Wernisa? wystawy ?Muzyka malowana wyobra?ni?"

7.11. br w Muzeum Zamek w D?bnie odby? si? wernisa? wystawy „Muzyka malowana wyobra?ni?”, na której zaprezentowano ponad 120 prac wykonanych w ró?nych technikach przez dzieci i m?odzie? ze Szkó? Podstawowych, Ponadpodstawowych (Gimnazja, Licea, Szko?y Zawodowe), oraz z Warsztatów Terapii Zaj?ciowej i ?rodowiskowych Domów Samopomocy.  Inspiracj? dla m?odych wykonawców mia?a by? muzyka naszego genialnego kompozytora Fryderyka Chopina. W ten sposób organizatorzy pragn?li poszerzy? jeszcze bardziej wiedz? o Chopinie i upami?tni? 200. rocznic? jego ?mierci. Prace oceniano w trzech kategoriach, przyznano te? szereg wyró?nie?. Ten trudny proces transformacji wra?e? s?uchowych na wra?enia plastyczne wyzwoli? w m?odych artystach ogromny potencja? i pokaza? jak wra?liwa i bogata jest ich wyobra?nia i j?zyk artystycznej wypowiedzi.
Otwarcie wystawy poprzedzi? koncert „Najpi?kniejsze Pie?ni polskich kompozytorów” w wykonaniu Pauliny Martini – sopran i Miros?awy Lachowskiej – fortepian. Zaraz po koncercie, w Sali Koncertowej wr?czano nagrody i wyró?nienia. Dokona?a tego p. Gra?yna Kramer – przedstawiciel g?ównego sponsora  - Banku Zachodniego WBK I O/ Brzesko, oraz Marian Kurek – sekretarz Gminy D?bno i Krystyna Gurgul – kierownik Oddzia?u Zamek w D?bnie. Nast?pnie w Sali ze S?upem m?odzie? z Liceum Plastycznego w Tarnowie zaprezentowa?a stroje zaprojektowane przez siebie, a inspirowane muzycznymi motywami m. in muzyk? Chopina. By?o to trzecie, kolejne ju? wydarzenie w ramach projektu MUZYKA MALOWANA WYOBRAŹNI?, które zgromadzi?o tego wieczoru a? 207 osób.
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.