Szukaj artykułów autora:

e-Roma - przedstawiamy ciekawy projekt realizowany przez Związek Stowarzyszeń MULTIKULTURA

Związek Stowarzyszeń MULTIKULTURA jest w trakcie realizacji projektu Unii Europejskiej "e-Roma", którego celem jest promowanie, rozpowszechnianie i wymiana doświadczeń, i dobrych praktyk w dziedzinie integracji Romów. 
Wynikiem projektu będzie ponadnarodowa platforma informacyjna w Internecie, skierowana do określonej grupy nauczycieli, promotorów projektów, specjalistów, decydentów, zainteresowanych stron i działaczy romskich.

Konsorcjum projektu składa się z 6 partnerów:
- Razvojno izobraževalni center Novo mesto (lead partner of the project), Slovenia (http://www.ric-nm.si/si/),
- Trnavska univerzita, Slovakia (http://www.truni.sk/),
- The Union of Associations MULTIKULTURA, Poland (http://multikultura.manifo.com/ ),
- ADICE – Association pour le développement des initiatives, France (http://www.adice.asso.fr/ ),
- Ljudska univerza Kočevje, Slovenia (http://www.lu-kocevje.si/ ),
- Hrvatski zavod za zapošljavanje, Podružni ured Karlovac, Croatia (http://www.hzz.hr/default.aspx?id=10372 ).

Konsorcjum chce budować projekt na doświadczeniu istniejących już dobrych praktyk, jak promowanie i rozpowszechnianie wyników projektów, które zostały już podjęte przez wiele organizacji, instytucji, władz i innych zainteresowanych stron.

Zapraszamy również do współpracy - Jeśli ktoś chciałby, podzielić się informacjami o innych strukturach europejskich zajmujących się wsparciem Romów na naszej platformie, lub jeśli miałby jakiekolwiek pytania na temat projektu eRR, prosimy skontaktować się z nami pod adresem email: err.project@ric-nm.si 

Zapraszamy również do śledzenia naszej działalność na tymczasowej stronie internetowej projektu. http://project-err.splet.arnes.si/

Wyniki badań projektu e-Roma oraz priorytetów platformy:
Faza badawcza składała się z dwóch głównych źródeł informacji a mianowicie analizy sytuacji i oceny potrzeb grup docelowych. Wszystkie kraje uczestniczące przeprowadziły badania na podstawie przewodnika metodycznego i podsumowały wyniki w sprawozdaniach krajowych. Uniwersytet w Trnawie jako partner wiodący te badania (Badania i analizy sytuacji) był odpowiedzialny za stworzenie raportu ponadnarodowego z wynikami analiz dla wszystkich krajów uczestniczących. Analiza sytuacyjna w poszczególnych krajach zwraca uwagę na szereg problemów w dostępności informacji na temat Romów, ale również na temat ogólnych zagadnień, wobec Romów. W kontekście analizy sytuacji porównano liczbę dostępnych źródeł na temat sytuacji Romów w krajach uczestniczących uwzględniając ilość organizacji pracujących z Romami.

Druga część badań koncentrowała się na ocenie potrzeb poprzez analizę kwestionariusza. W ocenie potrzeb została uwzględniona szeroka gama specjalistów pracujących z Romami.

Do badań ankietowych przeprowadzono wywiady ze 176 specjalistami z krajów partnerskich i można powiedzieć, że respondenci mają bogate doświadczenie, a ich opinia stanowi dobrą podstawę do oceny i przygotowania zawartości platformy e-RR.

Respondenci ze wszystkich krajów mieli możliwość oceny ogólnej jakości informacji dostępnych w kwestii Romów. Ponad połowa respondentów z wszystkich krajów uważa jakość dostępnych danych za niewystarczającą. Na przykład informacje na temat potencjalnych partnerów i ich działalności, listy potencjalnych pracodawców dla ludności romskiej, przykłady dobrych praktyk, listy najbardziej skutecznych interwencji, ale także wielu innych. Patrząc na treść i formę platformy, respondenci wskazują obszary, które uznają za najważniejszą część platformy w dziedzinie kształcenia i szkolenia, zatrudnienia, integracji społecznej, równości szans, dyskryminacji, ale także dane teleadresowe instytucji i bieżącej działalności (zrealizowane projekty, programy ...). Według respondentów, informacje powinny być dostępne w formie interaktywnej bazy danych, jak dokumenty, raporty, bazy danych kontaktowych poszczególnych instytucji, kalendarz ważnych działań, ale także zdjęć i materiałów wideo.

Na podstawie badań można stwierdzić, że istnieje duży problem z dostępnością informacji na temat Romów we wszystkich krajach, a platforma naszego projektu może być cennym źródłem nowych i przydatnych informacji dla bardziej efektywnej pracy z Romami.

Wynik tego badania analizy i oceny potrzeb sytuacji pokazuje, że projekt e-Roma istotne odnosi się do tych kwestii. Jeśli jesteś zainteresowany innymi wynikami tego badania, nie wahaj się skontaktować z jednym z partnerów e-Roma, aby uzyskać e-Roma raport z ponadnarodowych badań lub odwiedź nasza stronę http://project-err.splet.arnes.si/
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.