Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Muzeum Okręgowego w Tarnowie na 2017 r.

ZP 43/2016 Przetarg nieograniczony - Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa i rozbudowa zespołu kamienic Rynek 20,21 i Kapitulna 9 oraz zmiana sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza na cele Muzeum Okręgowego w Tarnowie – ETAP III w ramach zadania inwestycyjnego Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji zabytkowych obiektów Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Informacje o postępowaniu oraz załączniki dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.malopolska.pl/mowtarnowie,a,1269335,przetarg-nieograniczony-pelnienie-funkcji-inwestora-zastepczego-przy-realizacji-inwestycji-pn-przebu.html

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.