ZPP 15/2018 Wykonanie usług poligraficznych

ZNAK SPRAWY ZPP 15/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2018-05-10 13:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Informujemy ,że w postępowaniu wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:

GraffitiArt s.c.

Zawada 128c, 33-112 Tarnowiec

na kwotę: 8 029,64 zł