Opis wejścia do budynków oraz rozplanowanie przestrzeni

Kamienica Rynek 3
Do wejścia prowadzą dwa niewielkie stopnie. Jest też dostępny podjazd dla wózków inwalidzkich. Po ich przejściu znajdziemy się pod podcieniami.

Po przejściu ok. 6 m, znajdują się drzwi, które prowadzą do długiego korytarz. Jego długość to ponad 16 m. Szerokość korytarza to 3 m, w końcowej części 2 m. W odległości 5 m od wejścia znajdują się ruchome barierki ochronne. Po przejściu barierek musimy pokonać ponad 11 m. Dojdziemy do przeszklonych drzwi. Przed nimi, po prawej stronie znajdują się toalety. Za drzwiami w odległości prawie 3 m, są kolejne, które prowadzą na ekspozycję.

Uwaga!
Po przekroczeniu drzwi wejściowych w odległości ok. 3,5 m od nich, na prawo, znajduję się wejście do portierni, gdzie można zakupić bilety i zostawić swoje rzeczy.


Ratusz
Ratusz został wzniesiony na planie zbliżonym do prostokąta. Jego wymiary to: 16 m i 27 m.

Do Muzeum prowadzi skromne wejście od południowej strony budowli. Prowadzi ono do małego, prostokątnego korytarz o długoś 4 m. Na jego końcu są przeszklone drzwi (w okresie letnim mogą być otwarte). Po minięciu ich, znajdą się Państwo w niewielkiej recepcji. Wymiary tego pomieszczenia to 5 na 5,5 m. Po przekroczeniu progu na lewo jest toaleta. Na prawo od recepcji znajduje się szatnia.

Droga do holu z którego wchodzi się na ekspozycję jest na lewo od wejścia, między ścianą a recepcją. Należy pokonać trzy stopnie by wejść do tego pomieszczenia.

Przedsionek o wymiarach 5 m na 3 m. Z holu można dojść do kolejnych pomieszczeń. Na prawo od wejścia (na dłuższej ścianie) są 2 pary drzwi. Pierwsze prowadzą do ZBROJOWNI MYŚLIWSKIEJ, kolejne do piwnic. Na wprost od wejścia są kolejne drzwi. Prowadzą one do ZBROJOWNI SARMACKIEJ. Drzwi po lewej stronie prowadzą na klatkę schodową, która wiedzie na piętro do pozostałych sal. W holu jak i w pozostałych salach mogą znajdować się krzesła, na których można usiąść.


Muzeum Etnograficzne
Budynek jest zwrócony do ulicy swoim dłuższym bokiem, który mierzy 35 m. Jest to budowla parterowa, pokryta drewnianym dachem. Elewacja koloru białego.

Muzeum jest ulokowane w głębi działki, ponad 24 m od bramy wejściowej. Aby dotrzeć do wejścia musimy obejść gazon – czyli duży, ozdobny trawnik. Poruszamy się wzdłuż ścieżki wysypanej drobnym żwirem.

W środkowej części budynku znajdują się 3 stopnie. Prowadzą do małego przedsionka. Po wejściu do niego rozlegnie się dzwonek sygnalizujący Państwa wejście. Na wyciągniecie ręki są kolejne drzwi, które wiodą do korytarza o długości prawie 9 m i szerokości 2 m. Na końcu korytarza znajduje się wyjście na dziedziniec, gdzie prezentowane są wozy cygańskie. Na dziedziniec schodzi się po 3 stopniach.

Na prawo od wejście znajdują się pomieszczenia, gdzie prezentowane są wystawy tymczasowe. Po lewej stronie znajdują się dwa wejścia. Pierwsze prowadzi bezpośrednio na stałą ekspozycje, drugie do portierni. Wchodząc do pomieszczenia, gdzie jest portiernia po prawej stronie znajduje się recepcja, na wprost po prawej stronie toaleta. Na lewo od recepcji wejście do pierwszej sali, gdzie prezentowana jest wystawa romska.


Galeria PANORAMA
Galeria PANORAMA znajduje się w budynku Dworca Kolejowego, wzniesiony w latach 1906 -1910. Jest to kilkuczłonowa barokowo – modernistyczna budowla.

W centrum budowli znajduje się główne, reprezentacyjne wejście do budynku do którego prowadzą 3 stopnie. Na prawo od nich jest podjazd dla wózków inwalidzkich.

Po przekroczeniu wejścia znajdziemy się w dużym przestronnym holu o wymiarach 15 na 18 m. 8 metrów od wejścia jest korytarz, który prowadzi do Galerii. Po przejściu nieco ponad 20 m, po prawej stronie korytarz ukażą się rozsuwane, przeszklone drzwi – jest to wejście do Galerii. Zazwyczaj otwarte jest prawe skrzydło. Wejście do Galerii ma szerokość około 1 m.

Toaleta płatna znajduje się na końcu korytarza.


Pozostałe informacje dla osób z niepełnosprawnościami