Wystawa plenerowa ?Pro Arte?.

Jest to kolejny owoc wspó?pracy mi?dzy Tarnowskim Muzeum, a Zwi?zkiem Polskich Artystów Polskich - Okr?g Krakowski, Oddzia? w Tarnowie. Wystaw? zorganizowano z okazji jubileuszu 65-lecia utworzenia oddzia?u ZPAP w Tarnowie. Wystawa ma na celu przypomnienie twórczo?ci znanych i cenionych w ?rodowisku naszego miasta artystów, dzi? ju? nie?yj?cych.
Na wystaw? starannie wybrano charakterystyczne dla poszczególnych artystów dzie?a, które w formie wydruków mo?na ogl?da? od 19 listopada 2010 roku w plenerowej „Galerii Twórców” przy Al. Solidarno?ci w Tarnowie. S? to prace: Pauliny Chrzanowskiej, Piotra Drobieckiego, Anatola Drwala, Jadwigi Gajek-Sanowskiej, Witolda Gi?bert-Studnickiego, Juliana Grabowskiego, Antoniego Reisinga, Wies?awa Röhrenschefa, Joanny Srebro-Drobieckiej, Józefa Szuszkiewicza, Stanis?awa Westwalewicza i Jana Winiarskiego.
Wszystkie obrazy prezentowane na wystawie pochodz? ze zbiorów Muzeum Okr?gowego w Tarnowie.

Wystawy organizowane wspólnie przez Tarnowskie Muzeum i Tarnowski Oddzia? ZPAP s? dofinansowywane z bud?etu Miasta Tarnowa.
Planowany termin jej zako?czenia to koniec maja 2011 roku.
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.