Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Muzeum Okręgowego w Tarnowie na 2017 r.
ZP46/2017 Przetarg nieograniczony: Wykonanie usługi ochrony fizycznej mienia i osób oraz monitoringu elektronicznego i serwisowania systemów alarmowych w obiektach Muzeum Okręgowego w Tarnowie.


Na stronie https://bip.malopolska.pl/mowtarnowie,a,1393632,zp-462017-przetarg-nieograniczony-wykonanie-uslugi-ochrony-fizycznej-mienia-i-osob-oraz-monitoringu-.html dostępna jest pełna dokumentacja postępowania.


ZPP20-IV/2017 Przetarg nieograniczony na: Roboty budowlane pn.: Przebudowa i rozbudowa zespołu kamienic Rynek 20,21 i Kapitulna 9 oraz zmiana sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza na cele Muzeum Okręgowego w Tarnowie – ETAP III w ramach zadania inwestycyjnego Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji zabytkowych obiektów Muzeum Okręgowego w Tarnowie


Na stronie https://bip.malopolska.pl/mowtarnowie,a,1392566,zpp-20-iv2017-roboty-budowlane-pn-przebudowa-i-rozbudowa-zespolu-kamienic-rynek-2021-i-kapitulna-9-o.html dostępna jest pełna dokumentacja postępowania.
ZPP 45/2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 na zamówienie pn: Nadzór inwestorski na zadaniu pn.: Remontu instalacji systemów zabezpieczeń elektronicznych (systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu sygnalizacji alarmowania pożarowego oraz systemu telewizji dozorowej) na Zamku w Dębnie w ramach zadania pn.: Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Muzeum w Zamku w Dębnie - Etap I.
POSTĘPOWANIE AKTUALNE

ZPP43/2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 1579) określonego w art. 4 pkt. 8 na zamówienie pn: PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I WARSZTATÓW MUZEALNYCH W RAMACH PROGRAMU BON KULTURY
POSTĘPOWANIE AKTUALNE

ZPP42/2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 na zamówienie pn.: Usługi poligraficzne dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie – wydruk plansz PCV do ekspozycji towarzyszącej warsztatom muzealnym w ramach programu Bon Kultury
POSTĘPOWANIE AKTUANE

ZPP 20-III/2017 - Roboty budowlane pn.: Przebudowa i rozbudowa zespołu kamienic Rynek 20,21 i Kapitulna 9 oraz zmiana sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza na cele Muzeum Okręgowego w Tarnowie – ETAP III w ramach zadania inwestycyjnego Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji zabytkowych obiektów Muzeum Okręgowego w Tarnowie


Na stronie https://bip.malopolska.pl/mowtarnowie,a,1384155,roboty-budowlane-pn-przebudowa-i-rozbudowa-zespolu-kamienic-rynek-2021-i-kapitulna-9-oraz-zmiana-spo.html dostępna jest pełna dokumentacja postępowania.

oraz:
Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Wykonawców kierowane do Zamawiającego dotyczące treści SIWZ i dokumentacji przetargowej z dnia 29.11.2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 04.12.2017 r.
Informacja z otwarcia ofert
Sprostowanie z informacji z otwarcia ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ZPP39/2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 na zamówienie pn.:Usługi poligraficzne dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie – wydruk plansz PCV do wystawy Na bister/Nie zapomnij


Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu: SKANSENOVA – SYSTEMOWA OPIEKA NAD DZIEDZICTWEM W MAŁOPOLSKICH MUZEACH NA WOLNYM POWIETRZU REALIZOWANEGO W RAMACH OSI VIII PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 – 2020 – CZĘŚĆ VIII: NADZORY INWESTORSKIE I AUTORSKIE
Dokumentacja postępowania dostępna jest na stronie:
http://muzeum.sacz.pl/strony_przetargi/skansenova-systemowa-opieka-nad-dziedzictwem-w-malopolskich-muzeach-na-wolnym-powietrzu-realizowanego-w-ramach-osi-viii-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/

Informacja z otwarcia ofert:
Informacja z otwarcia ofert dot. zadania SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 – część VIII: Nadzory inwestorskie i autorskie

Informacja o wyborze wykonawcy:
Wybór wykonawcy


Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie Andrzej Szpunar ogłasza nabór na stanowisko asystenta muzealnego


ZPP37/2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 na zamówienie pn.: Usługi poligraficzne dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie – wydruk plansz PCV do wystawy Historia winiarstwa na polskim biegunie ciepła.
Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę wykonawcy: Solvent Studio Dorota Synowiecka-Wysocka, Ul. Szkolna 4/3 05-870 Błonie

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu: SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 - część VIII: Nadzory inwestorskie i autorskie.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn: SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu część VIII: Nadzory inwestorskie i autorskie - opublikowana 27 października 2017 r.

Pozostała dokumentacja postępowania dostępna jest na stronie:
http://www.muzeum.sacz.pl/184,2261,SKANSENOVA__systemowa_opieka_nad_dziedzictwem_w_malopolskich _muzeach_na_wolnym_powietrzu_realizowanego_w_ramach_osi_VIII_Programu_Operacyjnego _Infrastruktura_i_Srodowisko_2014__2020__czesc_VIII_Nadzory_inwestorskie_i_autorskie.htm
ZPP31/2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 na zamówienie pn: Wykonanie strony internetowej Muzeum Okręgowego w Tarnowie w ramach jubileuszu 90-lecia Muzeum.
Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę wykonawcy: nFinity.pl sp. z o.o., ul. Wandy 7/4, 53-320 Wrocław

ZPP 13/2017 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku Muzeum Etnograficznego w Tarnowie
Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę Wykonawcy: „Nana Project” Sp z o.o. ul. Krakowska 47/15, 33-100 Tarnów.

ZPP30/2017 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 na zamówienie pn: PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I WARSZTATÓW MUZEALNYCH W RAMACH PROGRAMU BON KULTURY
Postępowanie unieważnione – cena złożonej oferty przewyższała kwotę jaka Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

ZPP28/2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 na zamówienie pn: PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I WARSZTATÓW MUZEALNYCH W RAMACH PROGRAMU BON KULTURY
Postępowanie unieważnione – brak ofert.

ZP27/2017 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pod nazwą: Rewitalizacja i poszerzenie funkcji muzealnych Muzeum Dwór w Dołędze cz. VI w ramach projektu SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
Na stronie https://bip.malopolska.pl/mowtarnowie,a,1354162,zp272017-przetarg-nieograniczony-na-roboty-budowlane-pod-nazwa-rewitalizacja-i-poszerzenie-funkcji-m.html dostępna jest pełna dokumentacja postępowania
oraz:
- Zmiana treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu - opublikowana 1.09.2017 r.
- Odpowiedzi na pytania Wykonawców, zmiana treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu - opublikowane 6.09.2017 r.
- Informacja z otwarcia ofert - opublikowana 21.09.2017 r.
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 2017-11-08)


Zapytanie o rozeznanie rynku na wykonanie i montaż tablic informacyjnych na potrzeby projektu SKANSENOVA
Zapytanie o rozeznanie rynku na wykonanie i montaż tablic informacyjnych na potrzeby projektu SKANSENOVA (ogłoszone przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie)
Informacje o postępowaniu oraz załączniki dostępne na stronie: http://mik.krakow.pl/zamowienia/zapytanie-o-rozeznanie-rynku-na-wykonanie-i-montaz-tablic-informacyjnych-na-potrzeby-projektu-skansenova/


ZPP26/2017 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 na zamówienie pn: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa zewnętrznych sieci ciepłowniczych i teletechnicznych wraz z przyłączami dla budynków MOT na Rynku w Tarnowie.
Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę Wykonawcy: INSTALPROJEKT – TARNÓW Marek Kwapniewski, Zaczarnie 163A, 33-140 Lisia Góra.

ZPP23/2017 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 na zamówienie pn: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa zewnętrznych sieci ciepłowniczych i teletechnicznych wraz z przyłączami dla budynków MOT na Rynku w Tarnowie.
Postępowanie unieważnione – brak ofert.

ZPP24/2017 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 na zamówienie pn: Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczeń technicznych Zamku w Dębnie oraz wymiana okablowania i części urządzeń istniejącego systemu SSP w ramach zadania pn.: Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Muzeum Zamek w Dębnie.
Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę Wykonawcy: SYNTAX, Wola Rzędzińska177B, 33-150 Wola Rzędzińska.

ZPP20-II/2017-Przetarg nieograniczony na: Roboty budowlane pn.: Przebudowa i rozbudowa zespołu kamienic Rynek 20,21 i Kapitulna 9 oraz zmiana sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza na cele Muzeum Okręgowego w Tarnowie – ETAP III w ramach zadania inwestycyjnego Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji zabytkowych obiektów Muzeum Okręgowego w Tarnowie
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

Na stronie https://bip.malopolska.pl/mowtarnowie,a,1342769,zpp20-ii2017-przetarg-nieograniczony-na-roboty-budowlane-pn-przebudowa-i-rozbudowa-zespolu-kamienic-.html dostępna jest pełna dokumentacja
oraz:
- Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Wykonawców kierowane do Zamawiającego, a dotyczące treści SIWZ i dokumentacji przetargowej - z dnia 18.07.2017
- Informacja z otwarcia ofert - z dnia 28.07.2017
- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - z dnia 21.08.2017

ZPP19/2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 na zamówienie pn: Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczeń technicznych Zamku w Dębnie oraz wymiana okablowania i części urządzeń istniejącego systemu SSP w ramach zadania pn.: Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Muzeum Zamek w Dębnie.
Postępowanie unieważnione – cena złożonych ofert przewyższała kwotę jaka Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu: „SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 - część I: Remonty i konserwacje obiektów zabytkowych
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Informacje o postępowaniu oraz załączniki dostępne na stronie: http://muzeum.sacz.pl/strony_przetargi/skansenova-systemowa-opieka-nad-dziedzictwem-w-malopolskich-muzeach-na-wolnym-powietrzu-realizowanego-w-ramach-osi-viii-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020-czesc-i-remon/


ZPP 20/2017 Roboty budowlane pn.: Przebudowa i rozbudowa zespołu kamienic Rynek 20,21 i Kapitulna 9 oraz zmiana sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza na cele Muzeum Okręgowego w Tarnowie – ETAP III w ramach zadania inwestycyjnego Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji zabytkowych obiektów Muzeum Okręgowego w Tarnowie
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

Na stronie https://bip.malopolska.pl/mowtarnowie,a,1327032,zpp202017-przetarg-nieograniczony-roboty-budowlane-pn-przebudowa-i-rozbudowa-zespolu-kamienic-rynek-.html dostępne są:
- Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ z załącznikami
- Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu (zmiana opublikowana dnia 20.06.2017)
- Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu (zmiana opublikowana dnia 23.06.2017)
- Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu (zmiana opublikowana dnia 29.06.2017)
- Informacja z otwarcia ofert - 7.07.2017
- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 7.07.2017
ZPP18/2017 - zaproszenie do składania ofert w postępowaniu: Ochrona imprez kulturalnych Muzeum Okręgowego w Tarnowie w 2017 r
W postępowaniu ZPP18/2017 wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Agencja Ochrony VIP PATROL s.c., ul. Grunwaldzka 11, 32-005 Niepołomice

ZPP 016/2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na usługi poligraficzne dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.
W postępowaniu ZPP16/2017 wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Agencja Reklamowo-Wydawnicza Studio B&W Wojciech Janecki

ZPP10/2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 na zamówienie pn: PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I WARSZTATÓW MUZEALNYCH W RAMACH PROGRAMU „BON KULTURY”
Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę Wykonawcy: Andrzej Prokop z Łysej Góry.

ZPP 09/2017 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt 8 na zamówienia pn: PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I WARSZTATÓW MUZEALNYCH W RAMACH PROGRAMU BON KULTURY
Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę Wykonawcy: Paulina Srebro ze Skrzyszowa.

ZPP 08/2017 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt 8 na zamówienia pn: PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I WARSZTATÓW MUZEALNYCH W RAMACH PROGRAMU BON KULTURY
Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę Wykonawcy: Agnieszka Grela z Tarnowa.

ZPP07/2017 Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę materiałów plastycznych dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie
Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro. Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę Wykonawcy: APEKS Hurtownia Artykułów Biurowych i Szkolnych, Józef Wojciechowski, ul. Limanowskiego 6, 33-100 Tarnów.

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie Andrzej Szpunar ogłasza nabór na stanowisko asystenta muzealnego


ZPP 04/2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na opracowanie graficzne, skład, łamanie, druk i dostawę publikacji i materiałów poligraficznych dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
W postępowaniu ZPP04/2017 wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Agencja Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak, Ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek

ZPP05/2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 na zamówienie pn: Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie na jej podstawie naprawy i doposażenia istniejącego systemu telewizji dozorowej CCTV w obiekcie Rynek 3, Ratusz
Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę Wykonawcy: SYNTAX Krzysztof Jarosz, 33-150 Wola Rzędzińska 177B

ZPP 03/2017 Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę artykułów i sprzętu biurowego oraz tonerów i wkładów drukujących dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie
Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe LOBOS Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie, Al. Pokoju 1A, oddział Tarnów

ZPP 01/2017 - Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę środków czystości oraz materiałów do sprzątania dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie
Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę Wykonawcy: „ MADO” s.c Jerzy Leśniak Mariusz Wardzała, ul. Krzyska 9 A, 33-100 Tarnów

ZPP46/2016 - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na usługi – projekty graficzne materiałów poligraficznych dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30000 euro
W postępowaniu ZPP 46/2016 - projekty poligraficzne dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Fotodesign Beata Ostrowska, Ul. J. Słowackiego 4/4 33-100 Tarnów

ZPP 45/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na usługi poligraficzne dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
W postępowaniu na usługi poligraficzne ZPP 45/2016 wybrana została oferta: Agencja Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak, 87-800 Włocławek, Ul. Toruńska 148

ZP 43/2016 Przetarg nieograniczony - Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa i rozbudowa zespołu kamienic Rynek 20,21 i Kapitulna 9 oraz zmiana sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza na cele Muzeum Okręgowego w Tarnowie – ETAP III w ramach zadania inwestycyjnego Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji zabytkowych obiektów Muzeum Okręgowego w Tarnowie
Informacje o postępowaniu oraz załączniki dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.malopolska.pl/mowtarnowie,a,1269335,przetarg-nieograniczony-pelnienie-funkcji-inwestora-zastepczego-przy-realizacji-inwestycji-pn-przebu.html

ZP42/2016 PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie usługi ochrony fizycznej mienia i osób oraz monitoringu elektronicznego i serwisowania systemów alarmowych w obiektach Muzeum Okręgowego w Tarnowie
Informacje o postępowaniu oraz załączniki dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.malopolska.pl/mowtarnowie,a,1267448,przetarg-nieograniczony-wykonanie-uslugi-ochrony-fizycznej-mienia-i-osob-oraz-monitoringu-elektronic.html

ZPP41/2016 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia zadania inwestycyjnego pn.: Remont komina oraz mocowanie gąsiorów na Zamku w Dębnie. Dokumentacja
Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę wykonawcy: INDUSTRIA TERMO Projektowanie i Realizacja Inwestycji Przemysław Katra, Tarnów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Informacje o ogłoszeniu dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej : ogłoszenie o zamówieniu

ZP 38/2016 - Przetarg nieograniczony na „Wykonanie usługi ochrony fizycznej mienia i osób oraz monitoringu elektronicznego i serwisowania systemów alarmowych w obiektach Muzeum Okręgowego w Tarnowie”
Informacje o postępowaniu oraz załączniki dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.malopolska.pl/mowtarnowie,a,1261766,przetarg-nieograniczony-na-wykonanie-uslugi-ochrony-fizycznej-mienia-i-osob-oraz-monitoringu-elektro.html

ZPP40/2016 - Usługa przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Inwestora Zastępczego dla Inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa zespołu kamienic Rynek 20,21 i Kapitulna 9 oraz zmiana sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza na cele Muzeum Okręgowego w Tarnowie – ETAP III” w ramach zadania inwestycyjnego „Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji zabytkowych obiektów Muzeum Okręgowego w Tarnowie”
Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę wykonawcy: Krzysztof Woźniak, Kowary

ZPP 36/2016 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2013 r. poz. 907 ze zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 na zamówienie pn: Usługa przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na postępowanie pn. Wykonanie usługi ochrony fizycznej mienia i osób oraz monitoringu elektronicznego i serwisowania systemów alarmowych w obiektach Muzeum Okręgowym w Tarnowie.
Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę wykonawcy: Krzysztof Woźniak, Kowary

ZPP 33/2016 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU na wykonanie i montaż mebli biurowych oraz ścianek ekspozycyjnych modułowych dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie do wyznaczonych pomieszczeń Dworca PKP w Tarnowie w ramach zadania pn.: Wykonanie i montaż wyposażenia w pomieszczeniach budynku Dworca PKP w Tarnowie wynajmowanych na potrzeby MOT.
Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.
Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę wykonawcy: Kompleksowa Obsługa Inwestycji „KOBUD” Janusz Kozioł, Tarnów

Wykonanie dokumentacji budowlanej, budowlano – wykonawczej, programów konserwatorskich, dokumentacji kosztorysowej, dokumentacji aplikacyjnej w tym Studium Wykonalności oraz analizy popytu dla projektu partnerskiego pn. SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu planowanego do realizacji w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

ZPP 19/2016 Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie na jej podstawie zabezpieczeń technicznych: w pomieszczeniach magazynowych i biurowych kamienicy Rynek 16 (SSP, SSWiN, CCTV, zamki antywłamaniowe)” oraz w pomieszczeniach budynku Dworca PKP w Tarnowie (SSWiN, CCTV zamki antywłamaniowe) wynajmowanych na potrzeby MOT
Postępowanie o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zm.) określonego w art. 4 pkt. 8

Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę wykonawcy: "Syntax" Krzysztof Jarosz, 33-150 Wola Rzędzińska 177 b

ZPP 18/2016 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU o zamówienie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na wykonanie zadania pn.: Weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa zespołu kamienic Rynek 20,21 i Kapitulna 9 oraz zmiana sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza na cele Muzeum Okręgowego w Tarnowie
postępowanie o zamówienie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę wykonawcy: Kompleksowa Obsługa Inwestycji „KOBUD” Janusz Kozioł, Tarnów

ZPP15/2016 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. z poz. 907 ze zm.) okrelonego w art. 4 pkt 8 na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia zadania inwestycyjnego pn: Modernizacja i adaptacja budynku pokoszarowego na cele Muzeum AK. Dokumentacja
Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę wykonawcy: ART Artur Grodziński, 33-100 Tarnów, ul. Grottgera 26

ZPP10/2016 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2013 r. poz. 907 ze zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 na zamówienie pn: Konserwacja gobelinu flamandzkiego ze sceną mitologiczną „Jazon zaprzęgający byka przed Ajetesem” z Zamku w Dębnie.
Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę wykonawcy: Polskie Pracownie konserwacji Zabytków S.A. ul. Solec 103, 00-382 Warszawa

ZPP12/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na opracowanie graficzne, druk i dostawę materiałów poligraficznych dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie
Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
W postępowaniu na usługi poligraficzne ZPP 12/2016 wybrana została oferta: Fotodesign, Beata Ostrowska, 33-100 Tarnów ul. J. Słowackiego 4/4

ZPP11/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na opracowanie graficzne, druk i dostawę materiałów poligraficznych dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie
Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę firmy: Goma Agencja Reklamy Mariusz Markut, ul. Ofiar Katynia 37, 37-450 Stalowa Wola

ZPP_07/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na opracowanie graficzne, wykonanie (druk) i dostawę materiałów poligraficznych (plansz PCV) dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie.
Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę firmy: LUKSTAR Łukasz Mąkowski 98-220 Zduńska Wola, ul. Zielona 39

ZPP06/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na opracowanie graficzne, skład, łamanie, druk i dostawę publikacji i materiałów poligraficznych dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie
Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: „Fast GRAF” Robert Ciesielski, 22-400 Zamość, ul. Lwowska 40

ZPP05/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na opracowanie graficzne, skład, łamanie, druk i dostawę publikacji „Gromnicki Nikifor Jan Kawecki - malarz i rzeźbiarz” dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie
Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Demdruk drukarnia-pieczątki-reklama, Emilia Drygowska, 68-300 Lubsko, ul. Reymonta 2

ZPP04/2016 Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę artykułów i sprzętu biurowego oraz tonerów i wkładów drukujących dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie
Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Lobos sp. z o.o., Al. Pokoju 1a, 31-548 Kraków

ZPP03 /2016 Zaproszenie do złożenia oferty na usługi – projekty graficzne materiałów poligraficznych dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie
Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę firmy: Foto Design Beata Ostrowska Ul. Słowackiego 4/4, 33-100 Tarnów

ZPP02/2016 Zaproszenie do złożenia oferty na usługi poligraficzne dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie
Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę firmy: GS Projekt Grzegorz Szmyd, Widacz 7, 38-130 Frysztak

ZPP01/2016 Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę środków czystości oraz materiałów do sprzątania dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie
Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę firmy: Firma Handlowa MADO s.c., Jerzy Leśniak, Mariusz Wardziała, ul. Krzyska 9A, 33-100 Tarnów

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.