Strach ma wielkie oczy - wystawa w tarnowskim Muzeum Etnograficznym

Kolejna wystawa w tarnowskim Muzeum Etnograficznym, odwo?uj?ca si? do elementarnych ludzkich emocji.  Strach towarzyszy cz?owiekowi od zawsze i bardzo cz?sto przyobleka si? w irracjonalne wyobra?enia.
Wystawa zderza ze sob? tradycyjne, niekiedy legendarne postacie strachu, znane z demonologii pras?owia?skiej i pó?niej naszej,  ludowej z przedstawieniami strachów i l?ków wspó?czesnych.
Dominuje jeden z najbardziej trwa?ych i najsilniejszych strachów -  przed ?mierci? i jej konsekwencjami, przed zmar?ym, w którego cia?o - pozbawione mocy fizycznej ? wcieli? si? mo?e z?y duch czyni?c z niego wampira, strzyg?. Zwiedzaj?cego mo?e zaskoczy? na wystawie materialne spotkanie z nieboszczykiem, który po ?mieci mo?e sta? si? wampirem.  Zadziwiaj?ca ?kariera? w ?wiatowej literaturze wampira ? s?owia?skiego demona, ka?e zwiedzaj?cemu zastanowi? si? tak?e nad wspó?czesnymi strachami.
By? mo?e w ich rozpoznaniu przewodnikiem stanie si?  seria mrocznych fotografii ?Wampiry? autorstwa Malwiny Hry?czak. Wed?ug autorki dla wielu wspó?czesnym wampirem mo?e by? cz?owiek o odmiennym kolorze skóry, orientacji seksualnej, religii, lub chory na ?mierteln? chorob? zaka?n?.
Te ?urealnione? wampiry, jak?e gro?nie si? prezentuj? w zestawieniu z demonami ludowymi, które ob?askawiono w bajkach i legendach, a które alegorycznie przedstawi? na swych obrazach Krzysztof Borda.
Walce ze strachami i demonami cz?owiek cz??ciej przeciwstawia? tajemniczy rytua?, zakl?cia i magi?, rzadziej ch?odne rozumowanie. Organizatorzy wystawy zach?caj? do analizy znaczenia ludowego porzekad?a ?Strach ma wielkie oczy?, które pos?u?y?o za motto tej ekspozycji. W znaczeniu frazeologicznym mo?na wyja?ni? ?e zawsze strach jest wi?kszy ni? rzeczywiste zagro?enie. Ale dlaczego przybiera posta? ?wielkich oczu?? Wi?kszo?? ssaków reaguje na strach wytrzeszczeniem oczu, zdaniem zoologów jest to reakcja obronna. B?ysk bia?ek ma wystraszy? to co?, co nas przestraszy?o?

Otwarcie wystawy ?Strach ma wielkie oczy? odby?o si? w tarnowskim Muzeum Etnograficznym 13 grudnia.

ZOBACZ FOTOGALERI? WERNISA?U

Podczas wernisa?u zaprezentowana zostaa kolekcja mody awangardowej autorstwa tarnowianki Kingi Dubiel.Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.