W polu i w kniei... - wystawa przyrodnicza w Gmachu Głównym Muzeum

Wystawa została zorganizowana z okazji 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego.

Wystawa została otwarta w Gmachu Głównym tarnowskiego Muzeum (Rynek 20-21) 13 maja 2013 r.

FOTOGALERIA WERNISAŻU

UWAGA: WYSTAWA CZYNNA TYLKO DO 1 GRUDNIA. TO JUŻ OSTATNIE DNI EKSPOZYCJI!

Myślistwo, rozumiane pierwotnie jako sposób zdobywania pożywienia i zaspokajania potrzeb materialnych, przekształciło się w  procesie historycznym w cały odrębny system, którego istota polega na racjonalnym oddziaływaniu człowieka na populacje zwierząt dziko żyjących w trosce o utrzymanie delikatnej  równowagi pomiędzy światem roślin i zwierząt.
W ciągu wieków myśliwi wytworzyli swoistą subkulturę, której rdzeniem jest etos łowiecki sięgający swoimi korzeniami średniowiecznej tradycji rycerskiej, a symbolem Święty Hubert, od stuleci patron myśliwych.
II połowa XIX wieku to początek zorganizowanego, nowoczesnego łowiectwa na ziemiach polskich. W roku 1876 założono Galicyjskie Towarzystwo Łowieckie. Twórcą jego był Włodzimierz  Dzieduszycki. Zasięgiem swoim obejmowało całą Małopolskę. Uważane jest za pierwowzór Polskiego Związku Łowieckiego. Towarzystwo to w roku 1878 rozpoczęło wydawanie  pierwszego w Polsce czasopisma łowieckiego – miesięcznika – „Łowiec”. W roku 1884 powstaje najstarsze, działające do dziś koło łowieckie – Otwockie Kółko Myśliwskie im. św. Huberta.
Pierwszy numer wychodzącego do dziś „Łowca Polskiego” ukazuje się od roku 1899.
W roku 1923, na zjeździe w Warszawie, powołano Centralny Związek Polskich Stowarzyszeń Łowieckich, który w 1929 roku został przekształcony w Polski Związek Stowarzyszeń Łowieckich, a w roku 1936  zmieniono nazwę na Polski Związek Łowiecki. Model nowoczesnego łowiectwa kształtowany stopniowo od pierwszej połowy XIX w. przez światłych przyrodników i wielkich polskich patriotów, opiera się na dwu głównych celach: ochrona zwierzyny musi być nadrzędna w stosunku do jej eksploatacji oraz zapał i inicjatywa myśliwych może być najlepiej wykorzystana w samorządnych towarzystwach gospodarujących przez wiele lat w tych samych łowiskach.
Wielkim sukcesem było w przeszłości doprowadzenie do zjednoczenia towarzystw w jedną ogólnokrajową organizację(PZŁ) i utrzymanie tej jedności do dziś.
Obecna polska organizacja łowiectwa wyróżnia się na tle innych, szczególnie europejskich, tą cechą samorządności, której zawdzięczamy osiągnięcia w zakresie kultywowania tradycji i kultury łowieckiej.

W stylizowanych ekosystemach prezentujemy 130 przedstawicieli ptaków i ssaków występujących w Polsce (niektóre już dziś bardzo rzadkie) m. in. niedźwiedź, ryś, głuszec czy muflon.
Okazy pochodzą z Muzeum Przyrodniczego im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach, Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnowie oraz ze zbiorów prywatnych.

Wystawa czynna od maja do 1 grudnia 2013 r.

Ceny biletów:
5 zł – normalny
3 zł - ulgowy


Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.