OFERTA EDUKACYJNA MUZEUM OKRĘGOWEGO W TARNOWIE 2016/17

RATUSZ - GALERIA SZTUKI DAWNEJ
Rynek 1, 33-100 Tarnów
Tel.+ 48 14 6929000
e-mail. j.adamczyk@muzeum.tarnow.pl
ratusz@muzeum.tarnow.pl
http://www.muzeum.tarnow.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek – nieczynne
wtorek – 9.00 – 15.00
środa – 9.00 – 15.00
czwartek – 9.00 – 17.00
piątek – 9.00 – 15.00

ZAJĘCIA EDUKACYJNE
AKADEMIA POD MASZKARONEM

Cykl spotkań skierowany do dzieci przedszkolnych i nauczania zintegrowanego.
Zajęcia odbywają się kolejno na poszczególnych salach ekspozycyjnych, umożliwiając kontakt z eksponatami oraz niekiedy z ich kopiami. Spotkania kończą się warsztatami plastycznymi, stanowiącymi formę podsumowania cyklu.

Na zakończenie rocznego cyklu spotkań organizowany jest konkurs plastyczny dla wszystkich uczestników zajęć pt. „Muzeum w oczach dziecka”.

1. Opowieść o dawnym Ratuszu
2. Opowieści o rycerzach
3. Konterfektów malowanie – czyli o dawnych wizerunkach w malarstwie
4. Białe złoto czyli filiżanka prababci

Cena cyklu wynosi 3 zł. od dziecka za jedne zajęcia, lekcje odbywają się co tydzień o wcześniej ustalonej godzinie. Czas trwania ok.45 minut. Grupy do 25 osób. Wymagana rezerwacja.

 

Teatrzyk pod Maszkaronem – zajęcia edukacyjno - plastyczne dla dzieci.

Oferujemy możliwość wzięcia udziału w niecodziennych warsztatach robienia kukiełek połączonych z wystawianym przedstawieniem w naszym muzealnym teatrzyku „Pod Maszkaronem”.

Uczestnicy zajęć po obejrzeniu przedstawienia pt.” Rzepka” J. Tuwima, które ma na celu zainspirować  dzieci, stworzą własne kukiełki teatralne do wylosowanego przez grupę utworu J. Tuwima.

Celem edukacyjnym proponowanych warsztatów jest poszerzenie wyobraźni dziecka, pobudzenie zmysłu konstrukcyjnego myślenia a także wykorzystanie i rozwinięcie umiejętności manualnych dziecka. To także inne spojrzenie na znane i lubiane przez najmłodszych utwory.

Warsztaty podzielone są na dwa spotkania po 1, 5 godziny.

Warsztaty przewidziane są dla dzieci od 6 -12 lat.

Wszystkie potrzebne materiały do wykonania tego projektu zapewnia Muzeum i są one wliczone w cenę biletu.( Kukiełki wykonywane są na bazie gotowych tekturowych szablonów, które dzieci obklejają skrawkami takin, doczepiają patyczki, oraz inne gotowe elementy typu:oczka, kolorowe noski, itd... Dzieci operują klejem, nożyczkami.)

Serdecznie zapraszamy !

Cena warsztatów: 5 zł – (jedne spotkanie)

10 zł -(całość cyklu – 2 spotkania)

 


WARSZTATY DLA PRZEDSZKOLI ORAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Koszałek Opałek – czyli sztuka kaligrafii - warsztaty kaligraficzne które otworzą przed uczestnikami magiczny świat skryptorium, przybliżą średniowieczne rękopisy, piękno kaligrafii, misterne zdobienie i wszystkie tajniki związane z tą dziedziną. 

Warsztaty skierowane są dla dwóch grup wiekowych: klasy od 1-3 , 4-6. 

Zajęcia podzielone są na dwie części: część teoretyczna na której dzieci za pomocą tablicy multimedialnej będą mogły obejrzeć materiały związane z tematem i usłyszeć historię dotyczącą np.: gęsiego pióra, pergaminu, atramentu itd. Druga część zajęć to część praktyczna na której same będą mogły się przekonać czy sztuka pisania na ręcznie czerpanym papierze to łatwa sprawa. Młodsze dzieci wykonają dekoracyjny inicjał.

Cena warsztatów 6 zł od osoby. Czas trwania ok. 60 minut. Grupy do 20 osób.

Wymagana rezerwacja.

Od gałganka do szlachcianki - warsztaty plastyczne dla grup przedszkolnych oraz nauczania zintegrowanego.

Zajęcia składają z części wprowadzającej podczas której dzieci dowiadują się min. o tym jak wyglądały dawne modne stroje, z czego były wykonywane, jak je przechowywano, który element stroju mógł być prezentem. W zajęć dzieci trakcie próbują dopasować na tablicy multimedialnej elementy stroju do poszczególnych postaci.

W drugiej części dzieci samodzielnie wykonują maskotkę, której elementy nawiązują do portretu staropolskiego.

Cena warsztatów 6 zł od osoby. Czas trwania ok. 60 minut. Grupy do 20 osób.

Wymagana rezerwacja.

 

ZAJĘCIA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH

1. Historia Tarnowa – blok tematów poświęconych historii i kulturze, wybitnym postaciom, ważnym wydarzeniom w dziejach miasta. Lekcje prowadzone są w oparciu o znajdujące się w zbiorach muzealia, kopie zabytkowych przedmiotów oraz prezentacje multimedialne. Proponowane tematy:

Lokacja miasta – jak Tarnów zakładano

Renesansowy Tarnów – architektura i rzeźba renesansu

Hetman Jan Tarnowski – wódz, mecenas sztuki, właściciel miasta

2. Portret i kultura staropolska – w oparciu o bogate zbiory zbrojowni i jednej z najlepszych w Polsce kolekcji portretu staropolskiego omawiana jest barwna kultura doby sarmatyzmu.

3. Historia sztuki dla każdego – zajęcia poświęcone poszczególnym stylom w sztuce europejskiej i polskiej prowadzone w oparciu o pokazy multimedialne. Poszczególne zajęcia prezentują na wybranych przykładach najwybitniejsze osiągnięcia w architekturze, malarstwie i rzeźbie począwszy od sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyjskiej do sztuki XX wieku (tematy do wyboru np. Barok w sztuce europejskiej, Polskie malarstwo historyczne).

4. W żydowskim Tarnowie – zajęcia prezentujące różne aspekty bogatej kultury żydowskiej, prowadzone w oparciu przedmioty kultury materialnej pozostające w zbiorach Muzeum oraz prezentacje multimedialne.

Cena lekcji wynosi 6 zł od uczestnika.

Czas trwania ok. 45 minut. Grupy do 25 osób. Wymagana rezerwacja.

5. Wio koniku, wio! – zajęcia edukacyjno-plastyczne - „Znamy się jak łyse konie”, „Koń by się uśmiał”,  „Zrobić kogoś w konia”, to tylko kilka powszechnie znanych i często używanych powiedzonek z koniem w roli głównej. Konie odegrały tak znaczną rolę w historii europejskiego człowieka, że naturalnie przeniknęły do naszego ojczystego języka pozostawiając po sobie trwały ślad w postaci przysłów, zwrotów i powiedzeń. Powiedzonka te, to tylko droga którą wprowadzimy naszych uczestników w naszą ciekawą lekcję muzealną dotyczącą konia w historii i sztuce polskiej. Na bazie posiadanych eksponatów opowiemy o ważnej roli jaką odegrały konie w naszej historii i sztuce, i jak zapisały się w świadomości Polaków. Zobaczymy wspaniale zdobione siodła paradne, części rzędów końskich a na części warsztatowej tego spotkania wykonamy własnego konika i ozdobimy jego siodło „drogimi kamieniami” tak jak za czasów dawnej szlacheckiej Rzeczypospolitej.

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 lat 

Czas trwania spotkania:  1h-1,5h.

Cena: lekcji wynosi 6 zł od uczestnika

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
ul. Krakowska 10, 33-100 Tarnów
Tel. + 48 14 6220625
e-mail. etnografia@muzeum.tarnow.pl
http://www.muzeum.tarnow.pl

Godziny otwarcia: 
poniedziałek – nieczynne
wtorek – 9.00 – 15.00
środa – 9.00 – 15.00
czwartek – 9.00 – 17.00
piątek – 9.00 – 15.00

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

DZIECIĘCY UNIWERSYTET MUZEALNY

Cykl spotkań skierowany do dzieci przedszkolnych i nauczania zintegrowanego

1. W babcinej izbie

2. Święta Bożego Narodzenia

3. Święta Wielkanocne – palmy, pisanki, święcone, przebierańcy

Cykl lekcji muzealnych poświęconych tematyce etnograficznej. Spotkania stanowią wykłady połączone z zajęciami interaktywnymi. W otoczeniu licznie zgromadzonych eksponatów uczestnicy mają możność zapoznać się z tradycjami ludowymi, życiem w wiejskiej chacie, dawnymi rzemiosłami. Podczas zajęć o tematyce świątecznej dzieci wprowadzane są w świat tradycyjnych obrzędów, zwyczajów i plastyki związanych z okresem Bożego Narodzenia i Wielkanocy. 

Do realizacji zajęć przeznaczone są specjalne zestawy eksponatów, ewentualnie ich kopie, oraz inne pomoce i materiały edukacyjne.

Opłata za cykl lekcji muzealnych (3 x ok. 45 minut) – 150 zł od grupy nie większej niż 25 osób.

W przypadku zamówienia tylko jednej lekcji z cyklu opłata wynosi: klasa 0 -3

50 zł oraz bilet wstępu 5 zł od osoby.

Wymagana rezerwacja.

WARSZTATY PLASTYCZNE DLA PRZEDSZKOLI ORAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

1. Plastyka bożonarodzeniowa – zajęcia związane z okresem Bożego Narodzenia. Dzieci poznają technikę wykonywania „pająków”, łańcuchów (ozdób choinkowych z bibuły i słomy) i „światów” – czyli ozdób z opłatka. 

2. Plastyka wielkanocna – Najmłodsi uczą się wykonywać tradycyjne wytwory plastyki związanej z Wielkanocą. Dzieci wykonują tradycyjne palmy z trzciny wodnej, zielonych gałązek, cisu oraz zapoznają się z batikową techniką zdobienia pisanek.

3. Testy edukacyjne – to zajęcia utrwalające wiedzę etnograficzną poprzez zabawę. Po wcześniejszej krótkiej powtórce poznanego materiału dzieci rozwiązują przygotowane specjalnie krzyżówki etnograficzne, wykreślanki, malowanki. Na zakończenie zajęć przewidziane są drobne upominki etnograficzne dla uczestników.

Opłata 5 zł od osoby za jedne zajęcia. Czas trwania ok. 70 minut. Grupy do 25 osób. Wymagana rezerwacja.


WĘDRÓWKI ETNOGRAFICZNE 

ZAJĘCIA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH

1. Sto lat temu w chłopskiej chacie – lekcje prowadzone w oparciu o eksponaty opowiadają o życiu w wiejskiej chacie na przełomie XIX i XX wieku. Charakteryzowany jest wygląd wiejskiej chałupy, jej usytuowanie w zagrodzie (wśród innych budynków), a także układ wnętrz w jej obrębie i używane sprzęty. Omawiane są podstawowe czynności gospodarcze przy użyciu tradycyjnych sprzętów; gotowanie i sposób spożywania posiłków. Przy okazji poznawania elementów wyposażenia wiejskiej izby i kuchni wprowadzane są podstawowe informacje z zakresu ludowego rzemiosła. Uczestnicy poznają nazwy dawnych zawodów, techniki i produkty. 

2. Cuda wigilijne – lekcje związane z obrzędowością bożonarodzeniową – od Adwentu do M.B. Gromnicznej. Odwołując się do prezentowanych eksponatów omawiane są zajęcia domowe w adwencie i przystrajanie izby na święta tradycyjnymi formami. Prezentowane są także zwyczaje i wierzenia związane z wigilią, wystrój wnętrza w tym dniu i zestaw tradycyjnych potraw. W treść zajęć wchodzą informacje o obchodach kolędniczych i szopkach.

3. Co robił wóz na dachu w Wielkanoc – zajęcia dotyczące terminu, symboliki świąt oraz ich podstawowych atrybutów. Obejmuje przebieg Wielkiego Tygodnia z obrzędowością: począwszy od Niedzieli Palmowej (omawiane typy, wykonanie i przeznaczenie palm), poprzez zwyczaje Wielkoczwartkowe („judasz”), Wielkopiątkowe („wieszanie żuru”, straże), Wielkosobotnie (święcenie wody, ognia i pożywienia) i zwyczaje Lanego Poniedziałku („śmigus” i „despetnicy”). Szczególną uwagę poświęca się składowi koszyczka „święconki” i sposobom zdobienia pisanek. 

4. Opowieść o chlebie – podczas zajęć omówiony zostaje proces powstawania chleba: od zasiewu ziarna, poprzez żniwa, młockę, mielenie w żarnach, przygotowanie ciasta, aż po wypiek. Prezentowane są tradycyjne narzędzia i sprzęty służące do jego przygotowania. Omawiana jest także rola chleba w kulturze i obyczajowości– związane z nim obrzędy, zwyczaje i wierzenia.

5. Czas odejścia – zaduszki, śmierć w kulturze – zajęcia przybliżają obrzędowość związaną ze śmiercią – dawniej, na przełomie XIX i XX wieku i obecnie. Zawierają się w tej tematyce zwyczaje i praktyki dotyczące świąt zaduszkowych i pogrzebów, a także wierzenia, pieśni i demonologia.

6. Andrzejki– zwyczaje i wróżby – po przekazaniu informacji dotyczących św. Andrzeja i św. Katarzyny (ich wizerunków, historii życia i orędownictwu) następuje omówienie i pokaz wróżb andrzejkowych (przy aktywnym uczestnictwie grupy). Uwzględnione są następujące wróżby: losowanie karteczek z imionami, przestawianie butów do progu, losowanie przedmiotów z określoną symboliką, wróżba z łupinami orzecha, lanie wosku na wodę i inne.

6. Rzemiosło ludowe w regionie tarnowskim – na zajęciach omówiony jest stan zachowania tradycyjnego rzemiosła ludowego w regionie tarnowskim. Proponowany zakres tematyczny obejmuje wyposażenie warsztatu – narzędzia, czynności rzemieślnika – techniki, produkty w warsztatach kowalskim, bednarskim, garncarskim i innych. Prelekcja wzbogacona jest prezentacją eksponatów i fotografiami.

7. Historia i kultura Romów – zajęcia prowadzone na bazie stałej wystawy romskiej. W trakcie zajęć omawiana jest historia Romów (ich pochodzenie z Indii, wielowiekowa wędrówka, prześladowania i martyrologia tego narodu na przestrzeni wieków), oraz kultura materialna ilustrowana licznymi przykładami jak: stroje, ozdoby, przedmioty użytkowe, wyroby rzemieślnicze. Celem spotkania jest nie tylko przybliżenie dzieciom i młodzieży kultury Romów, ale także uczenie ich szacunku i tolerancji dla odmienności kulturowych.

Cena lekcji wynosi 5 zł (cena biletu ulgowego) od uczestnika oraz 80 zł. opłaty za lekcję od całej grupy(do 25 osób). Czas trwania ok. 45 minut. Grupy do 25 osób.

Wymagana rezerwacja.

8. Na romskim szlaku” -  ścieżka edukacyjna na bazie wystawy muzealnej i plenerowej „Romowie- historia, kultura”. Poznawanie kultury romskiej odbywa się na zasadzie gry- zabawy edukacyjnej z krzyżówkami, zagadkami, wycinankami i malowankami. Zajęcia odbywają się w  sali edukacyjnej na piętrze zabytkowego lamusa na zapleczu Muzeum Etnograficznego lub na salach wystawowych. Atrakcją spotkania jest  przebieranie się w stroje cygańskie, fotografie grupowe na wystawie, w plenerze. Propozycja edukacyjna przeznaczona dla dzieci ze szkół podstawowych. Dla starszej młodzieży z gimnazjów i liceów przygotowany jest pokaz multimedialny przybliżający kulturę romską. Termin realizacji – cały rok. Czas twania zajęć : ok. 60 minut. Zajęcia dla grup od 15- 25 osób.

Cena lekcji wynosi 8 zł od uczestnika. Czas trwania ok. 45 minut. Grupy do 25 osób.

Wymagana rezerwacja.

9. Na Zalipiańskim szlaku – ścieżka edukacyjna to wykład połączony z  pokazem multimedialnym kultury Zalipia (min. fotografii malowanych  zagród i twórców – dawniej i obecnie) zorganizowany w lamusie. Oferta przeznaczona dla uczniów klas szkoły podstawowej, gimnazjów, liceów, a także dla osób dorosłych. Na zajęciach warsztatowych, młodsi uczestnicy mogą tworzyć malowanki lub wypełniać przygotowane szablony malowanek i wycinanek. Atrakcją spotkania jest  przebieranie się w stroje ludowe i możliwość zrobienia fotografii. Termin realizacji – cały rok.  Czas realizacji zajęć : 45-60 minut. Zajęcia dla grup od 15- 25 osób.

Cena lekcji wynosi 8 zł od uczestnika.. Czas trwania ok. 45 minut. Grupy do 25 osób.

Wymagana rezerwacja.

 

ZAMEK W DĘBNIE 
Dębno 189, 32-852 Dębno
tel/fax. +48 14 6658035
e-mail: debno@muzeum.tarnow.pl
http://www.muzeum.tarnow.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - nieczynne 
wtorek – 9.00-16.00 (ostatnie wejście o godz. 15) 
środa – 9.00-16.00 (ostatnie wejście o godz. 15) 
czwartek – 9.00-16.00 (ostatnie wejście o godz. 15) 
piątek – 9.00-16.00 (ostatnie wejście o godz. 15) 
wejścia tylko o pełnych godzinach

 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

ZAMKOWE SPOTKANIA Z HISTORIĄ I SZTUKĄ

ZAJĘCIA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWCH I SZKOŁY PONADPODSTAWOWYCH

1. Zanim giermek stał się rycerzem – lekcja na temat życia w średniowiecznym zamku. Uczniowie dowiadują się o rodzajach dawnych budowli, o materiałach z jakich były wznoszone. Przedstawiona jest też w zarysie droga kandydata do stanu rycerskiego (paź, giermek), jego formacja, zajęcia i obowiązki, aż do momentu pasowania na rycerza. Wspominamy też o ulubionych zajęciach w dawnych czasach, czyli o polowaniach (m.in. sokolnictwo) i turniejach rycerskich.

2. Tajemnice zamkowej kuchni i spiżarni – we wnętrzu zamkowej kuchni poznajemy formę i kształt dawnego paleniska (ognisko), oraz ewolucję, jaka nastąpiła na przestrzeni stuleci aż do powstania XVI–wiecznego pieca kuchennego. Prezentujemy też dawne sposoby przyrządzania posiłków, a także różnorodne naczynia i materiały, z których były wykonywane, sposoby ich konserwacji, zabezpieczania. W zamkowej spiżarni można dowiedzieć się jak nasi przodkowie przygotowywali i gromadzili zapasy na zimę, a także poznać niektóre tajniki leczenia członków rodziny i poddanych domowymi sposobami, w oparciu o znajomość ziół, ich właściwości i nie tylko..... 

3. Jak panów portretowano – na lekcji omówiona zostaje historia, jaką przeszedł rozwój wizerunku potocznie zwanego w malarstwie portretem staropolskim. Jego dzieje rozpoczynają całopostaciowe portrety wotywne, ukazujące polecających się opiece Opatrzności, następnie portrety epitafijne, mające upamiętniać osobę donatora, by przejść wreszcie do portretów sarmackich – w tzw. małym lub pełnym popiersiu poprzez portret reprezentacyjny typu „en pied” – w całej postaci. Na zakończenie wspominamy także o portrecie trumiennym, będącym ewenementem w skali europejskiej, oraz o wizerunkach zmarłego ukazanych na chorągwiach pogrzebowych. 

4 Gość w dom, Bóg w dom – lekcja, której celem jest ukazanie barwnej kultury polskiej szlachty, obyczajów, przywiązania do tradycji, oraz szeroko pojętej kultury materialnej (rzemiosło artystyczne, meble, stroje, biżuteria, portrety itp.). W dalszej części lekcji snujemy opowieści o ulubionych zajęciach, zabawach i obrzędach. Można też sprawdzić swoje umiejętności taneczne związane z naszymi narodowymi tańcami, a także podjąć próbę prawidłowego zawiązania pasa kontuszowego, by wreszcie zmierzyć się z trudnością wygłoszenia mowy pogrzebowej czy wzniosłej oracji na czyjąś cześć.

5. Opowieści biblijne – w oparciu o przykłady ze zbiorów malarstwa, znajdującego się we wnętrzach zamku w Dębnie próbujemy odczytać treści obrazów, rozpoznać sceny przedstawione przez malarzy. Kluczem do rozpoznania i zidentyfikowania poszczególnych postaci są ich atrybuty i znajomość tekstu Biblii. Lekcja odbywa się w Sali Koncertowej zamku oraz w Skarbcu i Kaplicy – są to pomieszczenia, w których skupiono najwięcej obrazów o tej tematyce. Scen biblijnych szukamy także poza malarstwem sztalugowym i tablicowym. Mogły się one znajdować również na ścianach wnętrz (np. freski), na meblach i innych małych formach meblarskich (dekoracje w technice intarsji i inkrustacji), na naczyniach porcelanowych lub cynowych i srebrnych.

Cena lekcji wynosi 8 zł (cena biletu ulgowego) od uczestnika oraz 50 zł opłaty za lekcję od całej grupy. Czas trwania ok. 45 minut. Grupy do 25 osób. Wymagana rezerwacja

6. Dawno, dawno temu…, legendy o Dębnie – (lekcja w terenie) w ciągu długiej, liczącej ponad 735 lat historii Dębna powstały liczne legendy i podania. Niektóre z nich możemy poznać podczas tej lekcji. Na przestrzeni długich dziejów wiele ciekawych postaci odwiedzało Dębno, np. księżna Kinga, która wraz ze swoim orszakiem właśnie tutaj została zaatakowana przez Tatarów, a co z tego wynikło dowiemy się słuchając barwnych opowieści i odwiedzając miejsce upamiętnione jej pomnikiem – jest to najstarsza w Polsce kamienna figura tej świętej. Zamkowych komnat strzeże Biała Dama. Można ją spotkać o północy, ale pojawia się także czasami w ciągu dnia....  

Cena za lekcję w terenie: 150 zł od grupy. Czas trwania ok. 45 minut. Grupy do 25 osób.

Wymagana rezerwacja.

 

DWÓR W DOŁĘDZE
Dołęga 10, 32-821 Zaborów 
tel. +48 14 6715414
e-mail: dolega@muzeum.tarnow.pl
http://www.muzeum.tarnow.pl

 Z powodu remontu Muzeum Dwór w Dołędze będzie nieczynne dla zwiedzających od 2 czerwca 2017 do odwołania.
- Zajęcia z bonu kultury oraz lekcje muzealne odbywają się w Dworze w Dołędze w trybie normalnym do 15 czerwca 2017.

Godziny otwarcia:
poniedziałek – nieczynne
wtorek – 10.30 - 16.30 
środa – 10.30 - 16.30 
czwartek – 10.30 - 16.30
piątek – 10.30 - 16.30

ZAJĘCIA EDUKACYJNE:

LEKCJE MUZEALNE

1.  Rabacja Chłopska 1846

2.  Życie dworskie na przełomie XIX i XX wieku: kultura, moda i obyczajowość na przykładzie Dworu w Dołędze.

3. II wojna światowa: rakieta V-2, akcja Most II i Most III. Udział mieszkańców dworu w ruchu oporu.

Lekcje mają formę prezentacji multimedialnych połączonych ze zwiedzaniem muzeum. Koszt: 4 zł (cena biletu ulgowego) od uczestnika oraz 40 zł. opłaty za lekcję od całej grupy. Czas trwania ok. 45 minut. Liczebność grupy: do 30 osób. Możliwość przeprowadzenia lekcji w j. angielskim.

WARSZTATY MUZEALNE

1. Nauka podstaw walki szablą.

Warsztaty odbywają się w sobotę i niedzielę i są dedykowane dla młodzieży 15+ oraz osób dorosłych. Liczebność grupy: do 20 osób.

2. Gra terenowa z mapami

Warsztaty odbywają się w dni powszednie (wt-pt) i są dedykowane dla grup szkolnych w wieku 7 - 14 lat. Liczebność grupy: do 35 osób.

Koszt  jednego warsztatu wynosi: 4 zł (cena biletu ulgowego) od uczestnika oraz 50 zł. opłaty za warsztat od całej grupy. Czas trwania: ok 1 h. Możliwość poprowadzenia warsztatu w j. angielskim. 

UWAGA: warsztaty odbywają się na terenie parku i ogrodu muzeum od kwietnia do października.

 

MUZEUM PAMIĄTEK PO JANIE MATEJCE – „KORYZNÓWKA” W NOWYM WIŚNICZU – dwór, należący do rodziny Serafińskich skoligaconych z Janem Matejką, który często tam przebywał w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX w.

Stary Wiśnicz 278 32-720 Nowy Wiśnicz
tel. +48 14 6128347
http://www.muzeum.tarnow.p

Godziny otwarcia:
poniedziałek - nieczynne 
wtorek – 10.00 - 14.00 
środa – 10.00 - 14.00 
czwartek – 10.00 - 14.00 
piątek – 10.00 - 14.00 

Ceny biletów:
Bilet normalny: 6 zł
Bilet ulgowy: 4 zł

Grupy do 10 osób, każda grupa jest oprowadzana. Czas trwania ok. 40 minut. Wymagana rezerwacja.

MUZEUM WINCENTEGO WITOSA W WIERZCHOSŁAWICACH 
33-122 Wierzchosławice 698

tel. +48 14 6797040
e-mail: muzeumwitosa@neostrada.pl
http://www.muzeum.tarnow.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - nieczynne 
wtorek – 8.00 - 15.30 
środa – 8.00 - 15.30 
czwartek – 8.00 - 15.30 
piątek – 8.00 - 15.30 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE
ZAJĘCIA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

1. W gościnie u premiera – podczas spotkania w Wierzchosławicach dzieci dowiadują się o podstawowych funkcjach muzeów. Co to jest muzeum, do czego muzea są potrzebne, co gromadzi się w muzeach. Dowiedzą się również o wyjątkowości muzeum Wincentego Witosa i jego historii. Będą mogli poznać, kim był Wincenty Witos. Dzięki zdjęciom i portretom utrwalą Jego wygląd i charakterystyczny strój. Podczas zwiedzania stodoły zapoznają się z dawnymi maszynami rolniczymi i ich funkcją. Secesyjne wyposażenie XX wiecznej kuchni zaprowadzi dzieci w świat kulinariów, w którym proste naczynia kuchenne odgrywały istotną rolę.

Cena lekcji wynosi 4 zł (cena biletu ulgowego) od uczestnika oraz 40 zł opłaty za lekcję od grupy. Czas trwania ok. 45 minut. Grupy do 20 osób. Wymagana rezerwacja.

2. Jak żyło się dawniej w Wierzchosławicach – Przygotowana dla młodzieży forma aktywnego spędzenia wolnego czasu. Zajęcia odbywać się będą w Wierzchosławicach w Zagrodzie-Muzeum Wincentego Witosa, trzykrotnego premiera Polski, przywódcy chłopskiego. Młodzież najpierw zapozna się osobą W. Witosa i zwiedzi jego gospodarstwo. Następnie weźmie udział w pokazie dawnych technik rzemiosła wiejskiego, zajęcia prowadzić będą pracownicy Muzeum. W pokazie wykorzystane zostaną m. in. takie narzędzia pracy jak.: żarna ( mielenie w żarnach), brus ( ostrzenie siekier i noży ),  W trakcie zajęć młodzież zaznajomi się z przedmiotami codziennego użytku które służyły kiedyś mieszkańcom wsi. W przerwie zajęć, rozpalone zostanie ognisko - gril a młodzież będzie mogła sama upiec kiełbaski ( kiełbasa we własnym zakresie )

Cena lekcji wynosi 4 zł (cena biletu ulgowego) od uczestnika oraz 50 zł opłaty za lekcję od grupy. Czas trwania od 2 h do 2.5 h. Grupy do 20 osób. Wymagana rezerwacja.

3. Muzeum oczami dziecka – zwiedzanie gospodarstwa Wincentego Witosa połączone z plenerem malarskim w ogrodzie oraz ogniskiem. Najpierw dzieci oglądają  sale wystawowe muzeum poznając historię trzykrotnego premiera Polski, następnie w ogrodzie wykorzystując środki plastyczne ( farby, węgiel, kredki ) przenoszą i utrwalają na papierze zapamiętany „obraz” muzeum. Na zakończenie dzieci będą biesiadowały przy grilu. ( kiełbasa we własnym zakresie )

Cena lekcji wynosi 4 zł (cena biletu ulgowego) od uczestnika oraz 50 zł opłaty za lekcję od grupy. Czas trwania od 2 h do 2.5 h. Grupy do 20 osób. Wymagana rezerwacja.

4. Zajęcia decoupage  w witosowej zagrodzie -  Muzeum Wincentego Witosa zaprasza najmłodszych na zajęcia zdobnictwa artystycznego decoupage (technika ozdabiania przedmiotów polegająca na przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną powierzchnię wzoru wyciętego z papieru lub serwetki  papierowej. Podczas zajęć uczestnicy poznają tajniki techniki decoupage, która otworzy przed nimi drogę do ciekawej i fascynującej przygody jaką jest zabawa własnoręcznego zdobienia przedmiotów. W propozycji do wyboru jeden z przedmiotów : zdobienie serduszka - zdobienie butelki -zdobienie deseczki -zdobienie drewnianej łyżki. 

Cena lekcji wynosi 4 zł (cena biletu ulgowego) od uczestnika oraz 50 zł opłaty za lekcję od grupy. Czas trwania ok. 2 h. Grupy do 20 osób. Wymagana rezerwacja.


ZAJĘCIA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

1. Od Wójta do Premiera – lekcja opowiadająca o życiu Wincentego Witosa jako przywódcy chłopskim, trzykrotnym premierze Polski. Zajęcia pozwolą  poznać uczestniczącej w niej młodzieży wiele faktów z historii Polski. Na przykładzie filmu Sylwestra Kiełbiewskiego „Wincenty Witos” uczestnicy lekcji poznają odpowiedzi na wcześniej zadane pytania.

Cena lekcji wynosi 4 zł (cena biletu ulgowego) od uczestnika oraz 40 zł opłaty za lekcję od grupy. Czas trwania ok. 45 minut. Grupy do 20 osób. Wymagana rezerwacja.

2. Zniewolenie Polskiego Ruchu Ludowego na przykładzie życia mec. Stanisława Mierzwy – bliskiego współpracownika W. Witosa, byłego więźnia politycznego, inicjatora powstania Muzeum Wincentego Witosa. Lekcja, odbywająca się w sali wystawienniczej poświęconej Stanisławowi Mierzwie, w której dowiemy się jak powstało Muzeum Witosa, kto i w jakich warunkach przyczynił się do tego. Na tragicznym przykładzie życia Stanisława Mierzwy młodzież dowie się o powojennych losach Polski. 

Cena lekcji wynosi 4 zł (cena biletu ulgowego) od uczestnika oraz 40 zł opłaty za lekcję od grupy. Czas trwania ok. 45 minut. Grupy do 20 osób. Wymagana rezerwacja.

 

MUZEUM ZAGRODA FELICJI CURYŁOWEJ W ZALIPIU - CENTRUM SZTUKI I KULTURY LUDOWEJ
Zalipie 135 33-210 Olesno
tel. +48 14 6411912
www.muzeum.tarnow.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - nieczynne 
wtorek – 10.00 - 16.00 
środa – 10.00 - 16.00 
czwartek – 10.00 - 16.00 
piątek – 10.00 - 16.00 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

ZAJĘCIA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH

Zalipiańskie kwiaty – warsztaty odbywają się w sali z elementami tradycyjnego wystroju, w otoczeniu malowanek, wycinanek i papierowych ozdób. Malarki z Zalipia prowadzą naukę papieroplastyki – wykonywanie z bibuły, tradycyjnych kwiatów. Produktem finalnym jest „pająk” zrobiony z bibułowych kwiatów osadzonych na metalowej konstrukcji. Takie świąteczne ozdoby wieszano dawniej na wsiach u sufitu, obecnie także stanowią ciekawą formę dekoracyjną. Gotowy wyrób – pająk, wykonany wspólnie przez dzieci, pod nadzorem i z pomocą pracowników muzeum jest prezentem dla całej grupy. Uczestnicy indywidualni zabierają własnoręcznie zrobione bukieciki kwiatów.

Opłata za warsztaty plastyczne: 
wykonanie „pająka”  9 zł od osoby
wykonanie pojedynczych kwiatów  7 zł od osoby

Czas trwania ok. 120 minut. Grupy do 30 osób. Wymagana rezerwacja.

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.