Jan G?uszak - DAGARAMA - architekt - wizjoner (wystawa)

Niespe?niony architekt – wizjoner, Jan G?uszak znany jest ju? tylko starszemu pokoleniu tarnowian, jako barwna posta? lokalnej bohemy. W latach siedemdziesi?tych ub. stulecia ówczesne czasopisma i ?rodowiska architektoniczne odkry?y jego futurystyczne projekty miast, budynków, konstrukcji i instalacji artystycznych. Jan G?uszak urodzi? si? 12 marca 1937 r. w Tarnowie, a potem zacz?? studiowa? architektur?,  powodu choroby studiów nie uko?czy?, ale nie przesta? kre?li? niezwyk?ych konstrukcji architektonicznych. W 1975 r. zosta? laureatem presti?owej nagrody dla architektów w konkursie „Terra I” . Tworzy? równie? mniejsze formy literackie, cz??? z nich by?a publikowana.
Prace Jana G?uszaka sa dzi? przechowywane w Muzeum Architektury we Wroc?awiu oraz tarnowskim Muzeum Okr?gowym. Jan G?uszak zmar? 13 listopada 2000 r. i zosta? pochowany na cmentarzu parafialnym w Tarnowie – Rz?dzinie.
29 listopada 2010 r. odby?o si? w Muzeum Okr?gowym otwarcie wystawy  „Jan G?uszak - Dagarama, architekt – wizjoner”, któremu towarzyszy?o spotkanie w tarnowskim Ratuszu z Emili? Kiecko i Romualdem Loengerem, autorami propaguj?cymi twórczo?? J. G?uszaka.

Odby?a si? te? premiera filmu dokumentalnego „Dagarama” w re?yserii Bogus?awa Hynka.

Wspó?organizatorami tej wystawy s?: Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne i Muzeum Architektury we Wroc?awiu. Eksponaty pochodz? ze zbiorów Muzeum Architektury we Wroc?awiu , Muzeum Okr?gowego w Tarnowie i od osób prywatnych.

Organizatorzy wystawy:
Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne
Muzeum Okr?gowe w Tarnowie
Muzeum Architektury we Wroc?awiu

Sponsor wystawy: HORTAR
Wystaw? wspiera Mecenas Muzeum: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Ma?opolskiego.

Wystawa jest cz??ci? projektu "Tarnów. 1000 lat nowoczesno?ci".

Patronem medialnym jest czasopismo Architektura i Biznes.

Na g?ównej stronie Muzeum umieszczono reprodukcj? pracy Jana G?uszaka pochodz?c? z Muzeum Architektury we Wroc?awiu.

Program 1 Polskiego Radia nada? 28.12.2010 r. reporta? po?wi?cony G?uszakowi pt.  "P?acz?ce szcz??cie Jana G?uszaka". Plik d?wi?kowy do pobrania tutaj.

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.