Wystawa po?wi?cona Wojnie Obronnej 1939

?wiatowy Zwi?zek ?o?nierzy Armii Krajowej Okr?g Tarnów oraz Muzeum Okr?gowe w Tarnowie zapraszaj? na wystaw? po?wi?con? 69. rocznicy kampanii polsko-niemieckiej z wrze?nia 1939 r., któr? mo?na obejrze? w oddziale muzealnym Izba Pami?ci AK przy ul. Mo?cickiego 29 w Tarnowie. Wystawa ma charakter czasowy i b?dzie udost?pniana do zwiedzania przez ca?y wrzesie? br. Jest ona adresowana do m?odzie?y szkó? gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wszystkich osób zainteresowanych histori? wojskowo?ci. Zgromadzone zbiory ukazuj? wyposa?enie wojsk polskich, niemieckich i radzieckich, walcz?cych we wrze?niu 1939 r. Wyeksponowane zosta?o umundurowanie, odznaczenia, bagnety oraz bro? bia?a. Eksponaty pochodz? ze zbiorów p?k. Zdzis?awa Baszaka oraz kolekcji prywatnych. Wst?p na wrze?niow? wystaw? jest bezp?atny.
W Izbie Pami?ci Armii Krajowej znajduje si? tak?e sta?a ekspozycja po?wi?cona tematycznie: 16. Pu?kowi Piechoty, Polskiemu Pa?stwu Podziemnemu i Armii Krajowej, prasie konspiracyjnej oraz Akcji III Most.
Grupy zorganizowane i klasy szkolne prosimy o wcze?niejsze uzgodnienie terminu zwiedzania Izby Pami?ci pod numerem telefonu: (014) 6262931.
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.