Muzeum Dwór w Dołędze, jeden z oddziałów Muzeum Okręgowego w Tarnowie, mieści się w drewnianym, pierwotnie modrzewiowym, szlacheckim dworze, wzniesionym w 1848 roku dla jego pierwszych właścicieli: Marii i Aleksandra Gunterów.

Ostatnia właścicielka dworu oraz majątku, Jadwiga Wolska Tumidajska w latach siedemdziesiątych XX wieku rozpoczęła starania o utworzenie ze swojego domu muzeum. Dwór w Dołędze został udostępniony do zwiedzania w 1981 roku, po kilkuletnim remoncie oraz pracach konserwatorskich.

Obecny wystrój wnętrz nawiązuje do drugiej połowy dziewiętnastego wieku. Frontowa część dworu pełni funkcje reprezentacyjne: tutaj, podobnie jak obecnie znajdował się salon, w pokoju środkowym jadalnia, a obok gabinet. Skrzydło wschodnie dworu przeznaczone było pierwotnie na sypialnie, natomiast zachodnie mieściło kuchnię oraz spiżarnię.

Historycznie dwór związany z takimi wydarzeniami jak rabacja chłopska z 1846 roku, powstanie styczniowe oraz II wojna światowa. Na przełomie XIX i XX wieku w dołęskim dowrze gościła często krakowska elita kultury i nauki polskiej: Adam Asnyk, Stanisław Wyspiański, Lucjan Rydel, prof. Michał Siedlecki i inni.

W okresie II wojny światowej dwór czynnie uczestniczył w ruchu oporu, a jego ostatnia właścicielka była członkiem Armii Krajowej. Kilka kilometrów od dworu znajdowało się lądowisko „Motyl”, gdzie przeprowadzono akcje „Most II” oraz „Most III” mające na celu wywiezienie z Polski fragmentów rakiety V-2 oraz związanych z nią naukowych opracowań.

Muzeum Dwór w Dołędze posiada bogatą ofertę edukacyjną skierowaną do dzieci i młodzieży o tematyce związanej z jego historią. Jest również znany z organizowanych tu cyklicznie koncertów muzyki klasycznej – tradycji zapoczątkowanej przez kustosza Władysława Koniecznego.

Oddział jest obecnie nieczynny ze względu na prace remontowe i konserwatorskie mające na celu renowację budynku dworu oraz spichlerza zbożowego, jak również przeniesienie na teren sadu owocowego zabytkowej drewnianej chałupy. Ponowne otwarcie obiektu planowane jest na początek 2019 roku. Remont obiektu realizowany jest w ramach projektu „SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”.


Dane kontaktowe Muzeum Dwór w Dołędze

Kontakt do kancelarii Muzeum