Dzień Otwarty Funduszy Europejskich w Muzeum

W najbliższy weekend w całej Polsce odbędą się wydarzenia związane z projektem „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”. Do akcji dołącza się także, jako beneficjent Funduszy Europejskich, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, które zaprasza do swojej filii w Ratuszu.

Modernizacja tarnowskiego Ratusza odbyła się w latach 2008-2010 w ramach projektu „Rewaloryzacja i modernizacja siedziby Muzeum Okręgowego w Tarnowie”. Modernizowane były wówczas także: budynek nowej siedziby Muzeum Okręgowego przy ul. Rynek 3 oraz Spichlerz w Muzeum Etnograficznym przy ul. Krakowskiej. Koszt zadania wyniósł 11 276 009,38 zł brutto, z czego 5 312 233,22 zł to wkład Województwa Małopolskiego.

Z okazji DOFE 13 maja, w niedzielę, zapraszamy wszystkich do bezpłatnego zwiedzania wystawy „W kontuszu i przy szabli” w Ratuszu – Galerii Sztuki Dawnej.

Zapraszamy również na strone DniOtwarte.eu i dofe.fundusze.malopolska.pl.