ZPP 27/2018 Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Systemy zabezpieczeń elektronicznych (SSP, SSWiN, CCTV) i techniczno-budowlanych w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie”

ZNAK SPRAWY ZPP 27/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2018-07-09 10:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi