Szukaj artykułów autora:

Cmentarzysko ciałopalne w Łętowicach, gm. Wierzchosławice, pow. Tarnowski, woj. Małopolskie

W 1979 roku mieszkaniec wsi Łętowice Józef Adamus w trakcie prac budowlanych na terenie swojej posesji odkrył w ziemi naczynia gliniane, popioły i przedmioty metalowe. Zna-leziska te przekazał do Muzeum w Tarnowie. Analiza przedmiotów przekazanych z Łętowic wykazała, że całość znaleziska pochodzi z ciałopalnego cmentarzyska z początków naszej ery.
Od 1984 do 1988 roku w Łętowicach prowadzone były ratownicze badania archeologiczne. W ich trakcie odkryto 33 obiekty archeologiczne, w tym 22 groby ciałopalne, oraz kilka śla-dów po ogniskach i jamach starożytnych.
W roku 2005 w trakcie prac ziemnych związanych z budową kanalizacji zniszczeniu uległy kolejne odkryte tam groby. Zabytki z nich przekazane zastały do Muzeum Okręgowego w Tarnowie.
Cmentarzysko jest jednym z nielicznych tego typu stanowisk w dolinie Dunajca. Odkryty na nim m.in. grób z naczyniami sprowadzonymi z kręgu tzw. kultury dackiej (teren obecnej Rumunii) jest do dziś sensacją archeologiczną, podobnie jak znaleziska związane z kręgiem ludów celtyckich, bądź naczynia z kręgu kultury jastorfskiej. Niszczenie kolejnych grobów stworzyło konieczność podjęcia badań ratowniczych.
W trakcie badań 2006 roku odkryto 6 grobów ciałopalnych, w tym 5 popielnicowych i 1 jamowy. Przebadano przestrzeń między domami i na podwórkach a więc te miejsca gdzie bieżąca działalność mieszkających tam ludzi mogła doprowadzić do zniszczenia kolejnych zespołów grobowych. Nieoczekiwanym wynikiem tego sezonu badawczego była informacja o znaleziskach grobu kilka domów na północ od miejsca badań. Tu odkryto częściowo znisz-czony przez wykopy kanalizacyjne grób. Odkrycie to oznacza że cmentarzysko jest kilka razy większe niż dotychczas sądzono. Pracami kierował mgr Andrzej Szpunar. Po zakończeniu wykopalisk zorganizowano niewielką, stałą wystawę w szkole pod-stawowej w Łętowicach, na której zaprezentowano ich wyniki.
Badania realizowane były w ramach zadania "Ratownicze badania archeologiczne na stanowiskach zagrożonych, inwentaryzacja zabytków archeologicznych w ramach programu AZP nas terenie województwa małopolskiego"
Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach z Programu Operacyjnego "Dziedzictwo Kulturowe" priorytet 4 - Ochrona Zabytków Archeologicznych.
W ramach tego samego zadania realizowano badania w Gosławicach i Gwoźdźcu.
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.