Wystawa Rzemios?o Wegierskie

Stowarzyszenie Fügedi Márta Nepm?vészeti Egyesület w Miskolcu powsta?o w 1982 r. jako pierwsze tego typu na W?grzech. Jest to grono ludzi, którzy, wytworzonymi na wysokim poziomie artystycznym dzie?ami, chroni? spu?cizn? twórczego rzemios?a ludowego. Gromadzimy ponad stu twórców reprezentuj?cych blisko trzysta zawodów; jest pomi?dzy nimi 15 artystów ludowej sztuki u?ytkowej , w tym czterech posiada tytu? Mistrza Sztuki Ludowej. Hafciarze, tkacze, koronkarze, siodlarze, rymarze, kowale, metaloplastycy, bednarze, snycerze, stolarze, wytwórcy zabawek, wikliniarze, wyplatacze ze s?omy i trzciny, twórcy pisanek, korali, garncarze, twórcy ozdób ludowych, wytwórcy emalii, papieru czerpanego, lalkarze, piekarze s?odkich ro?ków i pierników, wytwórca no?y, strojów ludowych, rze?b w ko?ci, ko?odzieje i wytwórca karet, prezentuj? swoje zawody na przeró?nych imprezach.
W Domu Twórczym Rzemios?a w Miszkolcu organizowane jest wiele wystaw, twórcy s? obecni na innych wystawach, jak na przyk?ad w Tarnowie, tak?e przeprowadzaj? pokazy zawodów rzemie?lniczych. Dom Twórczy Rzemios?a w Diósgy?r jest w skali województwa Borsod-Abaúj-Zemplén najwa?niejszym, a w skali kraju bodaj najwi?kszym tego typu centrum rzemios?a. Uznaniem dla ponad dwudziestoletniej pracy zawodowej by?o otrzymanie przez Stowarzyszenie Sztuki Ludowej im. Marty Fügedi w 2004 roku nagrody Pro Arte Hungarica.

Wystawa czynna do 20 lipca w Muzeum Etnograficznym , Tarnów ul. Krakowska 10

Prezentacja wyrobów rzemios?a w?gierskiego jest te? okazj? do pokazania niezwyk?ego znaleziska z okolic Miszkolca.

Tym znaleziskiem jest najstarsze drzewo (drewno) ?wiata.
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.