ZPP 53/2018 Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż i dostawa środków czystości oraz materiałów do sprzątania dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

ZNAK SPRAWY ZPP 53/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2019-01-10 12:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Dostawy