Marek B?achowicz - Malarstwo - kolejna wystawa z cyklu Tarnowscy Arty?ci w Galerii Muzealnej

To kolejna wystawa w cyklu: Tarnowscy Arty?ci w Galerii Muzealnej b?d?ca efektem wspó?pracy Muzeum Okr?gowego i Zwi?zku Polskich Artystów Plastyków, oddzia? w Tarnowie. Otwarcie wystawy odb?dzie si? 1. VIII. o godz. 18.00 w galerii Piwnica Muzeum Okr?gowego w Tarnowie.
Marek B?achowicz urodzi? si? w 1962 roku w Tarnowie. Jest absolwentem Liceum Plastycznego w Tarnowie. W 1991 roku uko?czy? Pa?stwow? Wy?sz? Szko?? Sztuk Plastycznych we Wroc?awiu (obecnie Akademia Sztuk Pi?knych). Malarstwa uczy? si? w pracowniach profesora Andrzeja Klimczaka-Dobrzanieckiego i profesora Józefa Ha?asa. Dyplom z malarstwa uzyska? u profesora Józefa Ha?asa.
Pocz?tki jego pracy zawodowej to Studium Reklamy i Promocji we Wroc?awiu gdzie uczy?  rysunku i malarstwa. Obecnie od roku 1998 wraz z ?on? prowadzi agencj? kreatywn? www.studio-gepard.pl we Wroc?awiu.  Zajmuje si? tak?e malarstwem, rysunkiem i grafik? u?ytkow?.
Uczestniczy? w wystawach indywidualnych i zbiorowych:
- Wroc?aw -  Galeria „U Potocznego”, ART Galeria „Pod kolumnami”, Galeria promocyjna „Withont title”.
- Legnica – BWA.
- Rieti – W?ochy - wystawa poplenerowa.
- Nantes – Francja – „Rayon vert”- wystawa zbiorowa.
Jego prace znajduj? si? w zbiorach prywatnych w USA, Francji, W?oszech, Grecji, Finlandii.

Twórczo?ci Marka B?achowicza nadaj? charakter silnie skontrastowane p?aszczyzny kolorów, dynamiczne linie i zdecydowane poci?gni?cia p?dzla, o wielowarstwowej fakturze tworz?ce dojrza?e, o wielkiej ekspresji abstrakcyjne formy. Swoboda, jak? czu? w r?ce artysty sprawia, ?e z przyjemno?ci? konesera wnikamy do ?wiata jego wyobra?ni, przek?adaj?cego codzienne sprawy w niecodzienny sposób. Pierwszy kontakt z widzem nawi?zuj? mocno zestawione kolory, które oddaj? rzeczywisto?? w jego w?asnej interpretacji jej barw i kszta?tów. Pejza?e, postacie i przedmioty przywodz? na my?l mi?e skojarzenia, nie ma tu patosu ani sztuczno?ci - mi?o jest wiedzie?, ?e w dzisiejszych czasach jest jeszcze kto?, kogo wzrusza widok ?ó?tych pól, drzew czy fortepianu. Tematy prac, cz?sto z humorystycznym akcentem tworz? wraz z dzie?em kompletn? wyrafinowan? ca?o?? - z jednej strony mocn? i ekspresyjn?, a z drugiej lekk? i pe?n? pozytywnej energii.

FOTORELACJA Z WERNISA?U

Wystawa b?dzie czynna do 28 sierpnia 2011 r.

Wystaw? wspiera Mecenas Muzeum: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Sponsor: Winiarnia Lippóczy Pince

Patronat: Prezydent Miasta Tarnowa

  

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.