Armia Wiosny Ludów 1848-1849

Od 3 czerwca 2010 r. w salach Muzeum Okr?gowego w Tarnowie czynna jest wystawa w?gierskiego malarza i grafika Somogyi Gy?z? po?wi?cona w?gierskim i polskim ?o?nierzom Wiosny Ludów 1848-1849.
Somogyi Gy?z? urodzony w 1942 r. w Budapeszcie jest artyst? grafikiem i malarzem. Od lat siedemdziesi?tych XX wieku pojawia si? na wystawach grafik i malarstwa. Jest zdobywc? wielu w?gierskich nagród artystycznych. 1977: G?ówna nagroda IX Biennale w Miskolcu, 1978: z?oty dyplom na biennale pejza?y w Hatvan, 1983: Nagroda 15-go marca, 1988: nagroda Munkacsy-ego, 1992: Nagroda Artystyczna W?gier, 1993 nagroda Pro Natura,1994 Nagroda Mednyánszki-ego, 1997: Artysta Wyró?niony.
W swoich dzie?ach zajmowa? si? tematami z historii W?gier, ?yciem religijnym i codziennym.
Do jego najwa?niejszych dzie? nale?y seria portretów najwybitniejszych postaci z historii W?gier pt. Poczet Bohaterów W?gier, która zosta?a wystawiona w Muzeum Etnograficznym w Budapeszcie w roku 1996 na 1100 lecie dziejów W?gier.
Wystawa „Armia Wiosny Ludów 1848-1849” prezentuje ?o?nierzy wojska w?gierskiego walcz?cego z Habsburgami i Rosjanami podczas wyst?pie? niepodleg?o?ciowych z lat 1848-1849. Ilustracje przedstawiaj? wodzów w?gierskich (Gen. János Damjanics Gen. Artúr Görgey), barwne postacie w?gierskich huzarów, piechurów i artylerzystów oraz ?o?nierzy Legionu Polskiego. Barwne plansze podaj? szczegó?y dotycz?ce umundurowania i sztandarów w?gierskich. Cz??? ekspozycji dotyczy równie? wyposa?enia technicznego jednostek powsta?czych.
Wystawa „Wojska Wiosny Ludów”(1848-1849) z okazji 160-tej rocznicy zosta?a wystawiona z pomoc? Fundacji Wiedzy Narodowej, w roku 2008 w Siedmiogrodzie w miejscowo?ciach Gyergyóditró, Gyergyószentmiklós, Barót, Sepsiszentgyörgy, w roku 2009 na W?grzech w miejscowo?ciach Esztergom, Zsámbék, Bezenye, Kaposvár.
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.