ZPP 24/2018 Nadzór inwestorski na zadaniu pn.: „Remont kominów oraz mocowanie gąsiorów na Zamku w Dębnie”

ZNAK SPRAWY ZPP 24/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2018-05-17 11:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Postępowanie unieważnione