Ważna informacja!
Wieża ratuszowa znów dostępna dla turystów. Zapraszamy od 13 marca 2018 r.


Ratusz od początku swego istnienia aż do 1931 roku, kiedy został przekazany na cele muzealne, był budowlą, w której urzędowały władze miasta. Wybudowany na przełomie XV/XVI w. jako gotycki, murowany, został przebudowany latach 70. XVI wieku zyskując renesansowy wygląd. Prosta, kubiczna bryła ratusza została wówczas zwieńczona wysoką, ceglaną ścianą attyki, za którą kryje się tzw. dach pogrążony. Attykę, ozdobiono 28 blendami, w których były umieszczone portrety właścicieli miasta z rodu Tarnowskich. Najbardziej dekoracyjny element attyki – grzebień – ozdobiono sterczynami i maszkaronami, połączonymi podwójnymi esownicami. Od strony południowej dodano wówczas ryzalit, z reprezentacyjnym, zewnętrznym portalem, w którym umieszczono herb Leliwa. Na tarczy herbowej umieszczono litery T C V C – TARNOVIAE CIVITATIS VERA CLENODIUM – TARNOWSKIEGO MIASTA WIERNY KLEJNOT. Belkowanie portalu zdobi sentencja DOMINUS CUSTODIAT INTROITUM EX EXITUM TUUM” – NIECH PAN STRZEŻE WEJŚCIA I WYJŚCIA TWEGO. Podczas remontu prowadzonego w latach 1889-1892 przez architekta Szczęsnego Zarembę daleko idącym zmianom uległy wnętrza, w których wyburzono zniszczone sklepienia.

Na piętrze, poszerzono i ozdobiono neorenesansowymi stiukami Salę Rady, nadając jej reprezentacyjny charakter. Wejście do Sali zdobi renesansowy portal, którego nadproże opatrzone jest inskrypcją JUSTITIAE FUNDAMENTUM FIDES – WIARA PODSTAWĄ SPRAWIEDLIWOŚCI.

Podczas rewaloryzacji budynku w latach 1962-1968 prowadzonej przez J.E. Dutkiewicza na ścianach Sali Pospólstwa odkryto fragmenty polichromii z XVIII w. wzorowanych na grafikach umieszczonych w dziele F. Pony „Kształty serca albo z serca wybrane święte” z 1645 roku. Włoski pierwowzór został tu wykorzystany do prezentacji cnót obywatelskich zgromadzenia miejskiego.

Wieża – gotycko renesansowa ma wysokość 28 metrów. Na jej szczycie umieszczony jest ganek gdzie mieściło się stanowisko straży ogniowej, która miała ostrzegać przed pożarem. Pierwotnie hełm wieży wieńczył herb miasta Leliwa. Został zastąpiony widoczną do dziś Pogonią, herbem książąt Sanguszków, dziedziców Tarnowa od XVIII wieku. W południe, z wieży rozlega się głos hejnału skomponowanego przez Stanisława Rzepeckiego w 1972 roku. Niewątpliwą atrakcją turystyczną jest możliwość wejścia na wieżę i podziwiania panoramy Tarnowa.

Zegar. Najstarsza wzmianka o istnieniu zegara wieżowego pochodzi z początku XVI wieku, uległ on zniszczeniu podczas pożaru w 1663 roku. Pozostałością po nim są dzwony zegarowe obecnie eksponowane w Sali Pospólstwa. Zniszczony zegar zastąpiono nowym, czynnym do dziś, który jest najstarszym chodzącym zegarem wieżowym w Małopolsce.

Wirtualna wycieczka po Ratuszu:

Uwaga: wnętrza ratusza dostępne są dla osób głuchoniemych.

Zwiedzanie Ratusza z tłumaczeniem na język migowy (ze strony glusitv.pl)


Zapraszamy dzieci do uczczenia URODZIN i IMIENIN w tajemniczych i atrakcyjnych wnętrzach Ratusza.


Dane kontaktowe