X Szopka D?bi?ska - wystawa i konkurs

6 stycznia 2010 r. w Muzeum Zamek w D?bnie odby? si? wernisa? wystawy -  "X Szopka D?bi?ska" po??czony z II Mi?dzypowiatowym Konkursem na Najpi?kniejsz? Kartk? Bo?onarodzeniow?. Na wystawie prezentowane s? bardzo ciekawe i oryginalne szopki bo?onarodzeniowe wykonywane przez uczniów szkó? podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy D?bno. Regulamin konkursu zak?ada? w?asnor?czne wykonanie szopki z dowolnych materia?ów z wprowadzeniem do niej elementów architektonicznych charakterystycznych dla D?bna (np: zamek, gotycki ko?ció? pw. ?w. Ma?gorzaty, kaplica grobowa Jastrz?bskich, przydro?ne kapliczki i figury...). Poniewa? jest to ju? dziesi?ta edycja naszego konkursu, a wi?c taki ma?y jubileusz, postanowili?my pokaza? najlepsze prace, które zdobywa?y pierwsze miejsca w minionych latach.
Efekty zmaga? m?odych twórców mo?na ogl?da? w  Muzeum Zamek w D?bnie do ko?ca lutego od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 8.00-15.00
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.