ZPP 47/2018 Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę artykułów i sprzętu biurowego oraz tonerów i wkładów drukujących dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

ZNAK SPRAWY ZPP 47/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2019-01-11 12:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Dostawy