Temat: Uwaga! Pociąg!

Liczba osób w grupie: 6
Czas trwania: 1-1,5
Wiek uczestników: od 10 wzwyż

Opis: Zajęcia muzealne przybliżające rozwój kolei w Polsce, historię dworca w Tarnowie oraz  zasady bezpieczeństwa na kolei w oparciu o ekspozycję muzealną.

Dzięki ekspozycji, repliką i krótkiej pogadance uczestnicy poznają historię kolei i budynku dworca w Tarnowie. Spacer po tarnowskim dworcu pozwoli poznać jego układ przestrzenny oraz zasady bezpieczeństwa jakie należy zachować w tego typu obiekcie. Z kolei gra „Budujemy Kolej Galicyjską” podsumuje zdobytą wiedzę.

Zajęcia są dostosowane do grup z niepełnosprawnością słuchu poprzez: wsparcie tłumacza PJM, prezentację multimedialną z podpisami. Repliki które będą udostępnione grupie, trójwymiarowe elementy wykorzystane do gry.

Cena: warsztaty bezpłatne dla grup z poza gm. Tarnów, 4,20 dla grup z gm. Tarnów.

Zajęcia realizowane w ramach projektu BON KULTURY, finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.