Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów

Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów

Muzeum Okręgowe w Tarnowie i Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie zapraszają w dniach 27–30 lipca 2017 r. na Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów (Tarnów–Żabno–Bielcza–Borzęcin–Szczurowa).

Partnerzy:
- Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej
- Gmina Borzęcin
- Centrum Kultury Romów w Tarnowie
- Fundacja Sztuki Jaw Dikh
- Fundacja pod imieniem Bosmana

Program:
27.07 CZWARTEK
– Przed południem wyjazd sprzed Muzeum Etnograficznego w Tarnowie
– Koło południa przystanek w Żabnie przy mogile pomordowanych Romów
– Późnym popołudniem przyjazd do obozowiska w Szczurowej

28.07 PIĄTEK

– 12:00 wyjazd do Borzęcina Dolnego, pod Pomnik Pamięci o Zagładzie Romów [50°05’54.5”N 20°44’15.2”E]

29.07 SOBOTA

– Ok. godz. 17:00 – przemarsz spod kościoła w Szczurowej na cmentarz, modlitwa nad mogiłą pomordowanych 93 Romów
– 19:00 – koncert muzyki cygańskiej w parku dworskim w Szczurowej: Perła i Bracia

30.07 NIEDZIELA

– Około południa wyjazd w drogę powrotną do Tarnowa

Zrealizowano dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, przyznanej w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 oraz dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Regional Museum in Tarnów and Committee for Protection of Jewish Heritage in Tarnów invite you to join us in International Roma Caravan Memorial (Tarnów–Żabno–Bielcza–Borzęcin–Szczurowa), July 29–30, 2017

Partners:
- Commune Center of Culture of Reading and of Sport in Szczurowa
- Borzęcin Commune
- Center of Roma Culture in Tarnów
- Foundation of Art Jaw Dikh
- Foundation under the Bosman name

JULY 27, THURSDAY
– In the morning: departure from the Ethnography Museum in Tarnów (10 Krakowska Str.)
– A round noon: a stay in Żabno; a visit to a grave of Roma murdered during the Second World War
– Late afternoon: arrival at the campsite in Szczurowa

JULY 28, FRIDAY

– Noon: dedication of the renew Monument of Memory of the Roma Genocide in forrest in Borzęcin Dolny [50°05’54.5”N 20°44’15.2”E]

JULY 29, SATURDAY

– 5:00 p.m.: A walk from the Szczurowa parish church to the cemetery; a commemorative ceremony at the grave of ninety-three Roma murdered during the Second World War
– 7:00 p.m.: Music concert performed by Roma artists in the manor park in Szczurowa (next to the campsite): Perła i Bracia (Pearl & Brothers) 

JULY 30, SUNDAY

– A round noon: return trip to Tarnów

Project implemented thanks to financial support of the Minister of the Interior and administration of the Republic of Poland within the framework of the Program for he integration of Roma Community in Poland 2014–2020 and Minister of Culture and National Heritage.

Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów - mapa

Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów - logotypy
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.