tarnow.pl


Bon Kultury 2017

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.