Imponderabilia - wystawa Anny ?liwi?skiej-Kukli

Muzeum Okr?gowe w Tarnowie we wspó?pracy ze Zwi?zkiem Artystów Plastyków, Oddzia? w Tarnowie jest organizatorem cyklu wystaw pod wspólnym has?em:
TARNOWSCY ARTY?CI W GALERII MUZEALNEJ
Celem cyklu jest promowanie dorobku tarnowskich artystów plastyków. Kolejna wystawa
w tym cyklu, pt. „Imponderabilia" - Anna ?liwi?ska – Kukla – malarstwo, tkanina i grafika, zostanie otwarta w Muzeum, w Galerii Piwnica, 29 marca 2010 roku, o godz. 18.00.

Artystka jest absolwentk? Akademii Sztuk Pi?knych w Krakowie. Dyplom uzyska?a w 1994 roku na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Jerzego Nowosielskiego, równorz?dny dyplom w Katedrze Tkaniny Artystycznej w pracowni prof. Ryszarda Kwietnia i prof. Lilli Kulki, aneks dyplomowy w Pracowni Projektowania Ksi??ki i Typografii u prof. Romana Banaszewskiego. Uprawia malarstwo i rysunek, zajmuje si? tkanin? unikatow?, sztuk? ksi??ki (ksi??ka artystyczna, grafika ilustracyjna). W roku 2000 i 2003 otrzyma?a Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wspó?pracuje z mi?dzynarodowym projektem „SZTUKA KSI??KI”. Jest cz?onkiem ZPAP, oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórczego WIKLINA, wspó?twórczyni? Grupy „Sztuk 4”. Od 1995 roku pracuje jako nauczyciel rysunku i malarstwa w Zespole Szkó? Plastycznych w Tarnowie.
Uczestniczy?a w ponad 50 wystawach w kraju i za granic?. Zrealizowa?a oko?o 20 wystaw indywidualnych.

Nagrody i wyró?nienia:

- Triennale Autoportretu (Radom) - wyró?nienie (1994 r.)
- Salon Zimowy (Tarnów) - Nagroda Prezydenta Miasta Tarnowa (1997 r.)
- Salon Jesienny (Ostrowiec ?wi?tokrzyski) - wyró?nienie honorowe (2000 r.)
- Salon Jesienny ZPAP (Tarnów) - Z?ota Rama – Nagroda Prezesa ZPAP O. Kraków (2001 r.)
- Tarnowskie Klimaty – Ogólnopolskie Biennale Sztuk Wszelakich (Tarnów) - Nagroda Galerii Sztyler (2003 r.)
- Salon Jesienny ZPAP O. Tarnów – Nagroda Starosty Powiatowego (2003 r.)
- Salon Jesienny ZPAP O. Tarnów - Z?ota Rama – Nagroda Prezesa ZPAP O. Kraków (2004 r.)
- Salon jesienny ZPAP O Tarnów – Nagroda Galerii Sztyler (2005 r.)
- Salon Jesienny ZPAP O. Tarnów – Nagroda Firmy Bodoni – Reklama Wizualna (2007 r.)

Wystawa b?dzie czynna do 25 kwietnia 2010 r.

Sponsor: Hortar

Wsytaw? wspiera Mecenas Muzeum - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.