Zapach Luksusu

wystawa autorstwa Katarzyny Sosenko

Jako konsument wspó?czesnych produktów kosmetycznych i perfum, a tak?e jako historyk sztuki, nigdy nie mia?am okazji w Polsce zaznajomi? si? z ?yw? histori? rynku perfumeryjnego i ewolucj? naczynia na perfumy. Kolekcjonuj?c zabytkowe przedmioty zwi?zane z moda, w tym akcesoria toaletowe i flakony perfumowe, zda?am sobie spraw?, ?e tak bliski nam na co dzie? temat i rytua?, nie by? do tej pory tak szeroko zaprezentowany z perspektywy swoich dziejów.
Tym bardziej, mamy przyjemno?? zaprosi? Pa?stwa na t? niezwykle atrakcyjn? wizualnie i merytorycznie ekspozycj?.

Wystawa jest skierowana nie tylko dla estetów, koneserów zapachów i dóbr luksusowych, ale równie? dla wszystkich tych, którzy chcieliby pozna? rozwój tej dziedziny mody. Tak?e m?odzie? szkolna znajdzie tu szereg archaicznych produktów kosmetycznych takich jak myde?ko do z?bów czy pomady do w?osów oraz liczne zabawne i pouczaj?ce anegdoty opowiedziane przez przewodnika.

Wybrane fotografie z katalogu, który towarzyszy ekspozycji licz?cej ponad 1000 eksponatów, pozwol? Pa?stwu zdoby? pewne wyobra?enie o skali i jako?ci przedsi?wzi?cia.

Ekspozycja obejmuje okres od czasów antycznych:

-Czerwono-figurowe naczynie ceramiczne na pachnid?a,

-Fibule, rzymskie zapinki do stroju (prototyp wspó?czesnego guzika)

-Szklane i ceramiczne flakony i dzbanki na wonno?ci z IV-VIII w. n. e.

Spo?ród pó?niejszych przedmiotów wyró?niaj? si?:

-Pomandery XVII-XIX -wieczne pojemniki na pomad? i skondensowane wonno?ci,

-Tabakierki, puzderka na tabak? (za?ywanie tabaki stanowi?o rytua? toaletowy)

-Kryszta?owe szlifowane i grawerowane flakony XVII i XVIII wiek (wielka rzadko??)

-Tabakierka z wizerunkiem córki Jana Matejki wykonana przez samego artyst?.

-Orientalne buteleczki tzw. "snuff bottles".

-Weneckie wyroby na perfumy ze szk?a "mille fiori".

-Porcelanowe buteleczki zdobione w technice litografii scenami rodzajowymi.

-Miniaturowe flakoniki pe?ni?ce funkcj? ozdoby stroju, lub noszone na palcu za pomoc? specjalnego koluszka.

-Butelka z rzadkim systemem zabezpieczaj?cym - kluczykiem wbudowanym w zatyczk?, 2. po?. XIXw.

-Wczesne atomizery i dyfuzory umo?liwiaj?ce mechaniczne aplikowanie zapachu. (1870 - Brillat-Savarin opatentowa? rozpylacz)

-Secesyjne niezwykle ozdobne flakony na perfumy (1895-1910)

-Koronkowe wieczorowe suknie Marii Malczewskiej, ?ony Jacka Malczewskiego.

-Jedwabna sukienka w grochy projektu Coco Chanel.

-Komercyjne flakony z lat 1910-1970, z dekoracyjnymi etykietami i oryginalnymi futera?ami: L.T. Piver, Roger & Gallet, Haubigant, Lantier, Lanvin, Guerlain, Godet, Coty, Bourjouis, Dior, Chanel, Fr. Puls, Florina, Miraculum, Lechia, etc.

-Szeroko zilustrowane akcesoria mody m?skiej.

Trzon ekspozycji stanowi? naczynia i flakony na perfumy wykonane w ró?nych okresach historycznych, stylach (biedermeier, neorokoko, secesja, art deco) materia?ach: (szk?o, kryszta?, porcelana, metal, srebro, masa per?owa, bursztyn, malachit, kamienie pó?szlachetne, tworzywa sztuczne, itp.)

Wystaw? dope?niaj? sakiewki, torebki, kasetki na kosztowno?ci, przyborniki toaletowe i do manicure, wachlarze, kapelusze, ozdoby, bi?uteria, szminki, pudry, i wiele innych akcesoriów toaletowych i tych które przydawa?y szyku i elegancji.

Katarzyna Sosenko
W?a?ciciel kolekcji, kurator wystawyWERNISA?
Otwarciu wystawy towarzyszy?o podsumowanie dzia?alno?ci Muzeum w 2005 r. i uhonorowanie osób zas?u?onych dla tej dzia?alno?ci.

 

fotografie wykona? Robert Mo?dzierz 

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.