Koordynator dostępności

Koordynatorem Dostępności w naszej Instytucji jest Pani Kinga Smółka. Udzieli Państwu wszelkich koniecznych informacji i pomoże zaplanować wizytę w poszczególnych muzealnych Oddziałach. Kontakt z nią jest możliwy drogą mailową, telefoniczną oraz poprzez wiadomość tekstową – sms.

Adres e-mailowy – ; Tel. stacjonarny: +48 14 6929000; Tel. komórkowy: + 48 669 780 703


Pozostałe informacje dla osób z niepełnosprawnościami