Projekt „Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe – stworzenie platformy digitalizacji zbiorów muzealnych w regionie Małopolski"

Głównym celem projektu "Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe – stworzenie platformy digitalizacji zbiorów muzealnych w regionie Małopolski" jest zwiększenie dostępu on-line do zbiorów muzealnych poprzez stworzenie wspólnej strony internetowej siedmiu ważnych instytucji kultury z regionu Małopolski. Zbudowanie trwałej sieci współpracy między uczestnikami projektu posłuży ochronie i popularyzacji dóbr kultury przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Zgodnie z ideą rozwoju społeczeństwa, opartego na wiedzy, oraz strategią rozwoju form kształcenia na odległość, projekt – zakładający digitalizację najcenniejszych obiektów Muzeum Narodowego w Krakowie i instytucji partnerskich oraz ich upowszechnianie – umożliwi prezentację dzieł sztuki w formie wirtualnej, łatwo dostępnej dla każdego. Zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i jego popularyzacja są jedną z wytycznych Unii Europejskiej, realizowaną poprzez nowatorski w skali Polski projekt zakładający digitalizację najcenniejszych zbiorów, zainicjowany przez Muzeum Narodowe w Krakowie w partnerstwie z:

- Muzeum Okręgowym w Tarnowie
- Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie, 
- Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni, 
- Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, 
- Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
- Muzeum-Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej


Wirtualny odbiorca otrzyma w sposób łatwy i przystępny dostęp do informacji o ok. 54 000 najcenniejszych dziełach sztuki prezentowanych na interaktywnej, multimedialnej platformie internetowej. Umożliwi ona poznawanie zasobów dziedzictwa kultury, w znacznej większości nie udostępnianych publiczności na co dzień. Wspólna strona wszystkich uczestników projektu powstanie w oparciu o jeden program bazodanowy służący opracowaniu małopolskich kolekcji, wspólny słownik pojęć kluczowych i ujednolicone standardy opisów zabytków. Każdy zainteresowany będzie miał możliwość odkrywania i zgłębiania bogactwa kultury i historii Małopolski. Portal stanowiąc źródło wiedzy, pogłębionej refleksji czy inspiracji pozwoli kształtować przez mieszkańców regionu swoją tożsamość, wynikającą z wartości, bogactwa i odrębności tej kultury. 

Proces digitalizacji prowadzony metodą fotografowania, skanowania i mikrofilmowania najcenniejszych zasobów kultury wzbogaci wspólną, internetową bazę danych zawierającą podstawowe (nota katalogowa) oraz popularno-naukowe informacje o wybranych obiektach z kolekcji. Do digitalizacji zostanie wykorzystany profesjonalny sprzęt, zakupiony w ramach projektu, który zapewni wymaganą wysoką jakość obrazu cyfrowego, jego archiwizację i zabezpieczenie zgodnie z obowiązującymi standardami. 
Prezentacja zdigitalizowanych obiektów zachęci do aktywnego uczestnictwa w kulturze publiczność internetową, dostarczając zasobów wiedzy dostosowanych do potrzeb zróżnicowanych grup odbiorców.

 

Wartość projektu: 3.946 147,45 zł

Wartość dofinansowania: 2. 366 882,25 złTermin realizacji projektu: 01.04.2011 – 31.03.2014


Przygotowanie: Luiza Fijałkowska, Joanna Niewidok

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.