Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Muzeum Okręgowego w Tarnowie na 2017 r.

ZPP26/2017 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 na zamówienie pn: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa zewnętrznych sieci ciepłowniczych i teletechnicznych wraz z przyłączami dla budynków MOT na Rynku w Tarnowie.

Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę Wykonawcy: INSTALPROJEKT – TARNÓW Marek Kwapniewski, Zaczarnie 163A, 33-140 Lisia Góra.

Dokumenty do pobrania:
Zaproszenie do składania ofert
Zał. 1 - formularz ofertowy
Zał. 2 - projekt umowy
Zał. 3 - wykaz usług
Zał 4 - opis przedmiotu zamówienia
Zał. 5 - mapa poglądowa
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Strona zbiera informacje o ciasteczkach (cookies) na potrzeby analizy odwiedzalności serwisu. Korzystając z serwisu zgadzasz się na to. Obsługę ciasteczek możesz wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki.