Wystawa z okazji 85 rocznicy pleneru malarskiego w Zamku w D?bnie

DDok?adnie w 85 rocznic? ukazania si? krakowskim Ilustrowanym Kurierze Codziennym artyku?u o plenerze malarskim na Zamku w D?bnie zostanie otwarta w jego murach wystawa prac malarskich uczestników tego pleneru. I trzeba tu zaznaczy?, ?e nie jest to wystawa banalna, bo pokazuje prace wybitnych artystów. Wówczas – w 1923 roku, kiedy, jako studenci krakowskiej ASP przybyli na Zamek, zaproszeni przez jego w?a?ciciela Jana Jastrz?bskiego, nie zdawali sobie zapewne sprawy, ?e jest to swoisty próg do ich krajowej, europejskiej, a nawet ?wiatowej kariery artystycznej.
Autorce wystawy, Lidia Luchter – Krupi?skiej uda?o si? zebra? prace artystyczne szesnastu spo?ród 29 uczestników tego historycznego pleneru. Pochodz? one m.in. z krakowskiego Muzeum Narodowego, muzeów okr?gowych w Tarnowie, Nowym S?czu i Rzeszowie, Podkarpackiego w Kro?nie oraz z Gabinetu Rycin Biblioteki i Muzeum Akademii Sztuk Pi?knych w Krakowie. Wystawa pokazuje g?ównie dzie?a z okresu mi?dzywojennego i obejmuje ró?ne gatunki (pejza?e, portrety, akty, martwe natury) a tak?e rozmaite techniki (od rysunku, poprzez grafik?, do malarstwa olejnego. Dla dope?nienia obrazu ca?o?ci umieszczono na tej wystawie równie? dzie?a ówczesnych profesorów tej grupy studentów: Józefa Pankiewicza, Henryka Kunzeka oraz prowadz?cego tamten plener – Stanis?awa Kamockiego.
Wernisa?, by? jedn? z imprez z okazji 30-lecia oddzia?u muzealnego Zamek w D?bnie, rozpocz?? si? z?o?eniem wie?ców przed sarkofagiem mecenasa tego pleneru, Jana Jastrz?bskiego w zabytkowej kaplicy rodowej.

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.