Robert Bie?kowski - Sfera - kolejna wystawa z cyklu Tarnowscy Arty?ci w Galerii Muzealnej


Warning: opendir(galerie/bienkowski) [function.opendir]: failed to open dir: No such file or directory in /include/funkcje.php on line 15
ROBERT BIE?KOWSKI – „SFERA” - to kolejna wystawa w cyklu Tarnowscy Arty?ci w Galerii Muzealnej. Jej otwarcie odby?o si? 23 stycznia 2012 roku w Galerii Piwnica.

ZOBACZ FOTOGALERI? WERNISA?U

Robert Bie?kowski jest Tarnowianinem, absolwentem Liceum Plastycznego, które uko?czy? w 1972 roku. Studiowa? w  Wy?szej Szkole Sztuk Plastycznych we Wroc?awiu, gdzie w  roku 1982 uzyska? dyplom z wyró?nieniem. Malarstwa uczy? si? w pracowni prof. Stanis?awa Rodzi?skiego. Zaraz po uko?czeniu studiów uczestniczy? w wystawach zbiorowych w Poznaniu i Lipsku. Kolejn? wystaw? zorganizowa? w Perugii, gdzie wyjecha? na zaproszenie tamtejszych w?adz miejskich. Zafascynowany  W?ochami mieszka? i pracowa? tam przez kolejne 12 lat organizuj?c wystawy indywidualne, za które otrzymywa? liczne nagrody i wyró?nienia:
- Perugia – 4 wystawy malarstwa, rysunku i szk?a.
- Spoleto – udzia? w Festiwalu 2 ?wiatów – zaproszenie od organizatorów,
- Mi?dzynarodowe Targi Sztuki TODI – dwukrotne uczestnictwo.
- Mediolan – wystawy indywidualne i zbiorowe.
- Corciano – „Agosto Corcianese” – 3 nagrody w dziedzinie malarstwa.
- Umbertide – konkurs z udzia?em 400 artystów – I nagroda.
Ponadto jest laureatem nagród za udzia? w konkursach plastycznych odbywaj?cych si? w  Gubbio, Bastia Umbra, Spoleto i Veronie.
Po powrocie do Polski zorganizowa? wystawy indywidualne w Warszawie i Tarnowie (1997 r.), oraz w Tokio. Obecnie ca?y czas wspó?pracuje z galeriami we W?oszech.
Wystawa „Sfera” to najnowsze obrazy, których tematyka oscyluje wokó? kuli ziemskiej jako planety doskona?ej, a zarazem niewielkiej cz?stki otaczaj?cego nas wszech?wiatu.  

Cykl wystaw „Tarnowscy Arty?ci w Galerii Muzealnej” organizowany jest w ramach wspó?pracy Muzeum i Zwi?zku Polskich Artystów Plastyków, Oddzia? w Tarnowie.

Wystawa b?dzie czynna do 19 lutego 2012 roku.


Wystaw? wspiera Mecenas Muzeum: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Sponsor: Winiarnia Lippóczy Pince

Patronat: Prezydent Miasta Tarnowa

  
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.