Dorota Sak - Malarstwo - wystawa z cyklu Tarnowscy arty?ci w Galerii Muzealnej

„Dorota Sak – malarstwo”- to kolejna wystawa w cyklu „Tarnowscy Arty?ci w Galerii Muzealnej”.

Wernisa? odby? si? 24.09.2012 r - ZOBACZ FOTOGALERI?.

Dorota Sak jest Tarnowiank?, urodzi?a si? w 1962 roku. Uko?czy?a III Liceum Ogólnokszta?c?ce (matura w 1981 r.) i Studium Konserwacji Dzie? Sztuki w Tarnowie (1984 r.). Edukacj? kontynuowa?a w PWSSP w ?odzi, gdzie w 1990 roku uzyska?a dyplom z wyró?nieniem w Katedrze Ubioru. Obecnie pracuje w Akademii Sztuk Pi?knych w ?odzi, gdzie prowadzi Pracowni? Kszta?towania Formy Ubioru. Uczestniczy w przedsi?wzi?ciach badawczych, tworzy projekty przeznaczone do produkcji przemys?owej oraz unikatowe kolekcje autorskie. W latach 1999 – 2002 by?a cz?onkiem Rady Wy?szego Szkolnictwa Artystycznego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nale?y do Stowarzyszenia Artystów ?w. Jerzego i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórczego „Wiklina”. Uprawia twórczo?? w dziedzinie malarstwa i sztuki w?ókna.  Jest autork? kilkudziesi?ciu wystaw indywidualnych, oraz wzi??a udzia? w kilkudziesi?ciu wystawach zbiorowych organizowanych w kraju i zagranic?.  Obecna wystawa jest pierwsz? indywidualn? prezentowan? w Tarnowskim Muzeum.

Cykl wystaw „Tarnowscy Arty?ci w galerii Muzealnej” organizowany jest w ramach wspó?pracy Muzeum Okr?gowego i Zwi?zku Polskich Artystów Plastyków, Okr?g Tarnowski.

Sponsor: APEKS
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.