Kolejna wystawa z cyklu Tarnowscy Arty?ci w Galerii Muzealnej: Agata G?ogowska - grafika i malarstwo

Muzeum Okr?gowe w Tarnowie we wspó?pracy ze Zwi?zkiem Polskich Artystów Plastyków, Oddzia? w Tarnowie, jest organizatorem cyklu wystaw pod wspólnym has?em: TARNOWSCY ARTY?CI W GALERII MUZEALNEJ. Celem cyklu jest promowanie dorobku tarnowskich artystów plastyków. Kolejna wystawa w tym cyklu pt: „Agata G?ogowska – grafika i malarstwo” zosta?a otwarta 2 sierpnia 2010 r. w Galerii „Piwnica”.

Artystka urodzi?a si? 27 grudnia 1981 roku w Tarnowie. Sw? twórczo?? artystyczn? rozpocz??a w Pracowni Plastycznej Witolda i El?biety Pazerów. W latach 2001 – 2006 studiowa?a na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Dyplom uzyska?a w pracowni wkl?s?odruku pod kierunkiem prof. Henryka O?oga. Od roku 2006 jest cz?onkiem tarnowskiego oddzia?u ZPAP. Na co dzie? zajmuje si? grafik?, grafik? projektow? i malarstwem.
Wa?niejsze wydarzenia i osi?gni?cia:
Rok 2001:
• „Malarstwo i rysunek” - wystawa indywidualna - TCK – Tarnów.
Rok 2006:
• wystawa "Grafika Grafików" - "Stara Drukarnia" – Rzeszów.
• Grand Prix w konkursie "Grafika miesi?ca" pracowni graficznej krakowskiego okr?gu ZPAP.
• wystawa "Najlepsze dyplomy" - Instytut Polski w Sofii – Bu?garia.
• I nagroda w "Salonie jesiennym" w Tarnowie.
Rok 2007:
• udzia? w wystawie V Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu.
• wystawa indywidualna - Grafika - restauracja Impresja – Tarnów.
• wyró?nienie honorowe w konkursie malarskim o nagrod? Fundacji im. F. Eibisch – Warszawa.
Rok 2008:
• nagroda Dyrektora BWA w "Salonie jesiennym" w Tarnowie.
Wystawa b?dzie czynna do 5 wrze?nia 2010 r.
Wystawa odbywa si? pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnowa.

FOTOGALERIA PRAC

Sponsor: Firma HORTAR

Wystaw? wspiera Mecenas Muzeum: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.