Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Muzeum Okręgowego w Tarnowie na 2017 r.

ZPP19/2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 na zamówienie pn: Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczeń technicznych Zamku w Dębnie oraz wymiana okablowania i części urządzeń istniejącego systemu SSP w ramach zadania pn.: Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Muzeum Zamek w Dębnie.

Postępowanie unieważnione – cena złożonych ofert przewyższała kwotę jaka Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

Dokumenty do pobrania:
Zał. nr 4 - wykaz usług
Zał. nr 1 - formularz ofertowy
Zał. nr 5 - opis przedmiotu zamówienia
Zał. nr 3 - oświadczenie
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zał. nr 2 - projekt umowy
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.