Dorota Bernacka - malarstwo (Wystawa z cyklu Tarnowscy Arty?ci w Galerii Muzealnej)

Muzeum Okr?gowe w Tarnowie we wspó?pracy ze Zwi?zkiem Polskich Artystów Plastyków, oddzia? w Tarnowie jest organizatorem cykl wystaw pod wspólnym has?em: TARNOWSCY ARTY?CI W GALERII MUZEALNEJ. Celem cyklu jest promowanie dorobku tarnowskich artystów plastyków. Kolejna wystawa w tym cyklu: „Dorota Bernacka – malarstwo” zosta?a otwarta 11 pa?dziernika 2010 r., w Galerii „Piwnica”.

FOTOGALERIA Z WERNISA?U

Dorota Bernacka
Studiowa?a na Akademii Sztuk Pi?knych w Krakowie. W 1987 roku uzyska?a dyplom na wydziale Grafiki w Pracowni Wkl?s?odruku prof. A. Pietscha oraz w Pracowni Grafiki Ksi??ki doc. R. Banaszewskiego. Uprawia rysunek, pastel, akryl. Zajmuje si? projektowaniem dla potrzeb poligrafii. Jest cz?onkiem ZPAP. Swoje prace prezentowa?a na kilku wystawach indywidualnych oraz licznych wystawach zbiorowych m.in.:
- wystawy Grupy „TA”.
- akcje plastyczne Grupy „Ruchome ?wi?to”.
- przegl?dy ?rodowiskowe ZPAP w Tarnowie i Krakowie.
- Arty?ci Polski Po?udniowo-Wschodniej, BWA Rzeszów.
- Mi?dzynarodowe Biennale Malarstwa „Srebrny Czworok?t” - Przemy?l.
Nagrody:
- Z?ota Rama (Salon Jesienny 2004, 2005).
- Nagroda Wójta Gminy Tarnów (Salon Jesienny - 2006).
- Nagroda Prezydenta Miasta Tarnowa (Salon Jesienny - 2007).
Ostatnio uczestniczy?a w projekcie serii wystaw SZTUK4 (Galeria BWA - Tarnów, Galeria Traffic - Warszawa), oraz cyklu wystaw „Razem”, a tak?e Wystawie malarstwa polskiego w Galerii Dag&Art - (Arras, Lille - Francja).

„Dorota kszta?tuje w?asn? odr?bno??, która ujawnia si? w jej obecnych poszukiwaniach, zarówno w sferze koncepcji i kreacji, jak i warsztatu i technologii, w której si?ga po ca?kiem niezwyk?e ??czenia ?rodków i materia?ów, jak i sposobów realizacji swoich prac."
Andrzej Pietsch - Kraków 2005.


Wystawa b?dzie czynna do 7 listopada 2010 roku.

Sponsor wystawy: Hortar

Mecenas Muzeum: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.