Pocztówka do Niepodleg?o?ci

W salach Gmachu G?ównego Muzeum okr?gowego w Tarnowie Eksponowana jest wystawa pt. „Pocztówka do Niepodleg?o?ci”. Jest ona efektem projektu realizowanego przez Urz?d Miasta Tarnowa z m?odzie?? tarnowskich szkó? przy wspó?pracy z Muzeum Okr?gowym w Tarnowie.
Wernisa? odby? si? 11.02.2008 r. Ekspozycja czynna b?dzie do lutego 2009 r.
Na wystawie zaprezentowano karty pocztowe, zdj?cia, publikacje oraz plansze wystawowe.
Z okazji eksponowania wystawy zapraszamy równie? do zapoznania si? z naszymi zbiorami:
- plakatów patriotycznych
- bo?onarodzeniowych kart pocztowych o wymowie patriotycznej.

Warte uwagi s? równie? artyku?y dotycz?ce odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci w 1918 r.:
- Niepodleg?o?ciowe d??enia Polaków w monarchii austro-w?gierskiej pod koniec I wojny ?wiatowej
- Tarnowskie epizody na drodze do niepodleg?o?ci.
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.