Hodonin u Kunštatu (głaz)

Tło historyczne

ZOB. TUTAJ

Opis upamiętnienia

Kamień na terenie dawnego obozu resocjalizacyjno-wychowawczego dla Cyganów Hodonin-Žalov.

Napisy

Tłumaczenie polskie:

W tym miejscu  latach 1942-43 / mieścił się tzw. cygański obóz, w którym przymusowo były zgromadzone i przetrzymywane całe rodziny Romów z Moraw. / Przez obóz przewinęło się w sumie 1396 romskich mężczyzn, kobiet i dzieci, / z których 207 nie przeżyło trudnych warunków internowania. / Większość ofiar została pogrzebana w zbiorowych grobach, / nieopodal obozu. Ostatni więźniowie, w kilku transportach / zostali deportowani do oświęcimskich / obozów zagłady. W ten sposób dokonała się zagłada / całej społeczności morawskich Romów. Pamiętnym dniem tego miejsca / jest data 21.08.1943 r., kiedy to do Auschwitz II Birkenau / został wywieziony największy transport – 749 więźniów.

Lokalizacja

49°30’28.9″N 16°25’15.2″E

Galeria

 

Dodaj komentarz