ZPP 23/2018 Remont kominów oraz mocowanie gąsiorów na Zamku w Dębnie

ZNAK SPRAWY ZPP 23/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2018-05-17 10:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Roboty budowlane

Postępowanie unieważnione