Waldemar Kozub - Grafika

Od poniedzia?ku, 11.02.2008 r., w "Galerii Piwnica" w Tarnowie (Rynek 20-21) czynna jest wystawa grafiki Waldemara Kozuba.

Waldemar Kozub
Urodzony w 1956 roku w Kielcach. Absolwent Pa?stwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach (1976). Studiowa? na Wydziale Sztuk Pi?knych Uniwersytetu Miko?aja Kopernika w Toruniu. Dyplom w pracowni malarstwa prof. Borysowskiego w 1984 roku. Doktorat artystyczny na Wydziale Sztuk Pi?knych UMK w Toruniu w 1996 roku. Nauczyciel akademicki od 1986 roku. Obecnie adiunkt w Instytucie Sztuk Pi?knych Akademii ?wi?tokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach gdzie prowadzi zaj?cia dydaktyczne z grafiki warsztatowej i rysunku. Twórczo?? artystyczna w dziedzinie rysunku, grafiki, malarstwa, fotografiki, instalacji przestrzennych.
Autor 30 wystaw indywidualnych. Bra? udzia? w ponad 150 wystawach zbiorowych w galeriach na terenie Polski i za granic? m.in. w Bydgoszczy, Gorzowie Wlkp., Kaditzsch (Niemcy), Krakowie, Pepelov, (Niemcy), Radomiu, Sandomierzu, Sassnitz (Niemcy), Toruniu, Warszawie, Wittstock (Niemcy). Uczestnik i organizator regionalnych, ogólnopolskich i mi?dzynarodowych plenerów plastycznych, fotograficznych i sympozjów artystycznych.
Prace twórcze w kolekcjach prywatnych i zbiorach oficjalnych w kraju i za granic?, m.in.: w Kanadzie, Niemczech, Norwegii, Muzeum Narodowym w Kielcach i Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach.
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.