Konserwacja fragmentów Panoramy Siedmiogrodzkiej. Zaprojektowanie i wykonanie krosien samonaprężających do tych obrazów

Muzeum Okręgowe w Tarnowie zajmuje się odszukiwaniem i pozyskiwaniem do zbiorów fragmentów panoramy pt. „Bem w Siedmiogrodzie”. Znanej pod nazwą „Panoramy Siedmiogrodzkiej’. Powstała ona na zamówienie Węgrów w celu uczczenia węgierskiego powstania narodowego i była ilustracją zwycięskiej bitwy o Sybin, stoczonej przez armię gen. Józefa Bema 11.III.1849 r. z przeważającymi siłami Austrii i  Rosji. Została zrealizowana przez zespół polskich i węgierskich artystów pod kierunkiem Jana Styki w 1897 r. Posiadała wymiary: 15 m. wysokości i 120 m. obwodu. W marcu 1898 r. uświetniła marcowe obchody węgierskiej Wiosny Ludów, po czym powróciła do Polski, gdzie była eksponowana w Warszawie. Ostatnie wiadomości na jej temat pochodzą z 1908 r. kiedy pisała o niej „Scena i Sztuka”. Niestety panorama została wkrótce pocięta na fragmenty, które uległy rozproszeniu i zaginięciu.
Tarnowskie muzeum od lat poszukuje i w miarę możności kupuje do zbiorów fragmenty dzieła Styki. Aktualnie w posiadaniu Muzeum znajduje się 17 fragmentów Panoramy. Ostatni zakup w 2014 roku to fragment pokazujący tabory wojsk gen. Józefa Bema. 

Kilka z fragmentów tego wielkiego dzieła wymagało prac konserwatorskich, na które w 2015 roku Tarnowskie Muzeum pozyskało fundusze z MKiDN.

Pracom konserwatorskim poddanych zostało 4 obrazy:
1. Wóz taborowy zaprzęgnięty w woły, (162x247)
2. Na tyłach armii węgierskiej. Cygańska kapela na drodze do Mediasz (Megyes), (180x250)
3. Poległy honved (120x142,5)
4. Żołnierze 73. Batalionu Seklerów w marszu na 24. Batalion Honvedów (170x165)

Prace prowadzono w ramach zadania „Konserwacja fragmentów Panoramy Siedmiogrodzkiej. Zaprojektowanie i wykonanie krosien samonaprężających do tych obrazów”. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  (w ramach programu: Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Wspieranie działań muzealnych). 


MKiDN
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.