Quest – Tarnów Pierwsze Niepodległe

Tarnowskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „PAŁAC” wraz z partnerami: Pałacem Młodzieży, Muzeum Okręgowym i Tarnowskim Centrum Informacji realizuje nowy quest w Tarnowie, nad którym objął honorowy patronat Prezydent Miasta Tarnowa.

Quest – Tarnów Pierwsze Niepodległe powstał w celu upowszechniania edukacji historycznej i dziedzictwa miasta poprzez zabawę w formie spaceru historycznego, który trwa niecałą godzinę. Quest jest ilustrowanym folderem z zagadkami, które wskazują trasę przejścia i kierunki poruszania się, na styku osiedli: Starówka i Piaskówka.

Zagadki prowadzą uczestnika questu po miejscach ważnych, po starych nazwach ulic: m.in. Seminarską, wzdłuż budynków, które pełniły kluczowe funkcje 100 lat temu. Jednakże głównymi bohaterami questu są osoby i organizacje, ich funkcje i dokonania. W ten sposób uczestnik questu odkrywa nazwiska lokalnych działaczy, organizacje, którym szefowali i/lub współtworzyli, kieruje uwagę na pomniki i tablice poświęcone sławnym tarnowianom oraz poznaje struktury wojskowe.

Spacer rozpoczyna się pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza. Jest lekki, dla każdego, questem można wędrować o każdej porze dnia, bezpłatnie i bez przewodnika. Foldery questu można już otrzymać w siedzibie Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Rynek 3.

quest_plakatThis image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.