Trier (pomnik)

Tło historyczne

Cyganie z Trewiru zostali deportowani do obozów koncentracyjnych w trzech falach: w 1938, 1940 i 1943 r. Wiadomo, że 12 z nich zostało zamordowanych w KL Auschwitz.

Opis upamiętnienia

Na placu przy katedrze trewirskiej, przy Bischof-Stein-Platz znajduje się pomnik poświęcony pamięci deportowanych i zamordowanych Sinti i Romów, mieszkańców Trewiru.

Pomnik został stworzony w 2012 r. i składa się z sześciu trzymetrowych słupów, wykonanych z blachy (brąz, miedź?) – zielone od śniedzi. Patrząc na nie z pewnej odległości przypominają ustawione obok siebie na sztorc płytki domina. Być może taka interpretacja owego pomnika jest właściwą, albowiem los Cyganów, który spotkał ich z rąk narodowych socjalistów niemieckich i ich kolaborantów przypominał właśnie spadające na siebie klocki. Zabijano ich masowo, systemowo, w sposób zaplanowany i politycznie zaprojektowany, a efekt w stosunku do liczebności narodu romskiego był podobny jak zburzenie konstrukcji domina – zostali zdziesiątkowani, a w niektórych krajach usunięto niemal całą populację.

Poniżej połowy wysokości każdej kolumny znajduje się element informacyjny lub pamiątkowy. Pierwsza stela posiada płytkę z inskrypcją pamiątkową, druga – napis w języku brajla, trzeci, czwarta i piąta kody QR, kierujące bezpośrednio do stron internetowych z opisem, kolejno: historii wojennych prześladowań w Trewirze i – kultury miasta oraz historii Romów i Sinti w Niemczech. Ostatni słup posiada – symetrycznie do pierwszego – napis, wymieniający inicjatorów i fundatorów pomnika oraz nazwisko artysty.

Napisy

Niem.

Die Würde aller Menschen / ist unantastbar // zum Gedenken / an die während der Zeit / des Nationalsozialismus / deportierten Sinti und Roma. // Männer, Frauen und Kinder unserer Stadt / wurden aus ihrer Heimat / in die Konzentrationslager / deportiert und ermordet.

(…) [napis w języku brajla – przyp. NG]

(…) [3 odnośniki (kody QR) do stron internetowyc z historią Romów i Sinti, Trewiru oraz kultury w Trewirze]

Förderer dieses Denkmals: Trierer Bürgerinnen und Bürger / Die Stadt Trier / Das Bistum Trier / Kulturstiftung Sparkasse Trier / Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur // Initiator: Verband Deutscher Sinti und Roma // Künstler: Clas Steinmann, Trier // 2012

Tłum.

Godność wszystkich ludzi jest nietykalna. Pamięci Sinti i Romów, deportowanych w dobie narodowego socjalizmu. Mężczyźni, kobiety i dzieci z naszego miasta były deportowane do obozu koncentracyjnego z własnych domów, i tam zamordowani.

Fundatorzy tego pomnika: mieszkanki i mieszkańcy miasta Trewir, Miasto Trewir, Diecezja trewirska, Fundacja Kultury Sparkasse Trewir, Fundacja Kultury Nadrenii-Palatynatu. Inicjator: Stowarzyszenie Niemieckich Sinti i Romów. Twórca: Clas Steinmann, Trewir 2012.

Data odsłonięcia

10.09.2012

Artysta

Clas Steinmann

Inicjator

Verband Deutscher Sinti und Roma

Adres

Mahnmal für deportierte Sinti und Roma
Bischof-Stein-Platz, 54290 Trier, Niemcy

Lokalizacja

49°45’23.2″N 6°38’38.6″E
49.756449, 6.644063

Materiały

Zuche, Thomas (Hrsg.): Stattführer. Trier im Nationalsozialismus, 3. Aufl., Trier 2005.

http://ged http://gedenkorte.sintiundroma.de/index.php?ortID=170enkorte.sintiundroma.de/index.php?ortID=170

Galeria

Dodaj komentarz